Wesprzyj Fundację ALTUM!

Wesprzyj Fundację ALTUM!

Fundacja ALTUM jest organizacją non profit. Jej celem nie jest przynoszenie dochodów, a ewentualne zyski Fundacji są przeznaczone na działalność statutową.

Fundacja prowadzi swoją działalność przy wsparciu osób fizycznych i prawnych. Swoją politykę finansowania opiera na zasadach, które zapewniają organizacji ciągłość kapitałową oraz niezależność od politycznych, czy gospodarczych ośrodków decyzyjnych.

Przedstawione poniżej drogi pozyskiwania funduszy podlegają polityce przejrzystości – Fundacja ALTUM zwraca szczególną uwagę na jawność pochodzenia środków finansowych.

Źródła dochodów stanowią przede wszystkim:

Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych

Darczyńcy, wpierając Fundację, w konkretny sposób działają na rzecz rozwoju społecznego (szczególnie młodzieży) i gospodarczego Polski, lepszego wykorzystywania i pomnażania kapitału społecznego, poprzez podnoszenie jakości edukacji, nauki i efektywności firm oraz tworzenie platform współpracy miedzy tymi sferami. Wesprzyj nas!

Wpłaty od sponsorów – program Partnerstwa

Fundacja oferuje status Partnera Fundacji ALTUM oraz Partnera poszczególnych programów Fundacji, tym podmiotom, które zechcą znacząco wesprzeć finansowo jej działalność. Status ten pozwala na umieszczanie informacji o partnerze na stronie internetowej Fundacji oraz w broszurach i materiałach promocyjnych. Partnerów finansowych zapraszamy także do uczestniczenia w konferencjach, seminariach oraz i innych wybranych spotkaniach Fundacji.

Darczyńcy i partnerzy finansowi wspierający rozwój Fundacji przyczyniają się do wypełnianej przez nas misji zawartej w statucie.

 

Numer konta bankowego dla osób, które zechcą wesprzeć Fundację

Fundacja ALTUM

Bank levitra online
buy kamagra
buy propecia online
buy clomid
buy priligy online
Zachodni WBK SA

74 1090 1737 0000 0001 2028 5670