Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła, że HPC4Poland został wybrany jako Europejski Hub Innowacji Cyfrowych EDIH!

24 czerwca 2022
Już niedługo Fundacja ALTUM wraz z zespołem Partnerów będzie miała szansę rozpocząć działalność jako Europejski Hub Innowacji Cyfrowych, a także uczestniczyć w tworzeniu sieci europejskich i współpracy z innymi europejskimi ekspertami w dziedzinie transformacji cyfrowej.
Liderem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS. W gronie Partnerów projektu znaleźli się: Politechnika Poznańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ZUT, Uniwersytet Zielonogórski, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Politechnika Gdańska, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Apollogic, Atres Intralogistics sp. z o.o., Invenco Engineering, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, ProCobot oraz Concordia Design.

IAS Fundacja Altum jest partnerem Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland. Celem współpracy Stron jest współtworzenie i świadczenie nowych usług  doradczych i wdrożeniowych Węzła Innowacji Cyfrowych HPC4Poland w oparciu o zasoby i kompetencje Stron oraz zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstw.

HPC4Poland jest pierwszym w Polsce przedsięwzięciem, związanym z europejską inicjatywą I4MS (ang. ICT Innovation for Manufacturing SMEs), która wystartowała w czerwcu 2013 roku w Holandii. Celem jest utworzenie ponadregionalnego węzła HPC w Polsce, łączącego wszystkie kompetencje, niezbędne przy realizacji symulacji obliczeniowych w środowisku chmurowym.

15 czerwca 2022

Polska Izba Biznesu – Wielkopolska Izba Gospodarcza razem z Instytutem Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM oraz Kancelarią Adwokacką Henclewski & Wyjatek s.c. prezentują dziś, tj. 15.06.2022 r., na kampusie Politechniki Poznańskiej, konferencję „HR-owy Business Mixer”.

Podczas spotkania przedstawiciele biznesu, prawnicy oraz doradcy i specjaliści zarządzania zespołami i komunikacją w zespołach pracowniczych poruszą tematy ważne i aktualne dla każdego przedsiębiorcy.

Porozmawiamy m.in. o tym, jak skutecznie zatrudniać pracowników z różnych pokoleń oraz jak budować silne zespoły, zapoznamy się również z rewolucyjnymi zmianami w kodeksie pracy, których wejście w życie możliwe jest już w czasie zbliżającego się sezonu wakacyjnego.

Agendę wydarzenia prezentujemy poniżej.

HR-owy Business Mixer

Data: 15 czerwca 2022

Godzina: 10.00 – 14:00

Miejsce: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, s. 123, Ip.

Agenda

10.00 – powitanie i rozpoczęcie spotkania

10.05 – 10.50
Jak budować zespoły wśród różnych pokoleń pracowników?
dr Marek Chojnacki, ekspert IAS ALTUM, doradca, reżyser, scenarzysta

10.50 – 11.35
Zommersi aplikują. Jak zatrudnić zoomersów do pracy w firmie?
Barbara Malewska – ekspertka IAS ALTUM, People and Culture Manager w Macopedia

11.35 – 12.00
Dobre doświadczenia w zatrudnianiu i budowaniu zespołów w firmie.
Remigiusz Napierała – przedsiębiorca, firma IMERCO

12.00 – 12.15
przerwa kawowa

12.15 – 12.45
Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania obywateli Ukrainy.
Wojciech Wyjatek – adwokat i partner w kancelarii Henclewski & Wyjatek – Adwokaci

12.45 – 12.55
Krótka runda pytań i odpowiedzi.

12.55 – 13.40
Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy! Planowane wejście w życie w połowie 2022 r.!
Marta Januszkiewicz – prawnik w kancelarii Henclewski & Wyjatek – Adwokaci

13.40 – 13.55
Krótka runda pytań i odpowiedzi.

14.00 – zakończenie konferencji

10 czerwca 2022

Konferencja branżowa w obszarze kolejowym, w ramach formatu FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM miała swoją pierwszą odsłonę 08.06.2022., w Politechnice Warszawskiej, na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, z którym IAS Fundacja ALTUM będzie rozwijać dalszą współpracę.

Uczestnikami wydarzenia pt. „” byli głównie studenci 2 i 3 roku z kierunków: Mechanika, Mechatronika oraz Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, w tym zrzeszeni w Samorządzie Studenckim. W gronie słuchaczy byli też pracownicy Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, w tym Władze Wydziału oraz Kierownicy Zakładu Pojazdów Szynowych i Zakładu Napędów Wieloźródłowych.

Dr inż. Maciej Andrzejewski – Dyrektor ds. Projektów Sektorowych w IAS ALTUM, który prowadził konferencję zaprezentował dwa własne wystąpienia. W pierwszym ekspert mówił na temat nowoczesnych technologi i inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności oraz trendach rynkowych w branży kolejowej. Drugie wystąpienie dr inż. M. andrzejewskiego dotyczyło generowania innowacji w sektorze B+R, w aspekcie finansowania z projektów i programów krajowych i międzynarodowych.

Bardzo duże zainteresowanie uczestników skupił blok energetyzujących merytorycznych wystąpień gości z firm Siemens Mobility oraz Faiveley Transport Polska i Transportation Poland (Grupa Wabctec). Wystąpienia te były znakomitym przeglądem innowacyjnej działalności B+R w przemyśle kolejowym.

Inspirujący i dynamiczny przebieg miała debata dotycząca rynku pracy w sektorze przemysłu szynowego. Jakich kompetencji technicznych i biznesowych oraz jakich predyspozycji oczekują firmy branży przemysłu kolejowego od aplikujących absolwentów? Jakie są perspektywy ścieżki kariery dla absolwentów uczelni technicznych w przedsiębiorstwach tej branży? Jakie wyobrażenia o pracy w branży kolejowej mają obecni studenci? Jak studenci postrzegają firmy branży kolejowej: jako interesujące, nieznane, czy może nieatrakcyjne? I wreszcie: jakie obecni studenci mają oczekiwania wobec przyszłych pracodawców? – to przykłady pytań jakie uczestnikom debaty i studenckiej publiczności zadał moderujący dyskusję – dr inż. Mateusz Nowak, ekspert IAS ALTUM.

Z głosów przebijających się z sali szczególnie interesujący był ten dotyczący niedostatecznego dialogu między pracodawcą a przyszłym pracownikiem, który miałby kierunkować jego rozwój pod przyszłe potrzeby kompetencyjne. Jeden z wniosków z dyskusji: w dialogu tym rzecz jasna nie może zabraknąć jednostek naukowo-dydaktycznych, jakimi są uczelnie wyższe.

W trakcie spotkania przeprowadzono quiz wśród studenckiej publiczności dotyczący wiedzy kolejowej, zaczerpniętej podczas konferencji. Uważne słuchanie pozwoliło na zdobycie przez dwóch uczestników spotkania maksymalnej liczby punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi. Ostatecznie czterech laureatów konkursu, na zaproszenie firm z Grupy Wabtec, uda się jesienią tego roku na prestiżowe targi InnoTrans do Berlina. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarzy miejsca – władz wydziału SIMR PW: dziekana –  prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowicza oraz prodziekana ds. rozwoju i nauki – dr hab. inż. Jacka Dybały, prof. PW. Podziękowania za współpracę organizacyjną kierujemy również do p. Gabrieli Snarskiej, przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału SIMR PW.

Dziękujemy również organizacjom, które przyjęły nasze zaproszenie do objęcia patronatu nad konferencją: Stowarzyszeniu Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Zdjęcie: pexels-antonio-filigno

8 czerwca 2022

Inauguracja nowego formatu wydarzeń FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM będzie miała miejsce w środę 8 czerwca w Politechnice Warszawskiej. Pierwsza konferencja nosi tytuł „Przemysł kolejowy napędzany innowacjami”. Jest ona efekt partnerskiej współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Przyjęta formuła pozwoli na zgłębienie zagadnień z obszaru badawczo-rozwojowego oraz innowacji w przemyśle kolejowym. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej wiodących firm z sektora transportu szynowego.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń środowiska akademickiego, przemysłu oraz instytucji otoczenia biznesu, wspierających poszukiwanie finansowania na implementację nowych rozwiązań technicznych w środkach transportu. W konsekwencji możliwe będzie zawiązywanie dedykowanych partnerstw pod przyszłe przedsięwzięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe. W I edycji wydarzenia będzie to też okazja do popularyzacji wśród studentów uczelni technicznych branży kolejowej, jako potencjalnego miejsca ich przyszłej pracy.

Panele merytoryczne będą dotyczyć: nowoczesnych technologii oraz inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności, trendów rynkowych i działalność B+R+I w branży kolejowej, generowania innowacji oraz przeglądu możliwości pozyskiwania dofinansowania na rozwój. FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM w Warszawie uwieńczy panel dyskusyjny pt. Praca dla inżyniera w innowacyjnych firmach przemysłu kolejowego: oczekiwania i wyzwania.

Partnerami wydarzenia są firmy: Siemens Mobility, Faiveley Transport Polska i Transportation Poland (dwie ostatnie firmy należą do grupy Wabtec Corp.). Patronat nad wydarzeniem objęły: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Wydarzenie będzie moderowane przez dr inż. Macieja Andrzejewskiego – Dyrektora ds. Projektów Sektorowych w IAS Fundacja ALTUM. Dr inż. Maciej Andrzejewski zaprezentuje również dwa wystąpienia merytoryczne podczas konferencji. Dyskusję moderowaną poprowadzi dr inż. Mateusz Nowak – ekspert IAS Fundacji ALTUM.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarzy miejsca – władz wydziału SIMR PW: dziekana –  prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowicza oraz prodziekana ds. rozwoju i nauki – dr hab. inż. Jacka Dybały, prof. PW.

Podziękowania za współpracę organizacyjną kierujemy również do p. Gabrieli Snarskiej – przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału SIMR PW.