Zapraszamy na BUDMIKĘ 2016

 

Fundacja ALTUM w tym roku została głównym partnerem organizacyjnym Koła Naukowego Studentów Budownictwa Politechniki Poznańskiej, Koła Naukowego Inżynierii Środowiska oraz Koła Naukowego Studentów Architektury, III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej Budmika 2016.

Tak o konferencji mówi mgr inż. Dawid Sinacki:

"Budmika 2016 to kolejna edycja studenckiej konferencji budowlanej będącej największym tego typu wydarzeniem w Polsce. Studenci I, II i III stopnia studiów wraz z absolwentami poruszają na niej tematykę, która swoim zakresem obejmuje problematykę związaną z szeroko pojętym budownictwem, inżynierią środowiska, a od tego roku również z branżą architektoniczną.

Dzięki współpracy z kołami naukowymi z największych uczelni technicznych w Polsce trafiamy do grona najaktywniejszych, najambitniejszych studentów w kraju. Zainteresowanie Budmiką z roku na rok jest coraz większe, o czym świadczy ilość zgłaszanych referatów. Priorytetem dla organizatorów jest atmosfera panująca podczas trzech dni konferencji. Dajemy naszym uczestnikom możliwość wymiany poglądów, nie zapominając o integracji, która jest niezbędna do spełnienia założeń konferencji.

Budmika, jako projekt, prężnie rozwija się z roku na rok. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami zamierzamy w tym roku utworzyć panel międzynarodowy dla studentów z programu Erasmus. Do współtworzenia konferencji zaprosiliśmy również wcześniej wspomnianych studentów architektury. Chcemy zachęcić do działania naszych młodszych kolegów z najbardziej renomowanych techników budowlanych w Polsce, otwierając dla nich specjalny panel techniczny. Konsekwentnie staramy się, aby z każdą edycją organizować wydarzenia promujące zawód inżyniera budownictwa oraz debaty i seminaria poruszające problemy związane z jego specyfiką.

Budmika wykreowała płaszczyznę dla kreatywnych, wyróżniających się młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile Państwa przedsiębiorstw. Nasza konferencja to wydarzenie, które na stałe wpisało się do akademickich kalendarzy. Dowodem słuszności tego stwierdzenia są wcześniejsze edycje konferencji. "

 

Czas buy kamagra online
buy clomid
buy levitra
buy priligy online
propecia online
i miejsce

Budmika 2016 odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2016 roku w Poznaniu na terenie Politechniki Poznańskiej (Centrum Wykładowe PP).

 

Uczestnicy

W konferencji mogą wziąć udział wszyscy pasjonaci szeroko rozumianego budownictwa, studenci I, II i III stopnia kierunku budownictwa, inżynierii środowiska, architektury oraz ich absolwenci.

 

Tematyka

Szeroko rozumiane budownictwo i inżynieria środowiska oraz architektury. Każdy ich dział i dziedzina począwszy od projektowania, konstruowania, a skończywszy na analizie teoretycznej oraz zagadnieniach materiałowych. Dokładne wytyczne znajdują się na stronie konferencji www.budmika.put.poznan.pl w zakładce „Tematyka” (Komitet Naukowy dzieli zaakceptowane prace na panele tematyczne np. Konstrukcje żelbetowe itd.)

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej oraz do zapoznania się z podsumowaniem Budmiki 2015 na stronie : www.budmika.put.poznan.pl/