Podsumowaliśmy projekt senioralny

W czwartek, 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM odbyła się konferencja podsumowująca projekt badawczy „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”.

Na spotkaniu zaprezentowano poszczególne elementy badania oraz jego wyniki. Przybyli goście i dziennikarze dowiedzieli się między innymi o: tematyce i formach oferty kierowanej do osób starszych, barierach w dostępie do kultury, potrzebach seniorów, ocenach różnych elementów działań kierowanych do osób starszych, sposobach informacji organizatorów o swojej ofercie, przyczynach mniejszej aktywności mężczyzn-seniorów w życiu społeczno-kulturalnym czy znaczeniu projektów międzypokoleniowych.

Pełny raport zawierający diagnozę, rekomendacje oraz bazę miejsc i inicjatyw kierowanych do osób starszych dostępny będzie pod koniec stycznia na stronach internetowych Fundacji Altum i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM oraz partnerów projektu.

Spotkanie było jednym z elementów promocyjnych i informacyjnych projektu, które wraz z licznymi informacjami w mediach regionalnych (ukazującymi się przy okazji przeprowadzonych paneli dyskusyjnych) mają budować narrację o seniorach.

 - Pragniemy, propecia online
buy clomid
kamagra online
buy priligy online
buy levitra online
by nasze badania stały się elementem dyskusji o znaczeniu i roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Projekt ma propagować idee budowania kapitału społecznego w oparciu o doświadczenia różnych pokoleń, aktywności osób starszych i międzypokoleniowej wymiany wartości.
– mówi Michał Mękarski, koordynator projektu. Naszym celem jest również ułatwienie, różnym grupom społecznym, dostępu do informacji o miejscach i inicjatywach kierowanych do seniorów. – dodaje.

Wieczorem poznańska telewizja WTK wyemitowała rozmowę z koordynatorem projektu, który przybliżał projekt i opowiadał widzom o celach, idei i zrealizowanych działaniach w ramach badania.