Koniec i początek

31 grudnia 2021

Kończy się stary rok, a na horyzoncie za chwilę pojawi się nowy: 2022.

Dziś ostatni dzień roku 2021. Dwanaście miesięcy temu przygotowywaliśmy się do powitania nowego roku, tego, który dziś ma swój ostatni dzień. Z ulgą żegnaliśmy wówczas rok 2020, który przyniósł nam zupełnie nieoczekiwane zagrożenia i ryzyka, na które staraliśmy się znaleźć szybkie i często, jak się finalnie okazywało, mało skuteczne rozwiązania. Wielu miało w tamtym czasie nadzieję, że nowy, 2021 rok, będzie wolny od pandemicznych opresji i wrócimy do normalnego funkcjonowania wszystkiego, co tworzy tkankę naszego życia prywatnego, zawodowego, i społecznego. Nie bardzo wierzono tym, którzy głosili, że musimy się przygotować na to, że to, co nas czeka w nowym roku, to będzie już zupełnie „nowa normalność”. Jeśli już godzono się, że z przewidywaniami, że pandemia zostawi po sobie jakiś trwały ślad, to spodziewano się, że będzie to raczej zestaw sposobów, metod i narzędzi, które wzmocnią naszą odporność i uzbroją nas na przyszłość na podobne kryzysy. Tym bardziej niewielu spodziewało się, że pandemiczny kryzys będzie miał tak długi ogon i nie pozwoli domknąć drzwi starego roku.

Wszystkim, z którymi spotkaliśmy się w naszych działaniach, we wspólnych aktywnościach, projektach i przy kreśleniu nowych planów i partnerstw – bardzo dziękujemy. Dziękujemy naszym Współpracownikom, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom. Cieszymy się, że nasze zespoły eksperckie mogły być Wam pomocne w mijającym roku. Ale jesteśmy także wdzięczni Wam wszystkim, że mogliśmy wspólnie poszukiwać rozwiązań i sposobów działania w tej „nowej rzeczywistości”. Mamy w ALTUM pełne półki planów, które chcemy z nowym rokiem, także dzięki naszym partnerom, z kreatywnym zapałem, efektywnie realizować. Zapraszamy do współpracy!

Wszystkim Wam życzymy dobrego Nowego Roku 2022! Niech będzie to rok spokojniejszego nawigowania po ciągle niespokojnych falach kryzysowych oceanów i dobrej widoczności na bliski suchy ląd!

Wszystkiego dobrego!

Zespół IAS Fundacji ALTUM

zdjęcie: Pixabay

17 grudnia 2021

Przemysł 4.0: ponad 24 mln zł dla 37 firm z Funduszy Europejskich

O powierzenie grantu w ramach pilotażu „Przemysł 4.0”, finansowanego z Programu Inteligentny Rozwój, ubiegało się 481 firm. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała z tej puli najlepsze projekty przedsiębiorstw produkcyjnych gotowych do wdrożenia działań związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. Pilotaż organizowany był w tym roku po raz pierwszy w historii PARP. Inicjatywa ta miała na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych, mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.
– Dzięki przedsiębiorcom, którzy mają świadomość, jakie korzyści niesie digitalizacja i automatyzacja, Polska staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest dziś dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz uodpornienie się na podobne kryzysy w przyszłości. Konkurs Przemysł 4.0 pokazał jak wielu z prowadzących firmy, jest zainteresowanych takim wsparciem, które zrewolucjonizuje działanie ich przedsiębiorstw – Izabela Banaś, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii, PARP. Wśród złożonych wniosków, najwięcej projektów dotyczyło obszaru technologicznego – roboty przemysłowe. Kolejnymi obszarami były: integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) oraz tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), przemysłowy internet rzeczy, a także Big Data oraz działania związane z analizą danych. Do wsparcia rekomendowano 37 firm, których suma wsparcia wynosi ponad 24 mln zł. Wśród wyłonionych podmiotów znajduje się 19 małych i 18 średnich przedsiębiorstw.
Grant można przeznaczyć na:
• usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej (plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0),
• usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
• zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji,
• zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
PARP dokłada starań, żeby wszystkie oszczędności w programie POIR Inno_LAB mogły zostać
przeznaczone na finansowanie kolejnych kilku projektów.

Lista z rekomendowanymi projektami dostępna na stronie PARP.

źródło: PARP

zdjęcie: Pixabay

2 grudnia 2021
Już w przyszłą środę 8 grudnia 2021. odbędzie się konferencja „Wsparcie państwa dla firm w kryzysie. Polityka Nowej Szansy i Dyrektywa restrukturyzacyjna”.
Wydarzenie kierowane do przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie lub są nim zagrożeni. W ramach spotkania eksperci i praktycy omówią instrumenty Dyrektywy restrukturyzacyjnej, Polityki Nowej Szansy oraz odpowiedzą na najważniejsze pytania przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Wydarzenie zostało zaplanowane w formie hybrydowej – można wziąć udział stacjonarnie w Poznaniu, a także skorzystać z transmisji online. Konferencja będzie miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jak podkreśla dyrektor Biura Regionalnego PARP w Poznaniu Magdalena Hilszer „Konferencja jest dedykowana małym i średnim przedsiębiorcom, doradcom restrukturyzacyjnym, środowisku akademickiemu, organizacjom wspierającym przedsiębiorców w okresowych trudnościach, a także instytucjom otoczenia biznesu. Chcemy przedstawić tym podmiotom wachlarz działań, z których mogą skorzystać, by zapobiegać kryzysom na ich wczesnym etapie, ale także poinformować o zmianach w polskim porządku prawnym oraz implementacji do niego art. 3 Dyrektywy Drugiej Szansy”.

Przyjęta w czerwcu 2019 roku przez  Radę Unii Europejskiej Dyrektywa 2019/1023 w sprawie ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia długów, ma doprowadzić do zharmonizowania krajowych porządków prawnych oraz utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. Przedsiębiorstwa, w szczególności małe i średnie, które stanowią 99% wszystkich firm w Polsce, powinny być odpowiednio chronione. Prawdopodobieństwo likwidacji takich przedsiębiorstw, zamiast poddania ich restrukturyzacji jest większe, ponieważ muszą one ponosić koszty nieproporcjonalnie wyższe do kosztów ponoszonych przez duże przedsiębiorstwa. Aby zapobiegać sytuacjom kryzysowym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt System Wczesnego Ostrzegania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach (SWO). Fundamentem projektu jest autodiagnoza, prowadząca do rozpoznania przyczyn złej lub pogarszającej się kondycji przedsiębiorstwa. Wskazanie istoty zaistniałych trudności na wczesnym etapie pozwala na wypracowanie rekomendacji i wybór odpowiednio dopasowanej formy wsparcia. Przedsiębiorca może wybrać usługi odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), a wartość dofinansowania to ponad 18 000 zł netto na przedsiębiorstwo. Kolejna runda naboru do projektu rusza już 8 grudnia 2021 r.

Cennym wsparciem dla przedsiębiorstw jest również możliwość uzyskania bezpośredniej pomocy w Punkcie Informacyjnym w poznańskim biurze PARP, gdzie odbywa się dyżur ekspercki. Ekspert udziela konsultacji w sprawach związanych z restrukturyzacją i upadłością. Radca prawny pełni dyżur pod numerem telefonu 880-524-995 w każdy piątek w godzinach od 14:00 do 17.00.

Przedstawiciele Fundacji ALTUM wezmą udział w wydarzeniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia: www.parp.gov.pl/konferencjarestrukturyzacja.