Zaproszenie na konferencję

Fundacja ALTUM oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM zapraszają na otwartą konferencję poświęconą wynikom projektu badawczego pt. „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”

WTOREK, 19 GRUDNIA, GODZ. 10:00
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZYCH, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 POZNAŃ
sala 10 (budynek AB)


 SEKTOR PRYWATNY A EDUKACJA KULTURALNA

W trakcie konferencji przedstawimy wyniki projektu, opowiemy o problematyce funkcjonowania podmiotów należących do prywatnego sektora w obszarze edukacji kulturalnej oraz podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:

• Dlaczego sektor ten jest często niedostatecznie zauważany w sferze publicznej?

• Jak trudności badawcze mówią nam o charakterystyce sektora prywatnego?  Z jakimi problemami i trudnościami mierzyć się musi ten sektor?

Jakie opinie o podmiotach tego sektora wyrażają rodzice, kadra oświatowa a jaki wizerunek swojego sektora mają sami przedsiębiorcy?

• Jak kształtują się relacje między publicznym a prywatnym sektorem w edukacji kulturalnej – czy cechuje ich rywalizacja i konflikt interesów czy możliwa jest współpraca? 

W wydarzeniu wezmą udział: Sławomir Malewski (Prezes buy levitra
buy kamagra online
buy priligy
buy clomid
propecia online
Fundacji ALTUM), Dr Marcin Poprawski (Prodziekan WNS UAM, koordynator projektu - ROK UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz członkowie zespołu badawczego.

O projekcie:

Projekt realizowany był w latach 2016-2017 przez Fundację ALTUM oraz Regionalne Obserwatorium Kultury UAM. Istotą projektu była diagnoza prywatnych podmiotów wraz z ewaluacją projektów i oferty edukacji kulturalnej którą przedsiębiorcy kierują do dzieci i młodzieży w Wielkopolsce. Nowatorski obszar badań jest odpowiedzią na brak pogłębionych empirycznych badań w tym zakresie. Zespół zaprogramował kompleksowy model badawczy używając zarówno różnorodnych metod ilościowych i jakościowych (6 narzędzi) jak i uwzględniając perspektywę ocen, opinii i rekomendacji różnych stron: rodziców, kadry sektora oświaty, przedsiębiorców i opiniotwórczych środowisk. Wyniki 2-letniego studium i badań stanowią użyteczną, praktyczną i strategiczną wiedzę niezbędną w kształtowaniu polityk kulturalnych i edukacyjnych.

 

Badanie jest wynikiem dostrzeżenia roli jaką pełni prywatny sektor w sferze kultury. Często jednak jego głos jest pomijany w dyskusji o kształcie edukacji kulturalnej a działania jego przedstawicieli są przedstawiane w stereotypowy sposób. Nasz projekt stanowi pierwszy, prowadzony na taką skalę (podczas realizacji projektu swoje opinie w różnej formie zaprezentowało ponad 500 osób), krok badający obszar prywatnych podmiotów działających w sferze kultury.

 

Projekt zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury, Miasta Poznania, Fundacji Zakłady Kórnickie.