Studencki biznesplan dla ALTUM

Poznański oddział organizacji studenckiej AIESEC, w styczniu i lutym, organizował drugą edycję projektu GLOBAL LEADERSHIP SCHOOL.

GLOBAL LEADERSHIP SCHOOL to 5 tygodniowe warsztaty prowadzone przez zagranicznych praktykantów, a uczestnikami są licealiści i studenci poznańskich uczelni.

W trakcie trwania projektu uczestnicy przy współpracy i zgodnie z wiedzą przekazaną przez doświadczonych prowadzących, tworzą mini-projekty (biznesplan),  które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, instytucji i firm, w tym organizacji pozarządowych. 

W tegorocznej edycji jeden z zespołów pracował także nad planem marketingowym dla Fundacji ALTUM. Zespół, w którym uczestniczyły miedzy innymi: Aleksandra Foss (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Finanse i rachunkowo, III rok studiów) oraz Katarzyna Salamon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Finanse i rachunkowo, III rok studiów), wziął na warsztat zadanie stworzenie projektu, który umkierunkowanego na marketing i promocję fundacji ALTUM oraz jej działalności.

W efekcie pracy zespołu powstał między innymi plan kampanii promującej program oraz zbierającej fundusze na projekt „Laboratorium Przedsiębiorczości”, który fundacja uruchamia w następnym miesiącu. Studentki uczestniczące w warsztatach przygotowały również prezentację w języku angielskim dotyczącą realizowanego juz przez fundację projektu "Miast Obywateli".

zdjęcie: AIESEC