Kolejny artykuł eksperta Laboratorium Polska ds. ISO 9001!

Pani Beata Łuczak - ekspert Laboratorium Polska, jest doświadczonym praktykiem w dziedzinie ISO 9001. Tym razem artykuł ,,System zarządzania jakością - narzędzie do wdrażania i egzekwowania strategii firmy" ukazał się w magazynie "Jakość". 

 

System zarządzania jakością - narzędzie do wdrażania i egzekwowania strategii firmy.

Brak powiązania pomiędzy opracowaniem strategii i wdrażaniem jej w życie był najczęstszą przyczyną porażki – do takich wniosków, w trakcie swoich dziesięcioletnich badań, doszli twórcy Zrównoważonej Karty Wyników, prof. Robert Kaplan i David Norton. Okazało się, że 95% personelu w ogóle nie znało strategii lub nie rozumiało jej założeń. Jeśli pracownicy, którzy stoją najbliżej klientów i uczestniczą w poszczególnych procesach są nieświadomi przyjętej koncepcji rozwoju firmy, to tym samym nie pomagają w jej realizacji. Pojawia się wtedy rozdźwięk między tym, co chce osiągnąć kadra, która zarządza firmą na najwyższym szczeblu, a tym co naprawdę dzieje się w niej na co dzień.

Cały artykuł dostępny  na stronie : http://issuu.com/tuvrheinland/docs/jakosc_2014_01_tuv_rheinland?e=1697946/7224618