Miasto Obywateli w działaniu

 

Nasz nowy projekt pod nazwą „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” wchodzi w fazę działań aktywnych skierowanych do wszystkich mieszkańców Poznania. Zakończyliśmy etap badawczy projektu, w ramach którego nasz zespół badawczy zbierał (metodą CATI) opinie mieszkańców o funkcjonowaniu Rad Osiedli. Wśród radnych Rad Osiedlowych prowadziliśmy badania ankietowe dotyczące mijającej kadencji rad i ich funkcjonowania po reformie samorządów pomocniczych. O opinie na ten temat pytaliśmy również przewodniczących Osiedli w badaniach fokusowych. Obecnie przygotowywany jest do upublicznienia raport z przeprowadzonych badań. Zostanie on przedstawiony podczas konferencji organizowanej przez Miasto Poznań oraz Fundację Altum 12 lutego.

Zakończyły się także przygotowania do kampanii promującej zgłaszanie kandydatur w zbliżających się wyborach Rad Osiedli.

Obok artykułu prezentujemy logo całego projektu, które bedzie towarzyszyć odsłonom kolejnych jego etapów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Partnerem merytorycznym oraz wykonawczym i finansowym w projekcie jest Miasto Poznań.