Rady Osiedli w Poznaniu - 4 lata po reformie

W ramach projektu "Miasto Obywateli. Rozwój rad osiedli w Poznaniu" w Urzędzie Miasta Poznania, 12 lutego odbyła się konferencja pod tytułem "Rady osiedli w Poznaniu - 4 lata po reformie".

W trwającej pięć godzin konferencji, składającej się z czterech paneli dyskusyjnych, wzięło udział ponad 100 osób. W obradach uczestniczyli: Jacek Jaśkowiak, prezydenta Miasta Poznania, wraz z zastępcami, Arkadiusz Bujaka – dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy innych wydziałów urzędu miasta, radni miejscy oraz liczni reprezentacji poznańskich Rad Osiedli, a także przedstawiciele poznańskiego środowiska naukowego.

Konferencja służyła podsumowaniom, wymianie doświadczeń z mijającej kadencji Rad Osiedli oraz promocji dobrych praktyk w ich działalności. Rozmawiano także o współpracy Rad Osiedli z  Miastem, poszczególnymi wydziałami urzędu miasta i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

 

 

W swoim wystąpieniu powitalnym prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaznaczył, że: "do 2011 roku rola i znaczenie rad były zupełnie inne. Dopiero reforma doprowadziła do mocnej zmiany jakościowej w ich działaniu. Zmniejszono liczbę rad, ustalono korzystny system finansowania, ustalono jednolity termin wyborów. Rady zyskały większe kompetencje"

 

Otwierający konferencję, prezes zarządu Fundacji ALTUM, Sławomir Malewski podkreślił, że: „Miasto Obywateli” to pierwszy projekt społeczny w Poznaniu, właściwie realizowany w formule partnerstwa społeczno – publicznego,  dotyczący wyłącznie działalności Rad Osiedli. Ma on służyć ich wzmocnienia, rozwoju  oraz promocji wśród mieszkańców miasta tej formy zaangażowania w sprawy publiczne.”

Sławomir Malewski w swoim wystąpieniu zauważył, że: „Ważnym czynnikiem rozwoju kapitału społecznego, jest pobudzanie aktywności mieszkańców miasta w sferze społecznej i publicznej, szczególnie tam gdzie można realizować zasadę partycypacji społecznej i kontroli obywatelskiej w zakresie kreowania polityk i usług publicznych. Bardzo dobrą formą realizacji tej aktywności mieszkańców jest właśnie udział w pracach Rad Osiedli. Jak wiemy na podstawie danych o frekwencji w poprzednich wyborach, ale i po analizie wyników badań opinii, które przeprowadziliśmy w grudniu 2014, świadomość mieszkańców w tym zakresie jest nie jest zbyt wysoka. Potrzebne są działania promujące Rady Osiedli w naszym mieście.

Konferencja w zamyśle organizatorów miała służyć także wypracowaniu rekomendacji dla rozwoju Rad Osiedli w nowej kadencji. Takie rekomendacje w wystąpieniach panelistów oraz w głosach dyskutantów się pojawiły. Posłużą one do tworzenia materiałów jakie zawarte będą w podręczniku dla nowych radnych oraz do tworzenia treści portalu www.osiedla.poznan.pl, który zostanie uruchomiony w ramach projektu „Miasto Obywateli” po marcowych wyborach.

 

Foto: Jan Malewski / Fundacja ALTUM