„Wybierz się!” – odliczanie do wyborów.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak dokonał uruchomienia zegara w internecie odliczającego czas do wyborów do Rad Osiedli, które w Poznaniu odbędą się 22 marca. Odliczanie widoczne jest na stronie internetowej kampanii promującej wybory, pod adresem www.wybierzsię.pl, która odbywa się w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” realizowanego przez Fundacje ALTUM, w partnerstwie z Miastem Poznań.

Odliczanie zostało rozpoczęte w poniedziałek 9 lutego w Urzędzie Miasta Poznania, podczas konferencji prasowej, z udziałem Prezydenta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka, dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Pana Arkadiusza Bujaka oraz prezesa zarządu Fundacji ALTUM – Sławomira Malewskiego.

Konferencja dla mediów poświęcona była zbliżającym się wyborom, zgłaszaniu kandydatur które rozpoczęło się właśnie 9 lutego, kampanii „Wybierz się!” oraz dalszym działaniom w projekcie „Miasto Obywateli”.

Za portalem miejskim cytujemy wypowiedź prezydenta:

"Funkcjonowanie w Poznaniu rad osiedli postrzegam jako bardzo istotny element społeczeństwa obywatelskiego. To także dzięki ich działalności, poprzez wieloletnią współpracę, jestem dziś w tym miejscu. Jako priorytet działań wspierających rady osiedli, chociażby poprzez tą kampanię, stawiamy sobie poprawę wyborczej frekwencji. Poprzez popularyzację rad, chcemy też pokazać osoby, które na co dzień pracują na rzecz lokalnych społeczności. Bo to oni najlepiej wiedzą, czego oczekuje społeczeństwo. Są najlepszym ogniwem łączącym polityków i mieszkańców, dysponując często dużym poziomem zaufania. Jednym z moich postulatów jest także zwiększenie środków przyznawanych na działalność osiedli nawet o 50%, tak aby za rosnącym znaczeniem, zwiększały się także pieniądze" - powiedział prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

 

Foto:

Jan Zujewicz /Fundacja buy levitra
propecia online
buy clomid
buy priligy online
buy kamagra online
ALTUM