Projekt ALTUM z najwyższą notą komisji konkursowej

Fundacja Altum – liderem! Miło nam podzielić się z Państwem informacją o tym, że miasto Poznań zdecydowało się dofinansować nasz projekt badawczy „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Tym bardziej, że komisja konkursowa oceniła nasz projekt najwyżej ze wszystkich!, które rekomendowano do dofinansowania.

W tym roku, w naszym projekcie, koncentrujemy swoją uwagę na dwóch obszarach badawczych: rodzicach dzieci i młodzieży korzystających (lub nie) z oferty kulturalnej  prywatnych podmiotów edukacji kulturalnej oraz współpracy (lub jej braku) sektora prywatnego z sektorem oświatowym. Do tego – kolejne studia przypadku – badania terenowe, fascynujące wywiady pogłębione i ankiety.  

Nasz dwuletni innowacyjny projekt badawczy możemy realizować dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Poznania oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

 

Link:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-kultury,22/news/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-miasta-poznania-w-obszarze-kultura-sztuka-ochrona-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-na-rok-2017-w-zakresie-zadan-priorytetowych-nr-1-2-3-4-5-i-6,109108.html

  buy generic propecia online
buy levitra online
buy priligy online
buy clomid
buy kamagra online