Wiek artystów za kulisami…

„Senior artysta: poza afiszem” tak w metaforyczny sposób nazwano konferencję, która odbyła się 18 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele departamentów kultury z całej Polski oraz organizacji zrzeszających artystów. Również i nasza Fundacja była tam obecna.

Punktem wyjścia do tego spotkania było przedstawienie wyników badań, przeprowadzonych wśród pracowników artystycznych instytucji kultury w Województwie Wielkopolskim. Dr Marcin Poprawski - prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Kultury UAM i współpracownik Fundacji Altum zaprezentował raport naszej Fundacji, przygotowany przez Michała Mękarskiego, Sławomira Malewskiego oraz dr Przemysława Kieliszewskiego – pomysłodawcę badań. Konsultantem naukowym raportu był prof. UAM dr hab. Jacek  Sójka – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Raport dotyczy różnych aspektów sytuacji artystów w instytucjach kultury którym w 2009 roku wydłużono okres aktywności zawodowej nawet o kilkanaście lat wywołując tym samym liczne negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych jak i w funkcjonowaniu instytucji artystycznych. Cieszy jednak to, że ten pionierski, w swojej tematyce, projekt badawczy stał się pierwszym krokiem w zdiagnozowaniu problemu i podjęciu bardzo konkretnych działań osłonowo-pomocowych na szczeblu różnych departamentów Urzędu Marszałkowego w Poznaniu. Przykładem tego była nie tylko organizacja spotkania i dyskusji w tak szerokim gronie, ale również wystąpienie Sylwii Wójcik dyrektorki Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, która omawiała stworzenie szerokiego pakietu osłonowego dla artystów w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowa relacja o wydarzeniu dostępna jest pod adresem:
www.kulturaupodstaw.pl/opinie/1834/artysta-senior-w-nowej-sytuacji

Zdjęcie: Mariusz Forecki