StartUp Arena Poznań 2019

18 grudnia 2019

We wtorek, 17 grudnia 2019 r w Poznaniu został zainaugurowany program Wielkopolski Przemysł Przyszłości. Inauguracja odbyła się podczas wydarzenia StratUp Arena Poznań, którego realizatorami było Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych.

StartUp Arena to formuła spotkania innowatorów, ekspertów i inwestorów, które mają zaowocować realizacją licznych projektów biznesowych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, a realizatorami było Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych.

PCSS był gospodarzem tegorocznego spotkania zorganizowanego w przestrzeni konferencyjnej jednego z obiektów należących do niego: FutureLab – przy ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu. StartUp Arenę Poznań otwierali wspólnie dr Cezary Mazurek, Dyrektor Poznańskiego Centrum Suuperkomputerowo – Sieciowego oraz Sławomir Malewski – Prezes IAS Fundacja ALTUM.

Gospodarze zapewniali także nowoczesne zaplecze techniczne wydarzenia, dzięki któremu możliwe było połączenie telemostem z Jadwigą Emilewicz – Minister Rozwoju, która patronowała wydarzeniu, jak również całemu projektowi Wielkopolskiego Przemysłu Przyszłości. W spotkaniu uczestniczyli także między innymi: Krzysztof Mazur – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski = prorektor Politechniki Poznańskiej.

Zgodnie z założeniami organizatorów, Startup Arena Poznań stał się nową przestrzenią do nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń w kontekście przemysłu 4.0. Innowatorzy w trakcie spotkania zaprezentowali nowoczesne rozwiązania z zakresu medycyny i poprawy jakości życia. W spotkaniu wzięło udział ponad stu przedstawicieli starupowego ze strefy Med Tech, znaczących prywatnych i publicznych funduszy inwestycyjnych, reprezentantów firm MŚP, dużych korporacji oraz świata naukowego. W trakcie spotkania odbyły się liczne merytoryczne prezentacje zagadnień związanych m. in. z finansowaniem startupów oraz panelowa dyskusja ekspertów na temat perspektyw rozwoju start upów z obszaru Med Tech i life science.

Startup Arena Poznań zainaugurowała cykl podobnych wydarzeń, wpisujących się w program Wielkopolski Przemysł Przyszłości, który ma w sposób realny i ciągły łączyć innowatorów i polskie podmioty z obszaru MŚP.

Przemysł Przyszłości to praktyczna realizacja projektu, który przedstawiłam we wrześniu z myślą o tym, aby Wielkopolska stała się Polską Doliną Krzemową. Program działa lokalnie odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców z danego obszaru. Jego celem jest zwiększenie skuteczności wdrożeń, dlatego koncentrujemy się na lokalnych potrzebach i realnych uwarunkowaniach

– powiedziała minister Jagwiga Emilewicz.

Podczas StartUp Areny odbył się konkurs, który wyłonił najlepsze podmioty startupowe z branży MedTech. Startupy opracowujące technologie wykorzystywane w medycynie pokazywały swoje projekty przed ekspertami i inwestorami.

Główną nagrodą komisja konkursowa wyróżniła startup StethoMe, który stworzył stetoskop do użytku domowego, wykrywającym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca i płuc i przesyłający dane do bezpośrednio do lekarza. Drugie miejsce zajęły firmy:Telemedico (konsultacje ze specjalistami przez czat, telefon lub wideorozmowę) i Amorphis Pharma. Trzecie, również ex aequo, przypadło firmom medVC oraz UnitDoseOne. Pierwsza stworzyła platformę dla lekarzy do konsultacji on-line i streamowania obrazu z kamer, mikroskopów i endoskopów, a druga – urządzenie do dystrybucji leków w szpitalu.

Staraliśmy się zrobić preselekcję i zgromadzić takie podmioty, które są już dojrzałe i znane szerzej na rynku oraz mają potencjał

– podkreślił w wywiadzie w studio TVP Sławomir Malewski, prezes Instytutu Analiz Strategicznych Fundacja ALTUM. (całość wywiadu można zobaczyć tutaj: https://poznan.tvp.pl/45835174/startup-arena-w-poznaniu-poczatek-spotkan-innowacji-z-biznesem

Wszystkie elementy kilkugodzinnego wydarzenia, w tym konkurs oraz dyskusję panelową prowadzili eksperci Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM: dr Bartosz Walter oraz Paweł Przybyszewski.

Kolejne edycje spotkań z cyklu StartUp Arena Poznań będą organizowane w przyszłym roku. Skupią się nie tylko na dziedzinie life science, ale także na turystyce, zielonej energii oraz branży AgroTech.

Foto: Paweł Pomin

16 grudnia 2019
Wystartowała Startup Arena Poznań, czyli nowa przestrzeń nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Jest to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Przemysłu Przyszłości i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju.
Organizatorem projektu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, realizatorem Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Patronat nad wydarzeniem przyjęło Ministerstwo Rozwoju. Partnerami wydarzenia są: Politechnika Poznańska, Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM, Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza oraz ASTRA.
  • Pierwsza edycja Startup Arena Poznań
  • Nowa przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami.
  • Spotkanie poświęcone jest rozwiązaniom w obszarze Life Science
  • Wydarzenie realizowane jest w ramach programu Przemysł Przyszłości

Przemysł Przyszłości to praktyczna realizacja projektu, który przedstawiłam we wrześniu w Poznaniu z myślą o tym, aby Wielkopolska stała się Polską Doliną Krzemową.  . Program działa lokalnie odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców z danego obszaru. Jego celem jest zwiększenie skuteczności wdrożeń, dlatego koncentrujemy się na lokalnych potrzebach i realnych uwarunkowaniach. Realizujemy zobowiązania z poprzedniej kadencji, kiedy w Poznaniu zapowiadałam start programu. Pilotaż programu startuje w Wielkopolsce – przyglądamy się tu wynikom, aby dopasowywać model i zwiększać skuteczność właśnie w tych obszarach. – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju.

Istotą Przemysłu 4.0 jest wielopoziomowe usieciowienie, czyli wykorzystywanie siły relacji, przede wszystkim na poziomie biznesowym. Nowe sposoby prowadzenia biznesu w oparciu o cyfrowe rozwiązania dają możliwość budowania przewagi konkurencyjnej bez względu na wielkość firm. Dlatego też, budowanie silnych i zaufanych relacji pomiędzy uczestnikami rynku, dopasowanie rozwiązań do potrzeb przemysłu to podstawa budowania sprawnego ekosystemu przemysłu przyszłości w Polsce.

STARTUP ARENA POZNAŃ

Pobudzamy wspólnie przestrzeń, w której spotykają się twórcy startupów z ekspertami dziedzinowymi oraz z inwestorami. Inicjatywa zapewnia ofertę kompleksowego wsparcia w zakresie biznesowym i technologicznym. Wielkopolską przedsiębiorczość chcemy jeszcze bardziej otworzyć na wysoką innowacyjność tak, aby do przemysłu wdrażać szybko i niedrogo rozwiązania i produkty najwyższej jakości, pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. – mówi dr inż. Cezary Mazurek, dyrektor Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

W grupie inwestorów znajdą się Grupa PFR oraz Bank BGK oraz prywatne Venture Capital. Wydarzenie poprowadzą i podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą między innymi: Paweł Przybyszewski i Bartosz Walter.

W inauguracyjnej edycji Startup Arena Poznań weźmie udział 60 przedstawicieli firm technologicznych zajmujących się rozwiązaniami w obszarze Life Science, w tym: medycyna, jakość życia, włączenie społeczne.  W trakcie paneli dyskusyjnych podjęte zostaną tematy związane z pozyskiwaniem finansowania. Ważnym elementem programu będzie StartUp Factory, czyli prezentacje startupów przed jury złożonych z inwestorów.

DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE PRZEMYSŁ 4.0

Firmy wchodzące na ścieżkę cyfryzacji potrzebują nie tylko sprawdzonych rozwiązań, ale przede wszystkim rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Dlatego też ważnym etapem zmiany jest etap badań i rozwoju, który przynosi firmie unikatową wartość i przybliża do sukcesu. Program Przemysłu Przyszłości ma na celu wsparcie inicjatyw badawczo-rozwojowych w polskich firmach z wykorzystaniem różnych narzędzi, jakimi dysponujemy, np. poprzez finansowanie z NCBiR. Podstawą działania ma być wypracowanie mechanizmów sprawnej współpracy przemysłu i dostawców technologii. Jednym z kluczowych działań Platformy jest budowa odpowiedniego środowiska wokół Przemysłu 4.0, opartego na współpracy i zaufaniu.

Chcemy zmotywować przedsiębiorstwa do stosowania rozwiązań cyfrowych, które pozwolą firmom umacniać swoją pozycję na rynkach lokalnym i globalnym – wyjaśnia Andrzej Soldaty, prezes Platformy Przemysłu Przyszłości. – W Polsce działają 2 miliony rodzimych firm, ponad 99 proc. z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, których udział w PKB wynosi blisko 50 proc. Od aktywności tych firm zależy rozwój polskiej gospodarki.

Platforma Przemysłu Przyszłości zrealizowała w Poznaniu kilka udanych projektów, m.in. rok temu na Politechnice Poznańskiej wyszkolono kilkunastu Apostołów Przemysłu 4.0, w ostatnich dwóch miesiącach w Warsztatach Przemysłu 4.0, organizowanych we współpracy z PCSS, wzięło udział kilkudziesięciu menadżerów, którzy poznali korzyści z wdrażania technologii cyfrowych. Przed nami kolejne inicjatywy dla wielkopolskich przedsiębiorców.

AGENDA

10:00 Otwarcie Startup Arena przez Panią Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz

10:30 Keynote: Wprowadzenie w tematykę rozwoju firm MedTech i inwestycji (mówcy: Rafał Roszak, Aleksander Mokrecki, Bartosz Walter)

11:00 StartUp Factory – prezentacja startupów przed inwestorami (panel oceniający: przedstawiciele VC i BGK)

13:00 Lunch & Networking

14:00 Challenge Pool – panel dyskusyjny ekspertów n.t. specyfiki inwestycji w obszarze MedTech (paneliści: Mariusz Jabłoński, Aleksander Kłósek, Tomasz Czapliński, Bartosz Węgrowski, moderator: Bartosz Walter)

14:45 Coffee & Networking

15:15 Panel BGK: Wsparcie BGK dla branży Medtech: kredyt technologiczny i produkty gwarantowane

15:45 Ogłoszenie laureatów konkursu, nagrody & Networking

16:15 Zakończenie

Wystartowała Startup Arena Poznań, czyli nowa przestrzeń nawiązywania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy innowatorami, ekspertami dziedzinowymi a inwestorami, w kontekście Przemysłu 4.0. Jest to pierwsza edycja cyklicznego wydarzenia realizowanego pod domeną Przemysłu Przyszłości i patronatem Pani Jadwigi Emilewicz – Minister Rozwoju.

15 grudnia 2019

Cyryl Club otwarty! W minioną sobotę Cyryl Club – miejsce spotkań i współpracy poznańskich NGOsów otworzył swoje podwoje. Liderem nowego projektu jest Stowarzyszenie PROJEKT POZNAŃ, a partnerami – inicjatorami są Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów, Instytut Poznański, Stowarzyszenie KOLIBER oraz Fundacja ALTUM. Tak, mamy już tabliczkę na drzwiach naszego wspólnego z partnerami gabinetu. Jesteśmy przekonani, że będzie to miejsce dobrej, efektywnej pracy i współpracy dla poznańskich organizacji pozarządowych, skupiających się w swojej działalności na promocji bliskich nam wspólnych ideałów.

12 grudnia 2019

Stopniowo odsłaniamy nową stronę internetową Fundacji ALTUM. Nowa strona web została zbudowana od podstaw, w związku z realizacją planu rozwoju Fundacji, z finansowaniem w ramach grantu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 203. Nowa strona promuje wizerunek Fundacji pod profesjonalną marką think tanku – Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM.

Zupełnie zmieniony został layout strony oraz na nowo skonfigurowany układ treści. Pojawił się między innymi nowy dział – „oferta”, gdyż Fundacja kładzie nacisk na realizację statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego. Poprawiona została przejrzystość treści, czytelność przekazu, zasięg (pozycjonowanie), ułatwiony został kontakt z Fundacją, dodano szereg (niedostępnych wcześniej) raportów i analiz Fundacji, zwiększono dostępność strony (zbudowano ją z myślą np. o osobach słabowidzących).

Budowa od podstaw i możliwość zaprojektowania nowych funkcjonalności strony internetowej Fundacji była zadaniem niezwykle istotnym ze względów zarówno promocyjno-wizerunkowych (budowy nowej profesjonalnej marki – Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM), jak i organizacyjnych (nowe możliwości pokazania np. oferty, dorobku czy historii Fundacji).

Nowa strona oprócz nowoczesnego wyglądu posiada szereg przemyślanych elementów. Wprowadzony został m.in. na nowy dział – „oferta”, poprawiona została przejrzystość treści, czytelność przekazu, ułatwiony został kontakt z Fundacją, dodano szereg raportów i analiz, do których dostęp wcześniej był utrudniony, zwiększono dostępność strony (zbudowano ją z myślą np. o osobach słabowidzących – kolor czerwony i biały użyte na stronie mają stosunek kontrastów 8,85:1 spełniające wytyczne WCAG). Zmienił się również sposób zarządzania FB Fundacji – ma on bardziej ustrukturyzowany i celowany do odbiorców charakter.

Osobami, które pracowały nad layoutem i funkcjonalnością nowej strony internetowej byli: Magdalena Dezor (grafik, projektantka stron internetowych) oraz Andrzej Bolewski (właściciel Solmedia – firmy zajmującej się budowaniem i obsługą stron internetowych). Ostateczny wygląd strony powstał przy ścisłej współpracy i wielu konsultacjach z całym zespołem ALTUM (m.in. prezesem Fundacji, koordynatorem programu i specjalistą ds. komunikacji i PR, który zarządza stroną). Wszystkim bardzo dziękujemy.

Wraz z powstaniem nowej strony internetowej miał miejsce również rebranding: opracowanie nowego logotypu Fundacji, podkreślającego nową jej odsłonę i komponent w postaci Instytutu Analiz Strategicznych. To również dzieło Magdy Dezor.

Obraz Brita Seifert z Pixabay