Rusza projekt Miasto Obywateli

Rusza nowy projekt Fundacji Altum pod nazwą „Miasto Obywateli”. Partnerem merytorycznym oraz wykonawczym i finansowym w projekcie jest Miasto Poznań. Projekt jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Celem projektu jest promowanie samorządów pomocniczych w Poznaniu, pobudzenie zaangażowania poznaniaków do udziału w Radach Osiedli oraz do udziału w przyszłorocznych wyborach.

W projekcie przewidziano cztery podstawowe działania:

- podsumowanie mijającej kadencji funkcjonowania Rad Osiedli oraz promocja ich działalności i osiągnięć,

- kampania pro – frekwencyjna przed wyborami do samorządów pomocniczych w marcu 2015 roku,

- wsparcie edukacyjne nowo wybranych radnych osiedlowych po wyborach, w zakresie sprawowanych przez nich funkcji przedstawicielskich w samorządach pomocniczych (między innymi: szkolenia, podręcznik radnego oraz asystent Rady),

- stworzenie portalu dotyczącego działalności Rad Osiedli, który będzie wypełniał funkcje informacyjno – kontrolne.

Obecnie realizowany jest moduł wstępny: badania mieszkańców oraz radnych osiedlowych, prowadzone metodą CATI oraz FGI.

Bazę dla zespołu projektowego stanowi nowo uruchomione biuro projektu przy ul. Mielżyńskiego.

Foto: Altum

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Partnerem merytorycznym oraz wykonawczym i finansowym w projekcie jest Miasto Poznań.