Rozprzestrzenianie kreatywności.


 

Przedstawiciele jednego z zespołów badawczych Fundacji ALTUM gościli w minionym tygodniu (15 i 16 grudnia) w Dublinie, na konferencji podsumowującej międzynarodowy projekt badawczy realizowany przez zespoły z kilku krajów w ramach Europejskiej Sieci Przemysłów Kreatywnych ECBN (European Creative Business Network (ECBN). Tematem naszego wspólnego działania było „Testowanie innowacyjnych metod oceny rozprzestrzeniania kreatywności w obszarze kultury i przemysłów kreatywnych w Europie”. Polski zespół badaczy z Fundacji ALTUM w składzie: dr Marcin Poprawski, dr Marek Chojnacki oraz Piotr Firych, podjął badania nad misją centrum kreatywnego jakim jest Concordia Design w Poznaniu.

Spotkanie w Dublinie było okazję do prezentacji wniosków z badań prowadzonych przez poszczególne ekipy oraz do wymiany doświadczeń.

O krótką refleksję z tego spotkania poprosiliśmy jednego z uczestników, dra Marka Chojnackiego:

„Współczesne badania rozprzestrzeniania kreatywności, podobnie jak kiedyś badania nad fenomenem talentów artystycznych, wymagają ustalenia czym jest "kreatywność" i zawsze będą to definicje niepełne, kontekstowe, współzależne od podmiotów badanych i badających.

Wymiana doświadczeń jest niezbędna, ponieważ wszyscy czujemy i widzimy, jakie znaczenie ma dziś upowszechnianie stylów i wzorców myślenia, które leżą u progu twórczości artystycznej i animacji kulturowej, jaki jest wpływ kultury i sztuki na inne dziedziny życia społecznego.  

Jeśli miałbym odkryć,  co nowego w moim myśleniu pojawiło się "po Dublinie", to mogę się przyznać do zainteresowania inżynierią kulturową, na chwilę obecną pojmowaną jako wyspecjalizowane oraz interdyscyplinarne podejście do zagospodarowania energią społeczną, związaną z egalitarnym generowaniem twórczych rozwiązań w różnych dziedzinach życia, czasami bardzo odległych od kultury artystycznej a jednak na gruncie wzorców myślenia twórczego - bliskich ze sztuką.

Concordia Design - przedmiot naszych badań prezentowanych w Dublinie, sprawdził się jako budzący zainteresowanie, choć równocześnie pytania, ponieważ potwierdzona przez nasze badania misja Concordii,  wyprzedza czas, jest pionierska w praktykowaniu idei rozprzestrzeniania kreatywności.”

Zakończony projekt był pierwszym międzynarodowym projektem realizowanym przez Fundację ALTUM z finansowaniem poza grantami UE.

Gospodarzem spotkania była Arts Council of Ireland w Dublinie.