Jarocin Festiwal 2018 - badanie publiczności

"Jarocin Festiwal 2018 – badanie publiczności". Projekt anailityczno - badawczy zrealizowany przez zespół Fundacji i ROK UAM umożliwił poznanie ocen i oczekiwań uczestników festiwalu – tak istotnych z punktu widzenia zmiany jego formuły.

Jeden z najbardziej znanych festiwali w Polsce, festiwal ikona o zasięgu ogólnopolskim - Festiwal w Jarocinie przechodzi w ostatnich latach proces zmiany formuły. Proces ten jest dokonywany w oparciu o opinie odbiorców wydarzenia - festiwalowiczów zbadane dzięki badaniom Fundacji Altum (2018) i zespołu ekspertów Fundacji (2017, 2014).  

W dniach od 13 do 15 lipca bieżącego roku, koordynowany przez badaczy Fundacji Altum i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM zespół ankieterów przeprowadził badanie publiczności Jarocin Festiwal 2018. Łącznie, objęło ono swoją skalą 300 uczestników imprezy. Badanie festiwalowiczów w swoim założeniu miało zrealizować cztery nadrzędne cele projektu wyartykułowane w formie pytań. Tym samym, dostarczyło ono organizatorom wydarzenia gruntownej wiedzy dotyczącej kwestii fundamentalnych z punktu widzenia planowania omawianego projektu kulturalnego i zarządzania nim.

Końcowy raport z badań zawiera analizę porównawczą opinii łącznie 1157 uczestników festiwalu (edycje:18,17,14). Projekt finansowany był ze środków Gminy Jarocin.

 

Foto: Michał Mękarski