Wesprzyj Fundację ALTUM!

Wesprzyj Fundację ALTUM!

Fundacja ALTUM jest organizacją non profit. Jej celem nie jest przynoszenie dochodów, a ewentualne zyski Fundacji są przeznaczone na działalność statutową.

Fundacja prowadzi swoją działalność przy wsparciu osób fizycznych i prawnych. Swoją politykę finansowania opiera na zasadach, które zapewniają organizacji ciągłość kapitałową oraz niezależność od politycznych, czy gospodarczych ośrodków decyzyjnych.

Przedstawione poniżej drogi pozyskiwania funduszy podlegają polityce przejrzystości – Fundacja ALTUM zwraca szczególną uwagę na jawność pochodzenia środków finansowych.

Źródła dochodów stanowią przede wszystkim:

Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych

Darczyńcy, wpierając Fundację, w konkretny sposób działają na rzecz rozwoju społecznego (szczególnie młodzieży) i gospodarczego Polski, lepszego wykorzystywania i pomnażania kapitału społecznego, poprzez podnoszenie jakości edukacji, nauki i efektywności firm oraz tworzenie platform współpracy miedzy tymi sferami. Wesprzyj nas!

Wpłaty od sponsorów – program Partnerstwa

Fundacja oferuje status Partnera Fundacji ALTUM oraz Partnera poszczególnych programów Fundacji, tym podmiotom, które zechcą znacząco wesprzeć finansowo jej działalność. Status ten pozwala na umieszczanie informacji o partnerze na stronie internetowej Fundacji oraz w broszurach i materiałach promocyjnych. Partnerów finansowych zapraszamy także do uczestniczenia w konferencjach, seminariach oraz i innych wybranych spotkaniach Fundacji.

Darczyńcy i partnerzy finansowi wspierający rozwój Fundacji przyczyniają się do wypełnianej przez nas misji zawartej w statucie.

 

Numer konta bankowego dla osób, które zechcą wesprzeć Fundację

Fundacja ALTUM

Bank PeKaO SA

72 1240 6524 1111 0010 7843 3635