Skuteczne szkolenia dla nowo wybranych radnych osiedlowych

W maju oraz w czerwcu Fundacja Altum wraz z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania zorganizowała serię szkoleń, składającą się z pięciu sesji ogólnotematycznych oraz czterech sesji specjalistycznych. Szkolenia ogólne kompleksowo omawiają zagadnienia ważne dla radnych osiedlowych, takie jak funkcjonowanie rady, jej ustrój, tematyka działań, prawa i obowiązki radnego itd. Natomiast szkolenia specjalistyczne dotyczą zagadnień takich, jak: prawo i ustrój rad, finanse samorządowe, gospodarka przestrzenna, relacje z mieszkańcami.

Po zakończeniu wszystkich szkoleń liczba uczestników ustaliła się ostatecznie na poziomie 276 osób. Stanowi to 40% liczby radnych w Poznaniu. W szkoleniach uczestniczyli radni z 36 rad na 42. W porównaniu do szkoleń sprzed czterech lat (organizowanych przez miast na początku poprzedniej kadencji rad), liczba słuchaczy wzrosła dwukrotnie. 

Szkolenia ogólno tematyczne prowadzili: Jolanta Frąckowiak (Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta), Paweł Sztando (doświadczony członek rady osiedla oraz absolwent politologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością: samorząd terytorialny) oraz Jan Zujewicz (doświadczony członek rady osiedla, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Na każdym szkoleniu obecny był również dyrektor (lub zastępca) Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz kierownik właściwego Oddziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.

Zakończyły się szkolenia specjalistyczne, które odbywały się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania. Prowadzący szkolenia: Kamil Matyja (Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta), Wojciech Pelc (Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta) dr Łukasz Mikuła (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), dr Jacek Pokładecki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Jan Zujewicz (doświadczony członek rady osiedla, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Dagmara Lis (doradca z zakresu kreowania wizerunku).
foto: Fundacja Altum/ Jan buy levitra online
buy kamagra online
buy priligy online
buy clomid
buy generic propecia online
Zujewicz