Projekt Miasto Obywateli rozpoczyna kolejny etap

W kalendarzu wyborów do Rad Osiedli zakończył się etap zgłaszania kandydatur. Nasz portal www.wybierzsię.pl promujący wybory ukazuje się już w nowej odsłonie – teraz zachęcamy mieszkańców do głosowania w wyborach, które odbędą się 22 marca. Jednocześnie zespół badawczy fundacji opracował raport końcowy z kompleksowych badań przeprowadzonych w grudniu. Wyniki badań posłużą także – taką mamy nadzieję – do rozwoju aktywnych form promocji działalności rad oraz uruchamiania nowych skutecznych form i kanałów komunikacji nowych rad z mieszkańcami Poznania.

O najważniejsze wnioski jakie z badań wynikają dla nowych Rad Osiedli, które zostaną wybrane przez mieszkańców Poznania 22 marca, zapytaliśmy Michała Mękarskiego, kierującego zespołem badawczym.

„Wydaje się – mówi M. Mękarski - że jednym z istotniejszych wyzwań przed jakimi stoją dziś Rady Osiedli jest zbudowanie wokół nich jeszcze większego zainteresowania mieszkańców, którzy obecnie w niewystarczającym stopniu znają kompetencje radnych, zakres ich działań czy budżety tych jednostek pomocniczych miasta. Promocja dokonań Rad Osiedli i kompleksowa informacja o nich powinna stać się motorem napędowym powodującym zwiększenie zaangażowania poznaniaków w prace swoich Rad Osiedli.

Michał Mękarski odniósł się także do niedawnej konferencji „Rady Osiedli – 4 lata po reformie”: „Warto zauważyć także, że postulaty części radnych Rad Osiedli przybyłych na konferencje, którzy poruszali w swoich opiniach bariery uniemożliwiające im skuteczną pracę na rzecz mieszkańców były wyrażane także w badaniach (ankietach z radnymi oraz panelach dyskusyjnych). Głośne nazwanie i zdiagnozowanie problemów z jakimi borykają się Rady Osiedli stanowi bowiem pierwszy (i niezbędny) krok służący do ich naprawy. Zarówno badania opinii jak i konferencja miały temu służyć. Wydaje się zatem, że spełniły swoją rolę.”

Zanim się przekonamy, czy nowi radni potrafią wzmocnić wizerunek i skuteczność rad, trzeba aby mieszkańcy dali im mocny mandat do sprawowania funkcji, liczniej niż dotychczas głosując w wyborach.

 

foto: Jan Malewski / Fundacja levitra online
buy priligy online
buy kamagra online
buy clomid
buy generic propecia online
ALTUM