Programy

Ważnym wyzwaniem społeczeństw i państw jest sprostać wymogom nowych czasów, w których dokonują się istotne przemiany społeczne, kulturowe i technologiczne, gdzie kluczowymi kompetencjami stają się innowacyjność, odwaga i odpowiedzialność, przy zachowaniu umiejętności czerpania z tradycji i dorobku przeszłych pokoleń. Podejmowanie tego wyzwania jest ważnym wyznacznikiem realizacji misji Fundacji Altum.

Fundacja ALTUM prowadzi działalność operacyjną od 2013 realizując swoje cele statutowe wynikajace wprost z powyżej zdefiniowanego wyzwania. Fundacja realizuje projekty własne, a także podejmowane we współpracy z innymi podmiotami, nastawione na wsparcie rozwoju aktywności osób i grup społecznych w takich obszarach jak: przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność, aktywność obywatelska (w tym społeczna i samorządowa), nauka, edukacja i kultura. Fundacja współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami publicznymi, samorządowymi i pozarządowymi, w tym m. in z.: Regionalnym Obserwatorium Kultury (UAM), Politechniką Poznańską, Urzędem Miasta Poznania, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej i innymi podmiotami.

Dotychczas realizowane projekty to między innymi:

  • Ogólnopolski konkurs dla młodzieży z zakresu kreatywności technicznej pod tytułem „Lokomobila” (grant MKiDN). Gala finałowa I edycji konkursu połączona z warsztatami upowszechniania nauki i rozwoju kreatywności odbyła się na Politechnice Poznańskiej w grudniu 2013 (relacje medialne, w tym reportaż TVP).
  • Promocja projektu informatycznego – portalu e-learningowego, przygotowanego przez licealistów z Poznania oraz organizacja udziału autorów projektu w finale międzynarodowego konkursu w Hiszpanii (wrzesień – listopad 2013).
  • Publiczna debata w Sali Białej Bazaru Poznańskiego (listopad 2013)na temat obecnej sytuacji demograficznej Polski, z ekspertami z Kancelarii Prezydenta RP, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum im. Adama Smitha.
  • Kolejna publiczna debata w Sali Białej Bazaru Poznańskiego (czerwiec 2014)na temat tożsamości Europy i europejczyków z udziałem polskich deputowanych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: Marka Jurka, Filipa Kaczmarka oraz Dariusza Lipińskiego.
  • Projekt badawczy "Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych". Badania dotyczące zagadnień rozwoju kapitału społecznego i upowszechniania kultury, realizowane we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury (centrum badawcze Uniwersytetu im. A. Mickiewicza) w ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ważnym celem Fundacji jest realizowanie projektów skoncentrowanych na upowszechnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w rozwój wspólnoty narodowej i wspólnot lokalnych. Tego celu dotyczy aktualny projekt Fundacji: "Miasto Obywateli", realizowany w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Partnerem finansowym i realizacyjnym Fundacji w tym projekcie jest Miasto Poznań.