Publiczne wydatki na kulturę w Europie

Publiczne wydatki na kulturę nie odbudowały się po stratach poniesionych po kryzysie finansowym w 2008 r., ale dotyczy to tylko krajów zachodnich. Jedenaście tzw. nowych członków UE (byłe kraje bloku komunistycznego, w tym Polska) zwiększa wydatki na kulturę po 2009 r. Tempo tego wzrostu przyspieszyło w ostatnich latach.

W 2004 r. łączne całkowite wydatki na kulturę w jedenastu krajach Europy wschodnich były o jedną trzecią niższe niż ta sama wilekość we Włoszech. W 2017 r. były one już o dwie trzecie większe.

W Europie były tylko cztery kraje, w których publiczne wydatki na kulturę osiągnęły jeden procent PKB w okresie 2014-2017.

Pomimo niewielkiej ogólnej tendencji do ponownej centralizacji, około dwie trzecie wszystkich publicznych wydatków na kulturę w Europie realizowane jest w regionach i miastach.

 

Źródło: Péter Inkei, The Budapest Observatory (Regional Observatory on Culture in East-Central Europe); http://www.budobs.org

Foto: pixabay