Raport z ankiety dotyczącej Tarczy Antykryzysowej

28 marca 2020

Raport z ankiety dotyczącej Tarczy Antykryzysowej, przygotowanej na czas epidemii w Polsce

Badanie miało na celu ukazać rzeczywiste postulaty przedsiębiorców w trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się polskie firmy w czasie epidemii w Polsce.

Kluczowe pytania zadane w kwestionariuszu ankiety:

1) Czy pakiet rządowej pomocy dla firm – Tarcza Antykryzysowa realnie pomoże przetrwać ten nadzwyczaj trudny okres przedsiębiorstwom i ich pracownikom?

2) Jakie są postulaty przedsiębiorców w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozwojem pandemii wirusa COVID – 19?

Podsumowanie badania:

 • działania związane z odroczeniem płatności czy też z udzielaniem pożyczek to działania krótkookresowe, które w dłużej perspektywie czasu jeszcze bardziej pogrążą przedsiębiorstwa;
 • powinno wprowadzić się większe finansowanie wypłat dla pracowników (40% płaci pracodawca a 40% Państwo / Jak pracodawca ma pokryć 40% wynagrodzenia skoro on ani jego pracownicy nie pracują i nic nie zarabiają?);
 • dofinansowanie 5 tys. zł na pracowników dla firm, które zatrudniają mniej niż 9 osób, (to nie wystarczy nawet na ZUS dla 3 osób, a odroczenie opłaty ZUSu za pracowników nic nie zmieni, w późniejszym czasie będą one skumulowane i pojawi się spore zadłużenie dla firmy, która dopiero zacznie działalność po epidemii);
 • PIT – likwidacja;
 • VAT – jednolity na 16%, bez zwolnień progowych (w zasadzie oprócz obiegu pieniądza, to nie ma branży, gdzie powinno być 0%. W związku z tym, by nie burzyć przepływu pieniądza, nie zwiększać w ten sposób oprocentowania usług bankowych, finansowych i kosztów kredytu, ta branża powinna zostać na 0%);
 • ZUS – składki zawieszone na 3 miesiące – wszędzie;
 • ZUS dla przedsiębiorców – wprowadzić dobrowolny – praktycznie zlikwiduje to szarą strefę (nie będzie się opłacało kombinować).

Wyniki szczegółowe badania:
POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH I FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJWarianty dot. składek ZUS:

 • zwolnienie przedsiębiorców z konieczności płacenia ZUS i podatku dochodowego na czas trwania epidemii;
 • zlikwidowanie składek ZUS na 3 miesiące dla branż najbardziej poszkodowanych;
 • zawieszenie składek ZUS, możliwość przejścia na okres bezskładkowy, bądź odroczenia składek;
 • ogólne obniżenie składek ZUS.

Warianty dot. działań w ramach różnych dziedzin gospodarki:

 • dokładniejsze rozróżnienie dziedzin gospodarki, z wyszukaniem tych które najbardziej potrzebują pomocy, np. handel w galeriach, gastronomia, hotelarstwo; zwiększenie pomocy dla przedsiębiorców z tych sektorów;
 • jak najszybsze wprowadzenie ulg dla wszystkich przedsiębiorstw;

Warianty dot. działań w ramach różnych dziedzin gospodarki:

 • do pensji osób na L4 powinna być dopłata przed 30 dniem zwolnienia.

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach I filaru:

 • aż 41% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako słaby, z czego aż 35% jako zdecydowanie niezadawalający;
 • 28% badanych ocenia poziom przydatności jako dobry, a jedynie 5% respondentów jako zadowalający.

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH II FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Warianty dot. rat kredytowych i leasingowych:

 • odroczenie spłaty rat kredytowych i leasingowych na czas trwania epidemii;
 • większe kredyty nieoprocentowane;
 • odroczenie leasingu dla każdego przedsiębiorcy.

Warianty dot. pożyczki:

 • bezzwrotne pożyczki 10 tys.

Ogólnie – wskazane propozycje to tylko większe zadłużanie przedsiębiorstwa. Powinny to być bezzwrotne zapomogi lub zwolnienie z opłat jak: czynsz, prąd czy innego niezbędne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzeba szybkich kredytów obrotowych.

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach II filaru:

 • aż 41% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako słaby, z czego aż 29% jako zdecydowanie niezadawalający;
 • 30% respondentów uważa, że poziom przydatności rozwiązań jest umiarkowany;
 • 28% badanych ocenia poziom przydatności jako dobry, a jedynie 5% respondentów jako zadowalający.

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH III FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Warianty dot. środków dezynfekujących:

 • zwiększenie dostępności środków dezynfekujących dla przedsiębiorców pracujących w trybie normalnym;
 • katalog potrzeb szpitali, realizacja przetargów wyrzucając ceny najtańsza i najdroższą;

Ogólnie – przekazania maksymalnych środków na cele medyczne, również z innych obszarów. Więcej jednorazowych testów sprawdzających.

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach II filaru:

 • jedynie 25% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako niezadawalający;
 • blisko 40% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań jako dobry, w tym aż 23% respondentów jako zadowalający.

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH IV FILARU TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Warianty:

 • wprowadzenie limitów wypłaty gotówki z banków;
 • więcej przejrzystości i dostępnych informacji;

Podsumowanie wyników pytań zamkniętych w ramach IV filaru:

 • jedynie 17% badanych ocenia poziom przydatności proponowanych rozwiązań w ramach filaru jako niezadawalający;
 • 18% respondentów uważa, że poziom przydatności rozwiązań jest umiarkowany;
 • tylko 11% respondentów ocenia poziom jako zadowalający.
21 marca 2020

Szanowni Państwo,
wszyscy martwimy się o zdrowie i sytuację gospodarczą w Polsce. Rząd RP podejmuje kolejne kroki nie tylko aby zahamować rozwój pandemii w Polsce, ale i ograniczyć jego skutki dla polskiej gospodarki, przedsiębiorstw oraz pracowników. Aktualnie wypracowywany jest kolejny pakiet takich rozwiązań, z zaangażowaniem środków finansowych na jego realizację na niespotykaną dotąd skalę.
Kluczowe pytania na dzisiaj brzmią:
1) Czy pakiet rządowej pomocy dla firm – Tarcza Antykryzysowa realnie pomoże przetrwać ten nadzwyczaj trudny okres przedsiębiorstwom i ich pracownikom?
2) Jakie są postulaty przedsiębiorców w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz rozwojem pandemii wirusa COVID – 19?

Pomóż nam zebrać i opracować informacje (opinie i postulaty przedsiębiorców) – WYPEŁNIJ ANKIETĘ (max. 5 min.), a Fundacja ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych przekaże wyniki do Ministerstwa Rozwoju.

Ankietę znajdziesz tutaj:

Ankieta Tarcza Antykryzysowa Covid 19_Fundacja ALTUM IAS

Zbieramy informację o możliwych rozwiązaniach pozwalających sprostać zagrożeniom dla funkcjonowania biznesu, jakie rodzi aktualna blokada lub ograniczenie działalności.

Pytania są krótkie i wypełnienie całości nie powinno zająć więcej niż 5 minut.
Każda odpowiedź jest ważna i im więcej ich będzie – tym bardziej będzie się liczył nasz głos w dialogu z Ministerstwem Rozwoju.

Chcemy pokazać rzeczywiste postulaty przedsiębiorców w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się polskie firmy, żeby uzmysłowić rządzącym, co może się stać, jeżeli działania osłonowe nie spełnią realnych potrzeb naszych przedsiębiorców.

Po zakończonej ankiecie – prosimy – roześlijcie link do innych przedsiębiorców – Waszych dostawców, klientów, kontrahentów, partnerów biznesowych, użytkowników i innych organizacji, w tym organizacji non-profit.

Obraz Alexas_Fotos z Pixabay