O FUNDACJI

Fundacja ALTUM jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność jako obywatelski think tank. Działalność Fundacji koncentruje się na realizacji badań i analiz, formułowaniu rekomendacji, prognoz i opinii, wspieraniu wdrażania programów innowacyjności i rozwoju.

Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM przygotowuje i realizuje projekty badacze i analityczne, kreuje programy strategiczne, monitoruje i analizuje czynniki rozwoju i bariery wzrostu dla regionów, obszarów gospodarki, instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz organizacji obywatelskich i samorządowych. Instytut dostarcza rekomendacji dla działań podejmowanych w warunkach niepewności i dynamiki zmian technologicznych, gospodarczych, społeczno – kulturowych.

Fundacja organizuje i współtworzy wydarzenia: konferencje, seminaria, debaty i warsztaty, podczas których, wraz z partnerami, inspiruje do efektywnego generowania zmian i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w sferze gospodarczej, technologicznej, społecznej i kulturowej.

MISJA

Wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z różnych dziedzin jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego i potencjału gospodarczego Polski.

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju w kierunku większej podmiotowości, efektywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pełnego wykorzystania potencjału osób i organizacji. Działalność badawcza oraz prorozwojowa, którą rekomenduje, inicjuje i wdraża Fundacja, ma przyczyniać się do podnoszenia jakości życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego, w oparciu o uniwersalne wartości i etykę osadzoną w tradycji filozofii klasycznej i kultury chrześcijańskiej.

Wspólnym mianownikiem dla działań podejmowanych przez Fundację ALTUM w ramach projektów z różnych dziedzin jest idea wspierania rozwoju kapitału społecznego Polski.

Misja Fundacji

LUDZIE

Instytut wspiera podejmowanie lepszych i odważnych decyzji, adekwatnych do aktualnych i nadchodzących trendów. Pomaga odkrywać szanse, nieodkryte możliwości i nowe, śmiałe kierunki rozwoju. Eksperci Fundacji ALTUM pomagają przygotować się na zmianę, rozpoznać i ograniczyć czynniki ryzyka, lepiej wykorzystać istniejący potencjał.

IAS Fundacji ALTUM to interdyscyplinarny zespół, reprezentantów różnych dziedzin nauki i praktyki gospodarczej i społecznej: socjologii, kulturoznawstwa, psychologii, ekonomii, zarzadzania, prawa oraz inżynierii i technologii.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Malewski

Socjolog, doradca biznesowy oraz realizator badań i analiz społecznych.

rozwiń

Ma dwudziestoletnie doświadczenie zarządzania i doradztwa w firmach, instytucjach kultury oraz w NGOs. Doradca w zakresie strategii, zarządzania, kreowania modeli biznesowych, modelowania kultury organizacyjnej nastawionej na innowacyjność i efektywność. Realizował m. in.: projekty badawcze i konsultingowe dotyczące strategii rozwoju Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. Programował i realizował cykl seminariów poświęconych prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej dla kilkudziesięciu instytucji kultury z Wielkopolski, w ramach projektu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą: „Budzik kulturalny", z udziałem 23 specjalistów, wykładowców i doradców z kraju i zagranicy. Inicjator i współautor wielu scenariuszy projektów badawczych i narzędzi badawczych fundacji, a także współautor raportów badawczych. Kierowana przez niego Fundacja brała udział, jako jedyny polski ośrodek, w międzynarodowym projekcie badawczym w ramach: Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe (ECBN w Rotterdamie). Z jego inicjatywy Fundacja zrealizowała dwuletni projekt (finansowany z funduszy EOG,) „Miasto Obywateli”. Od 2018 członek zarządu Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. W kadencji 2016-2020 członek rady Muzeum Narodowego w Poznaniu. Od 2019 r. członek Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ekspert NIW – CRSO. W Fundacji ALTUM jest ekspertem oraz pełni funkcję prezesa zarządu.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Marcin Poprawski

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Bartosz Walter

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Małgorzata Małecka

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Maciej Tomkowiak

WOLONTARIUSZ

Marcin Szafrański

Student kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie, Prezes KN YEA.

rozwiń

Student kierunku zarządzanie i prawo w biznesie na Wydziale Prawa i Administracji UAM, prezes Koła Naukowego Young Entrepreneurs Association (KN YEA), podharcmistrz ZHR oraz entuzjasta twórczych spotkań z ludźmi i podejmowania nowych wyzwań. Swoje doświadczenie zdobywał organizując wiele projektów społecznych, konferencji biznesowych oraz różnego rodzaju szkoleń i warsztatów o różnej tematyce. Główne zagadnienia, które go interesują to marketing, social media, PR i wszystko co związane z zarządzaniem projektami i pracą z ludźmi.

SZEF DZIAŁU BADAŃ I ANALIZ

Michał Mękarski

Socjolog, ma otwarty przewód doktorski w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

rozwiń

Koordynator i realizator projektów badawczych w Fundacji ALTUM i Centrum „Regionalne Obserwatorium Kultury” UAM, kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Turek, trener szkoleń dla kadry kultury w ramach projektów: „Instytucje kultury w XXI wieku”, „Biblioteka pomysłów” oraz „Budzik kulturalny”. Współpracował przy Programie rozwoju kultury w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020. Autor i współautor artykułów w publikacjach naukowych (28 publikacji m.in. PrakseologiaCzłowiek i społeczeństwoCulture ManagementZarządzanie: Kultura. Media. Dziedzictwo, ENCATC Journal of Cultural Management and Policy). Współredaktor tomu Studia Kulturoznawcze „Senior i kultura”. Autor raportów w projektach badawczych m.in. dla MKiDN, NCK, samorządów (m.in. Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Słupska, Jarocina) i instytucji (m.in. Muzeum w Jarocinie, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Dom Kultury w Rawiczu). Zrealizował 23 projekty badawcze i konsultacyjne z zakresu polityki kulturalnej, społecznej i miejskiej. Ekspert NIW-CRSO. W Fundacji ALTUM zajmuje się komunikacją i PR, jest szefem działu badań i analiz oraz koordynatorem projektów analityczno-badawczych.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Marek Chojnacki

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Adam Weinert

Doktor nauk ekonomicznych doradca strategiczny, ekspert.

rozwiń

Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (Katedra Zarządzania Strategicznego), ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, ekspert ds. analiz strategicznych w Fundacji Altum (Instytut Analiz Strategicznych). Propagator idei tworzenia wartości wspólnej jako przyszłości odpowiedzialnego biznesu. Fundator i Prezes Rady Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów. Autor licznych publikacji naukowych związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem, zrównoważonym rozwojem, systemami IT oraz zagadnieniami dotyczącymi dobrych praktyk w zarządzaniu przedsiębiorstwami i Przemysłu 4.0.

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

Barbara Malewska

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I PR

Piotr Malewski

SZEF DZIAŁU ROZWOJU

Barbara Sobieska

Inżynier, absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

rozwiń

Zdobywała doświadczenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także prowadząc badania i tworząc raporty, przez współpracę z instytutem szkoleniowo-doradczym. Wspierała przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej i handlowej w ciągłym doskonaleniu, a także rozwijała projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Brała aktywny udział w licznych działaniach projektowych związanych z Przemysłem 4.0. Szczególnym zainteresowaniem jest aspekt społeczny w przedsiębiorstwach wdrażających rozwiązania czwartej epoki przemysłowej. Była liderem projektu „Digital Factory – wirtualne stanowiska pracy w moto. Porównanie efektywności szkolenia w formie tradycyjnej i szkolenia za pomocą wirtualnej rzeczywistości.” w ramach program rozwoju kompetencji w zarządzaniu i inżynierii produkcji dla przemysłu motoryzacyjnego.

Jako wolontariusz angażuje się w liczne inicjatywy m.in. wsparcie organizacyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Manufacturing.

Od kilkunastu lat związana z ZHR – działa organizacyjnie i wychowawczo na każdym szczeblu, koordynacja działań ogólnopolskich i międzynarodowych, jest członkiem władz naczelnych ZHR. Pełni służbę hufcowej oraz rzecznika prasowego – odpowiedzialna za komunikację, tworzenie treści promocyjnych, relacje medialne, szkolenia, rozwój zespołu.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Cezary Mazurek

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Paweł Chmielowski

Socjolog, przedsiębiorca, analityk sportowy, specjalista z zakresu badań ilościowych i statystyki.

rozwiń

Właściciel Agencji Analityki Sportowej Sport Analytics oraz Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych TriC. Realizował usługi badawcze dla placówek dyplomatycznych. Współpracował z jednostkami naukowymi, pracownikami uczelni wyższych i władzami samorządów. Obecnie pracuje dla Lecha Poznań – jako wsparcie działu analiz i działu scoutingu. W obszarze badania kibiców pracuje także z wieloma innymi klubami (takimi jak Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Anwil Włocławek, Trefl Gdańsk i in.), sponsorami klubów sportowych (m.in. STS, Millenium) oraz ze sportowcami indywidualnymi.

EKSPERT FUNDACJI ALTUM IAS

Paweł Przybyszewski

WOLONTARIUSZ

Ignacy Heckert

HISTORIA
FUNDACJI

Fundacja ALTUM powstała dla realizacji idei wspierania rozwoju kapitału społecznego i potencjału gospodarczego Polski. Pierwszym projektem w fundacji był konkurs promujący innowacyjność wśród młodzieży. Przez kolejne lata specjalizowaliśmy się w projektach badawczych i rekomendacjach opartych na analizach, w takich obszarach jak: kultura, rozwój instytucji kultury, rozwój samorządów, czy przemysły kreatywne. Obecnie w czasie transformacji fundacji i wzmacniania wizerunku obywatelskiego think tanku, fundacja uczestniczy jako jeden z inicjatorów ogólnopolskiego programu Polski Przemysł Przyszłości, którego fundatorem jest Ministerstwo Rozwoju.

2019

Współorganizacja pierwszej edycji StartUp Arena Poznań. Inauguracja nowego partnerskiego projektu Cyryl Club. Realizacja projektu rozwoju organizacji jako think tanku.

Rozwiń

W połowie grudnia 2019 wystartowała Startup Arena Poznań – pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Przemysłu Przyszłości i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju. Wydarzenie to otwiera nową przestrzeń nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Organizatorem projektu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, realizatorem Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Patronat nad wydarzeniem przyjęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerami wydarzenia są: Politechnika Poznańska, Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM, Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz ASTRA.

 

 Na początku grudnia 2019 r. zainaugurowana została działalność Cyryl Club – miejsca spotkań i współpracy poznańskich NGOsów. Liderem nowego projektu jest Stowarzyszenie PROJEKT POZNAŃ, a partnerami – inicjatorami są Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów, Instytut Poznański, Stowarzyszenie KOLIBER oraz Fundacja ALTUM. Tak, mamy już tabliczkę na drzwiach naszego wspólnego z partnerami gabinetu. Jesteśmy przekonani, że będzie to miejsce dobrej, efektywnej pracy i współpracy dla poznańskich organizacji pozarządowych, skupiających się w swojej działalności na promocji bliskich nam wspólnych ideałów. Projekt realizowany przez partnerskie NGOsy jest finansowany z funduszy Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2018.

Od jesieni 2019 r. Fundacja ALTUM działa w nowej odsłonie, pod marką Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM. Tak zdefiniowana nowa formuła działalności Fundacji jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby odbiorców, naszych partnerów oraz samego zespołu Fundacji. Impulsem do dokończenia zmian formuły działania Fundacji ALTUM był start w nowym konkursie dotacyjnym NIW-CRSO  „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 priorytet 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich”. W ramach tego programu, w otwartym ogólnopolskim konkursie złożono 132 wnioski a Fundacja ALTUM została jednym z 25 beneficjentów, uzyskując dofinansowanie w wysokości 284 000 zł.

2018

Realizacja badania: „Jarocin Festiwal 2018 – badanie publiczności”. Początek prac nad nowym modelem działania Fundacji ALTUM jako think tanku.

Rozwiń

W latach 2018 – 2019 Fundacja ALTUM zdefiniowała na nowo swoją tożsamość instytucjonalną, określając się jako społeczny think tank: niezależne centrum analityczno-badawcze, ośrodek wymiany poglądów i kreowania strategii rozwoju.

Realizacja badania: „Jarocin Festiwal 2018 – badanie publiczności”. Projekt umożliwił poznanie ocen i oczekiwań uczestników festiwalu – tak istotnych z punktu widzenia zmiany jego formuły. Końcowy raport zawiera analizę porównawczą opinii łącznie 1157 uczestników festiwalu (edycje:18,17,14). Projekt finansowany ze środków Gminy Jarocin.

2017

Realizacja pionierskiego projektu „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości”.

Rozwiń

Realizacja pionierskiego projektu „Pracownicy artystyczni w wieku 35+ zatrudnieni w wielkopolskich instytucjach kultury. Ich aspiracje, perspektywy zawodowe i postawy wobec starości” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który jako pierwszy w Polsce pokazuje skale problemów zawodowych artystów pracujących w instytucjach kultury związanych z ich postępującym wiekiem.

Udział przedstawicieli Fundacji w konferencji „Senior artysta: poza afiszem”, która odbyła się 18 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu gdzie prezentowano wyniki badań. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele departamentów kultury z całej Polski oraz organizacji zrzeszających artystów i instytucji rządowych (m.in. ZASP, Instytut Muzyki i Tańca).

2016

Rozpoczęliśmy realizacje dwuletniego projektu badawczego „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Powstał raport z prac analityczno-badawczych „Pozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ofercie Poznania”.

Rozwiń

Rozpoczęliśmy realizacje dwuletniego projektu badawczego „Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza. Rekomendacje. Wyzwania”. Projekt zdobył dofinansowanie ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”, Miasta Poznania, Fundacji Zakłady Kórnickie.

W kwietniu 2016 roku powstał raport z prac analityczno-badawczych „Pozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ofercie Poznania”. Obszary analizy: Tożsamość marki instytucji; Otoczenie społeczne; Rozwój publiczności; Kultura organizacyjna

Na początku kwietnia (4.04.2016 r.) na zaproszenie Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu przedstawiciel Fundacji prezentował wyniki badań w zakresie aktywności kulturalnej osób starszych podczas obrad Rady na temat „Dostępu do kultury poznańskich seniorów”. Z zaproszenia do dyskusji skorzystało bardzo liczne grono gości reprezentujących instytucje kultury (m.in. Teatry Polski, Nowy i Wielki; Biblioteki Uniwersytecką i Raczyńskich; Filharmonię; Centrum Kultury Zamek), Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Kultury, a także Radę Miasta Poznania. Podczas posiedzenia Rady obecny był także wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski.

2015

Kontynuacja działań w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”. Konsultacje społeczne w ramach programu „Centrum – Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu”. Rozpoczęcie realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe”

Rozwiń

Kontynuacja działań w ramach projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”. Realizacja kampanii pro-frekwencyjnej (pod hasłem: „Wybierz się!”) oraz różnych form wsparcia nowo wybranych radnych w okresie po wyborach (szkolenia, asystent rady, podręcznik „VADEMECUM POZNAŃSKIEGO RADNEGO OSIEDLOWEGO. ABC poznańskich jednostek pomocniczych miasta").

12 lutego 2015 r. Fundacja zorganizowała konferencję pod tytułem „Rady Osiedli w Poznaniu – 4 lata po reformie" w sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Fundacja realizowała na zlecenie Teatru Muzycznego w Poznaniu konsultacje społeczne w ramach programu „Centrum – Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu”. Projekt dotyczył przygotowywanego programu funkcjonalno-użytkowego (w kontekście analizy ekonomiczno-biznesowej) koncepcji planowanej nowej siedziby Teatru Muzycznego.

Fundacja Altum w drugiej połowie roku rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu badawczego „Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe” realizowanego przez zespoły z kilku krajów na zlecenie Europejskiej Sieci Przemysłów Kreatywnych / European Creative Business Network – ECBN

2014

Realizacja projektu badawczego: „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych”. Pierwszy etap projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”.

Rozwiń

Fundacja zrealizowała projekt badawczy „Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych” inicjując debatę wśród środowisk opinio- i kulturotwórczych we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego na temat kapitału społecznego seniorów i oferty społeczno-kulturalnej. Projekt został sfinansowany ze środków MKiDN, Gminy Jarocin, Miasta Poznania.

W czwartym kwartale miał miejsce pierwszy etap projektu „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu” w postaci badań opinii mieszkańców Poznania i radnych Rad Osiedli, których wyniki stały się punktem wyjścia do dalszych prac projektowych. Projekt finansowany ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla demokracji" oraz środków Miasta Poznania.

2013

Realizacja ogólnopolskiego konkursu z zakresu kreatywności technicznej pod tytułem „Lokomobila” (grant MKiDN). Promocja polskiego licealnego zespołu starupowego na międzynarodowym konkursie w Barcelonie. Organizacja cyklu publicznych debat pod tytułem „Debaty Poznańskie”.

Rozwiń

Realizacja pierwszego projektu Fundacji ALTUM. W ramach grantu z NCK zrealizowano ogólnopolski konkurs dla młodzieży z zakresu kreatywności technicznej pod tytułem „Lokomobila” (grant MKiDN). Gala finałowa I edycji konkursu połączona z warsztatami upowszechniania nauki i rozwoju kreatywności odbyła się na Politechnice Poznańskiej w grudniu 2013 (relacje medialne, w tym reportaż TVP) (2013).

Fundacja zrealizowała promocję projektu informatycznego (portalu e-learningowego), przygotowanego przez licealistów z Poznania oraz zorganizowała udział autorów projektu w finale międzynarodowego konkursu w Barcelonie.

Fundacja była współorganizatorem (w latach 2013 -2014) publicznych debat w Sali Białej Bazaru Poznańskiego. Debaty, relacjonowane przez lokalne media, dotyczyły różnych, nośnych tematów, w tym m. im.: na temat obecnej sytuacji demograficznej Polski, z ekspertami z Kancelarii Prezydenta RP, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum im. Adama Smitha, na temat tożsamości Europy i Europejczyków z udziałem polskich deputowanych Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: Marka Jurka, Filipa Kaczmarka oraz Dariusza Lipińskiego. Debaty były organizowane we współpracy z 4 innymi NGOsami z terenu Poznania.

2012

W listopadzie tego roku, po zarejestrowaniu, Fundacja ALTUM rozpoczęła swoją działalność operacyjną.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?

W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe