Poznański Budżet Obywatelski

Tydzień temu zakończył się I etap prac zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.

W pracach zespołu bieże również udział Paweł Sztando, reprezentujący Fundacje ALTUM.

Do 3 kwietnia zbierane są opinie mieszkańców do sformułowanego zarządzenia i zasad PBO16.

 

Główne wnioski z prac zespołu:

  1. Podział projektów na "ogólnomiejskie" (5 mln zł) i "dzielnicowe" (po 2 mln zł);
  2. Pula całkowita na tegoroczną edycję PBO to 15 mln zł określona progresywnie (każdego roku będzie wzrastać);
  3. Szersze włączenie mieszkańców w deliberatywne aspekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego;
  4. Większe otwarcie tj. umożliwienie udziału w głosowaniu wszystkim, którzy czują się mieszkańcami Poznania bez wymogu figurowania w rejestrze wyborczym czy bazie meldunkowej;
  5. Likwidacja Zespołu Opiniującego: projekty, które przejdą weryfikację formalną znajdą się od razu na karcie do głosowania;
  6. Więcej projektów wygrywa: wprowadzenie limitów kwotowych dla projektów "dzielnicowych" (do 500 tysięcy) i "ogólnomiejskich" (do 2 mln zł), co umożliwi realizację większej liczby projektów.

Link z dokumentami dostępny jest tutaj: http://www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski-2016,p,15574,29813.html

W pracach zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (odbyło się 5 spotkań roboczych) uczestniczyły następujące organizacje (kolejność wg obecności na spotkaniach):
Ulepsz Poznań, Projekt:Polska, Akademia Myśli, Poznańska Masa Krytyczna, Stowarzyszenie Wildzianie, Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju,Wielkopolska Rada Koordynacyjna/Centrum Bukowska, Fundacji Altum, Nieformalnej Grupy Komitywa, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawościami oraz przedstawiciele Biura Prezydenta.

Przed ubiegłorocznym budżetem obywatelskim, została zaakceptowana propozycja, którą złożył Paweł Sztando, a która dotyczyła umożliwienia głosowania w budżecie każdej osobie która ukończyła 16 rok życia. W czasie tegorocznej pracy w zespole, reprezentant Fundacji ALTUM ponownie złożył propozycję podziału Poznania na okręgi budżetowe. Propozycja została przyjęta poprzez podział Poznania na 5 dzielnic.