Lockdown w Wielkim Mieście i co dalej?

30 marca 2021

Pandemia Covid – 19 jest z nami już ponad trzynaście miesięcy i zapowiada się, że jeszcze trochę u nas zagości. Choć słowo „zagości” jest tu z pewnością nie na miejscu, bo przecież Covid – 19, to raczej „persona non grata”. Nie chcemy by stan, w którym się znaleźliśmy trwał choćby o jeszcze jeden dzień dłużej. To oczywiste nasze marzenie: uwolnić się od tej niewidzialnej, a jednocześnie tak bliskiej opresji.

Zaglądałem w ubiegłym tygodniu do jednej z firm, która realizuje usługi doradcze dla dużych podmiotów. Rozmawiałem z pracownikami biura, tymi którzy akurat nie pracowali zdalnie. Znam ich dobrze: zwykle skupieni na swojej pracy, na analizie setek stron dokumentów i wprowadzaniu danych do systemów, odrywali się i ożywiali dopiero, gdy wpadali do kuchni na kawę lub drugie śniadanie. Dziś chętnie zagadnęli, gdy tylko przechodziłem korytarzem. Zupełnie naturalna potrzeba kontaktu, rozmowy, na każdy temat, ale właściwie to na jeden temat: kiedy to się skończy? Czy może mam jakieś informacje, ze źródeł z którymi oni nie mają kontaktu? Potrzeba szukania racjonalnych wyjaśnień stanu, w którym tkwimy: lockdownu, pracy zdalnej, zamkniętych szkół, a teraz i przedszkoli. Dezorientacji nie poprawiają częste konferencje i wypowiedzi przedstawicieli rządu, bo te są w zasadzie sprowadzone do powtarzania tych samych informacji, które już dobrze znamy, a które nie dają podstaw do budowania klarownego obrazu.

Potrzeba szczegółowości i klarowności obrazu, nie byłaby tak ważna, gdyby nie opresja i graniczenia, którym poddano nasze zwykłe codzienne życie. Nagle przestrzeń domu stała się dla wielu przestrzenią pracy. To co było dla wielu dostrzeganym deficytem: brak czasu spędzanego z resztą rodziny – z dnia na dzień zniknęło i nagle obecność domowników w wielu rodzinach jest realizowana 24/7.

Znaczna część zewnętrznej przestrzeni: galerie handlowe, kawiarnie, sale koncertowe i muzealne znów są niedostępne na mocy administracyjnych restrykcji.  Wobec tego również ulice, deptaki, miejskie place i skwery także jawią nam się jako miejsca naznaczone signum epidemicznego alertu i przemykamy je w pośpiechu. Dodatkowo wzmacniane jest to kontrolowanymi przeciekami ze sfer rządowych i opozycyjnych, że możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się osób. Zresztą jest to uwiarygadniane przez relacje z innych, nieodległych, europejskich państw, gdzie władze wprowadziły godzinę policyjną.

Myślę, ze wiele osób ma poczucie, że dotychczasowe miejskie życie, pełne interakcji realizowanych w bezpiecznych przestrzeniach i społecznościach miasta, skurczyło się, ograniczyło do wymiaru kilkunastocalowych ekranów naszych komputerów. Fakt, że tą nową przestrzenią, do której przenieśliśmy aktywność zawodową i towarzyską jest Internet, a więc coś co z założenia nie jest ograniczone ramami fizycznej przestrzeni, nie znosi tego uczucia ograniczenia. Potrzebujemy, tęsknimy do bezpiecznego miejskiego życia.

Czyż ta potrzeba, ta tęsknota nie jest dobrym punktem wyjścia, impulsem, do intensywnego rozwoju idei Smart City 3.0?

Będziemy starali się podejmować rozmowy na ten temat w ALTUM, w przestrzeni żyjących laboratoriów PSNC Future Labs, z otwartym zaproszeniem dla wszystkich zainteresowanych. Mamy przekonanie, że to nie będą tylko dyskusje, ale że zaczną powstawać konkretne projekty i działania społeczności, jaką z kolegami z PSNC Future Labs budujemy.

Autor: Sławomir Malewski

Foto: pixabay.com

24 marca 2021

W minionym tygodniu PARP zapowiedziała uruchomienie nowego konkursu grantowego dla firm produkcyjnych sektora MŚP. To szansa na realne wsparcie procesu transformacji firm produkcyjnych małych i średnich. Nabór do nowego programu ruszy 28 kwietnia 2021 r., a zakończy się 30 czerwca 2021.

Nowy program PARPu, którego całkowity budżet to 20 mln zł., finansowany jest ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Maksymalna kwota grantu w konkursie to równowartość 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład, jaki musza wnieść wnioskodawcy, wynosi minimum 15 %.

– Fundusze unijne oraz środki krajowe przeznaczamy na inwestycje, które odpowiadają na bieżące wyzwania gospodarki. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest dziś dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz uodpornienie się na podobne kryzysy w przyszłości. Konkurs Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw – stwierdza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, cytowana w komunikacie PARPu.

Chociaż jednostkowo (dla jednej firmy) środki dotacji nie są zbyt duże, to jednak zaletą programu jest to, że mogą one być wykorzystane zarówno na zakup usług doradczych związanych z transformacją cyfrową przedsiębiorstwa, jak i pozyskanie wybranych technologii oraz maszyn i urządzeń.

Program PARPu „Przemysłu 4.0” ma na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji w wybranych obszarach.

W ogólnopolskich badaniach, prowadzonych przez zespół IAS Fundacji ALTUM w grudniu 2020 r. wśród firm przemysłowych (https://fundacja-altum.pl/raporty-pdf/), które były skoncentrowane na analizie zaawansowania transformacji technologicznej w kierunku realizacji idei Przemysłu 4.0, wśród czynników, które zostały uznane za najbardziej przydatne i mogące wesprzeć wdrożenie transformacji technologicznej badani wyróżnili dostęp do dedykowanych zewnętrznych środków finansowych w formie dotacji dla MŚP. Nowy program PARPu, może stanowić konkretną odpowiedź na zdiagnozowaną potrzebę polskich firm sektora MŚP. To realne wsparcie, szczególnie dla firm małych i średnich, które nie poczyniły jeszcze większych kroków w tej transformacji, a które w związku z sytuacją pandemiczną i ograniczeniami kolejnych lockdownów, mogą dostrzegać pilną potrzebę wdrożenia rozwiązań transformacji cyfrowej.

Dofinansowanie z programu „Przemysł 4.0” będzie można przeznaczyć na:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
  • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Technologie, na zakup których wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie to m. in.: Big Data i analiza danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

Opracowanie „mapy drogowej”, która ma być całościowym planem transformacji technologicznej firmy, jest kluczowe dla realizacji projektu dofinansowanego w ramach dotacji PARP. Taki plan transformacji cyfrowej firmy to także ważne opracowanie operacyjne, które jest wymagane i pomocne w innych programach dotacyjnych finansujących rozwój firm.

Tylko zgodny z indywidualnymi potrzebami organizacji, ale i odpowiednio zaplanowany, z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0, proces zmian może przynieść oczekiwane rezultaty, w tym: wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w obszarze produkcji, mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian procesów technologicznych, jak i zmian produktowych.

Fundacja ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych, dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów, ekspertów w zakresie transformacji technologicznej, którzy mogą dostarczyć profesjonalnych usług opracowania oraz wdrożenia „mapy drogowej” transformacji. ALTUM wraz z partnerami, może pomóc także w doborze maszyn i urządzeń oraz wartości materialnych i prawnych, których zakup firma będzie mogła zaplanować w ramach wniosku o dofinansowanie. Nasi specjaliści pomogą również przygotować sam wniosek aplikacyjny do programu „Przemysł 4.0”.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt bezpośredni do Barbary Sobieskiej:

b.sobieska@fundacja-altum.pl

Link do informacji o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0.

Fundacja ALTUM – Instytut Analiz Strategicznych – to ośrodek analityczny i ekspercki wspierający rozwój kapitału społecznego Polski, transformację gospodarki, szczególnie polskich przedsiębiorstw sektora MŚP. Od 2020 r. Fundacja ALTUM jest członkiem HPC4Poland jednego z największych polskich DIHów (Digital Innovation Hub) – http://www.hpc4poland.pl.

 

Źródło: https://www.parp.gov.pl

Foto: pixabay.com

15 marca 2021

W połowie marca EUROSTAT opublikował dane na temat sytuacji gospodarczej w krajach UE w styczniu 2021 w porównaniu do grudnia 2020 r.

Jak wynika z szacunków Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w styczniu 2021 r. produkcja przemysłowa w UE wzrosła o 0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W strefie euro styczniowa produkcja przemysłowa wzrosła o 0,8%. Styczniowy wzrost UE nastąpił po stagnacji produkcji w grudniu 2020 r.

Dla poszczególnych grup produktowych dane te przedstawiają się następująco: w całej UE produkcja nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (np. żywności, odzieży) wzrosła o 0,8% w styczniu 2021 r. W porównaniu z miesiącem wcześniej. Produkcja energii i dóbr inwestycyjnych (np. Sprzętu transportowego, komputerów) wzrosła po 0,6%. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (np. Mebli) i dóbr pośrednich wzrosła o 0,4%.

EUROSTAT przedstawił też dana z całego roku 2020. Rysunek 1 przedstawia rozwój produkcji przemysłowej w 2020 r. Dla całego przemysłu i różnych głównych grup przemysłowych , tj. dóbr pośrednich (dobra częściowo przetworzone), dóbr kapitałowych, energii, trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych.

Po silnych spadkach w kwietniu (-18,6%) i marcu (-10,1%) produkcja przemysłowa uległa silnemu odbiciu w maju (11,9%), czerwcu (9,4%) i lipcu (4,8%). Późnym latem poziom produkcji pozostawał stosunkowo stabilny. W październiku 2020 r. produkcja wzrosła o 2,1%, a w listopadzie 2020 r. o 2,0%.

W styczniu 2021, całkowita strata produkcji przemysłowej spowodowana kryzysem Covid-19 została prawie odzyskana. Produkcja ogółem powróciła obecnie prawie do poziomu sprzed kryzysu, osiągając poziom 99,8%.

EUROSTAT informuje, że kryzys Covid-19 spowodował dodatkowe problemy przy gromadzeniu danych, ponieważ na przykład nie można było dotrzeć do zamkniętych sklepów i zakładów produkcyjnych lub nie dostarczyły żadnych danych. Ponadto nie było jasne, czy brakujące dane mogą nie wynikać z trwałego zamknięcia firm. W konsekwencji można oczekiwać, że korekty pierwszych danych mogą podlegać większym korektom niż zwykle.

Foto: https://pixabay.com