Podręcznik dla radnych osiedlowych

Fundacja ALTUM przygotowała publikację pod tytułem: "ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta". Publikacja powstała szczególnie z myślą o tych, którzy po raz pierwszy reprezentują mieszkańców w Radach Osiedli – jednostkach pomocniczych miasta Poznania. Czytelnik znajdzie w niej informacje, podane w przystępny sposób, o samorządzie pomocniczym miasta. W publikacji zamieszczono porady dotyczące m.in.: planowania inwestycji, współpracy z instytucjami miej

skimi oraz przede wszystkim z mieszkańcami – którzy wybierają swoich przedstawicieli do Rad Osiedli. Osobne rozdziały autorzy poświęcili dwóm złożonym, a zarazem ważnym zagadnieniom: finansowaniu Osiedli oraz planowaniu przestrzennemu. Do tej pory publikowane podręczniki kierowane były do radnych samorząd gminnego, powiatowego czy 

wojewódzkiego. Po raz pierwszy radni samorządu pomocniczego miasta otrzymują tak obszerną publikację, służącą praktyczną pomocą w wykonywaniu obowiązków, a także mającą poszerzyć wiedzę konieczną do właściwego wypełniania obowiązków radnego osiedlowego.
Autorzy publikacji to osoby mające wieloletnie doświadczenie w praktyce aktywności samorządowej oraz w działalności na rzecz samorządu: Kamil Matyja (Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta), dr Łukasz Mikuła (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Adam Szabelski (doktorant Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Jan Zujewicz (doświadczony członek rady osiedla, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), Paweł Sztando (absolwent politologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością: samorząd terytorialny), Michał Mękarski (doktorant Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ekspert Fundacji ALTUM).

 

Aby pobrać podręcznik w wersji pdf. należy skorzystać z zamieszczonego załącznika umieszczonego w dziale Publikacje.