Prezentacja podczas obrad Miejskiej Rady Seniorów

Na początku kwietnia (4.04.2016 r.) na zaproszenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu Michał Mękarski prezentował wyniki badań Fundacji ALTUM i Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM w zakresie aktywności kulturalnej osób starszych podczas obrad Rady na temat „Dostępu do kultury poznańskich seniorów”.

Z zaproszenia do dyskusji skorzystało bardzo liczne grono gości reprezentujących instytucje kultury (m.in. Teatry Polski, Nowy i Wielki; Biblioteki Uniwersytecką i Raczyńskich; Filharmonię; Centrum Kultury Zamek), Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Kultury, a także Radę Miasta Poznania. Podczas posiedzenia Rady obecny był także wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

Owocna i bardzo merytoryczna dyskusja wywołana między innymi wynikami badań zrealizowanych w 2014 roku przez Fundację „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych” po raz kolejny pokazała duże zainteresowanie diagnozą i rekomendacjami służącymi włączeniu osób starszych  dzięki projektom kulturalnym do idei budowania kapitału społecznego, aktywności osób starszych i międzypokoleniowej wymianie wartości.

Przypominamy, że raport z badań Fundacji dostępny jest na naszej stronie w dziale „Publikacje”.

 

 

Foto: http://mrs.poznan.pl/portfolio-item/kultura-a-seniorzy-4-04-2016/