Inauguracja Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

21 września 2020

21 września 2020 odbyła się inauguracja uroczysta Inauguracja Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. W składzie pierwszej z szesnastu rad znaleźli się przedsiębiorcy, naukowcy i samorządowcy.

Powołany do Rady Regionalnej został Prezes Zarządu IAS Fundacji Altum Sławomir Malewski, który znalazł się również w prezydium Rady.

Po uroczystym wręczeniu powołań odbyła się debata na temat „Cyfrowa reorganizacja gospodarki odpowiedzią na wyzwania czasu pandemii”.

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości, które powstaną w całym kraju, będą inicjowały działania wspierające transformację cyfrową firm, wskazywały trendy technologiczne, zajmowały się potrzebami przedsiębiorców w zakresie rozwoju.

Działanie jest formą realizacji programu Polski Przemysł Przyszłości rozwijającego ekosystem przemysłu 4.0. W programie działają organizacje, które mają wiedzę, doświadczenie kompetencje biznesowymi oraz instytucje takie jak PARP czy NCBR, przygotowujące finansowanie dla firm unowocześniających swoje procesy i produkty. Przedsiębiorcy dołączą też do grup badawczych, przez co pomogą w gromadzeniu aktualnych danych o stanie przemysłu 4.0 w Polsce. Następna Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości zostanie powołana w październiku, w województwie podlaskim.

Foto: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

20 września 2020

Podczas Poznańskiej Akademii Liderów odbyło się wyjątkowe wydarzenie. 18 zespołów pracowało nad autorską propozycją „Strategii efektywnego kształcenia kompetencji przyszłości”. Praca została zorganizowana w formie hackathonu. PAL jest inicjatywą przygotowaną przez Fundację Jeden Uniwersytet z myślą o studentach uczelni z Poznania. To wyjazd integracyjny połączony z przydatnymi szkoleniami. Uczestnicy mają szansę wziąć udział w zajęciach z zakresu  zarządzania, realizacji projektów, kształtowania umiejętności przywódczych, komunikacji, negocjacji czy panowania nad stresem.

Współorganizatorem hackathonu była Fundacja Platforma Przemysłu. Przez dwa dni 5-osobowe zespoły złożone z uczestników  pracowały nad projektem. Wsparciem dla studentów była opieka mentorów. IAS Fundacja Altum także miała udział w tym wydarzeniu. Jednym z mentorów była Barbara Sobieska, która jest Szefem Działu Rozwoju Fundacji.

Celem projektu było opracowanie pomysłu na umożliwienie uczniom zdobycia kompetencji, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy, czyli przede wszystkim umiejętności poznawczych, społecznych i technicznych, w tym cyfrowych. Propozycje musiały uwzględniać zmiany związane z Przemysłem 4.0.

Zwycięzcą hackathonu został zespół Einstein, który zaproponował utworzenie Centrum Wymiany Myśli, czyli placówki oświatowo-wychowawczej dla dzieci w wieku 6-14 lat z obszarów wiejskich i podmiejskich, jak również dla nauczycieli.

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim pozostałym grupom, które miały szansę wziąć udział w tym wydarzeniu.

Foto: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

18 września 2020

Mamy dla Państwa ważną i dobrą informację: przedłużamy termin naboru wniosków w ogłoszonym przez Fundację konkursie badawczym.

Nowy termin zakończenia naboru wniosków aplikacyjnych to:

30 września 2020 (do godz. 24.00)

Przypominamy najważniejsze założenia trwającego konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie nowego modelu programu grantowego na zapotrzebowanie diagnostyczno-badawcze, który zakłada swobodę w zakresie wyboru obszarów/tematów/priorytetów. Założeniem Konkursu jest wyjście od realnych potrzeb Wnioskodawców a nie konieczności wpisania ich wniosków aplikacyjnych w punktowane tematy/priorytety konkursowe, które wyznaczył wcześniej organizator.

Aplikować mogą wszystkie chętne podmioty, organizacje, firmy (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). Nie zamykamy możliwości zdobycia grantu dla reprezentanta żadnego z sektorów – każdy z nich posiada bowiem potrzebę diagnozy i badań obszaru, który go interesuje i który ma wpływ na jego rozwój.
Co oferuje Fundacja Altum – Instytut Analiz Strategicznych w ramach konkursu badawczego?
W konsultacji (by jeszcze lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania) ze zwycięzcą konkursu nasz think tank przeprowadzi badanie i analizę opisanego we wniosku obszaru za kwotę 50.000 zł.
Termin realizacji badań – do 10 grudnia 2020 r.
Sposób wyboru najlepszego wniosku aplikacyjnego określa regulamin konkursu.

Aneks do Regulaminu Konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze

1. Regulamin Konkursu_ALTUM

2. Wniosek aplikacyjny_Konkurs ALTUM

3. Załącznik Oświadczenia Wnioskodawcy

7 września 2020

Ile razy Twój pomysł czy Twoje potrzeby musiały zostać dostosowane do wymogów konkursowych, konkretnego ich priorytetu czy zostać zmienione pod szczegółowe zapisy regulaminowe, które dawały im większą ilość punktów? Tym samym Twój pierwotny pomysł stawał się dostosowany do wzorcowego wniosku aplikacyjnego, ale jednocześnie niedopasowany do Twoich realnych potrzeb.
Fundacja Altum Instytut Analiz Strategicznych rewolucjonizuje idee konkursów grantowych i wprowadza w nich nową jakość! Odwracamy bowiem kolejność w myśleniu o konkursach grantowych na zapotrzebowanie diagnostyczno-badawcze.
Zauważalną przez nasz think tank barierą dla wielu podmiotów różnych sektorów naszej gospodarki jest brak ogólnego, otwartego programu/konkursu grantowego, który zakłada swobodę w zakresie wyboru obszarów/tematów/priorytetów. Programu/konkursu wychodzącego od realnych potrzeb a nie konieczności wpisania się w punktowane priorytety konkursowe. Działającego na zasadzie: potrzeba badań/analizy – pomysł podmiotu – zgłoszenie aplikacyjne – otwarty nabór konkursu – wyniki – realizacja badań/analiz.
Organizacja otwartego konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze, jak zauważa Sławomir Malewski – prezes Fundacji: przełamuje myślenie na zasadzie: organizator konkursu określający priorytety czy punktowane kryteria „wie lepiej” od potencjalnych beneficjentów, którzy muszą „dostosowywać” swoje pomysły i potrzeby pod określone, sztywne kryteria ocen i wybrane tematy czy priorytety.
Zaproponowany model konkursu, będący odpowiedzią na zauważony deficyt, przyniesie wiele korzyści zarówno zwycięskiemu podmiotowi, który za darmo zyska profesjonalną analizę/diagnozę/badania w wybranym przez siebie i potrzebnym zakresie jak i jego interesariuszom. Ponadto: dzięki swojej pionierskiej formie promuje otwartą idee realizacji konkursów w odpowiedzi na realne oczekiwania i potrzeby interesariuszy, która jest możliwa do powielania w przyszłości – podsumowuje Michał Mękarski – szef działu badań i analiz Fundacji Altum IAS.

Cel konkursu – nowa idea oferty analiz gospodarczo – społecznych z dofinansowaniem.

Dla kogo?
Aplikować mogą wszystkie chętne podmioty, organizacje, firmy (sektor publiczny, pozarządowy i prywatny). Nie zamykamy możliwości zdobycia grantu dla reprezentanta żadnego z sektorów – każdy z nich posiada bowiem potrzebę diagnozy i badań obszaru, który go interesuje i który ma wpływ na jego rozwój.
Co oferuje Fundacja Altum – Instytut Analiz Strategicznych w ramach konkursu badawczego?
W konsultacji (by jeszcze lepiej poznać Państwa potrzeby i oczekiwania) ze zwycięzcą konkursu nasz think tank przeprowadzi kompleksowe badanie i analizę opisanego we wniosku obszaru za kwotę 50.000 zł.
Termin realizacji badań – do 10 grudnia 2020 r.
Sposób wyboru najlepszego wniosku aplikacyjnego określa regulamin konkursu.
Termin składania wniosku aplikacyjnego: do 20 września 2020 r.

Regulamin Konkursu ALTUM

Wniosek aplikacyjny Konkurs ALTUM

Załącznik Oświadczenia Wnioskodawcy

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Aktualizacja! Wydłużony nabór wniosków w konkursie badawczym.

Aneks do Regulaminu Konkursu ofert na potrzeby analityczno-badawcze