Inauguracja Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii

25 sierpnia 2022

Już w najbliższą sobotę – 27.08.2022 odbędą się wydarzenia inaugurujące Festwial Piastowski w Szwajcarii – Koncert Filia Praeclara wraz z prelekcją – Kloster Königsfelden – Museum Aargau wraz z prelekcją.

Spotkanie rozpocznie wykład wprowadzający: Muzyka w klasztorach klarysek ze Starego Sącza i Krakowa XIII-XIV wiek) prowadzony przez dr Angelę Dettling i dr Agnieszkę Budzińska-Bennett. O godzinie 19:00 Koncert Filia Praeclara w wykonaniu Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett

Z wielką radością zapraszamy na Festiwal Piastowski 2022, który odbywać się będzie w Szwajcarii. Na uczestników czeka muzyczna podróż w czasie, a także wiele informacji i ciekawostek przedstawionych w ramach prelekcji zaplanowanych przez organizatorów. Wydarzanie ma łączoną formułę – działania stacjonarne odbywają się w Szwajcarii, a już 3.11.2022 odbędzie się rozmowa moderowana z wyjątkowym gościem –  transmitowana na Funpage’u Embassy of Poland in Bern.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Kolejne wydarzenia już 3. i 13. listopada 2022. Zapraszamy!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

12 sierpnia 2022

Z wielką radością zapraszamy na Festiwal Piastowski 2022, który odbywać się będzie w Szwajcarii. Złożą się nań dwa koncerty muzyki średniowiecznej w wykonaniu międzynarodowego ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Zespołu posłuchać można będzie w przepięknych miejscach – imponującym Klosterkirche Königsfelden AG, gdzie w dawnym klasztorze klarysek zabrzmią utwory z archiwów tego właśnie zakonu ze Starego Sącza i Krakowa oraz w kościele Herz Jesu w Zurychu, gdzie posłuchamy poetyckich historii o początkach państwa polskiego. Obu koncertom towarzyszyć będą wprowadzenia i arcyciekawe rozmowy, a naszym specjalnym gościem będzie pierwsza dama powieści historycznej Elżbieta Cherezińska.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Herzliche Einladung zum Piast Festival 2022 in der Schweiz! Es erwarten Sie zwei wunderschöne Konzerte mit mittelalterlicher Musik von dem internationalen Ensemble Peregrina unter der Leitung von Agnieszka Budzińska-Bennett.

Das Ensemble wird an grossartigen Orten zu hören sein – in der beeindruckenden Klosterkirche Königsfelden AG, wo im ehemaligen Klarissenkloster Werke aus den Klarissenklöster aus Stary Sącz und Krakau aufgeführt werden, und in der Herz-Jesu-Kirche in Zürich, wo wir poetischen Geschichten über die Anfänge des polnischen Staates lauschen werden. Beide Konzerte werden von Einführungen und spannenden Gesprächen begleitet, mit unserem besonderen Gast, der ersten Dame des historischen Romans – Elżbieta Cherezińska.

Unser Ziel ist, die polnische Musik aus der Zeit der ersten Piasten nicht nur der polnischen Gemeinschaft in der Schweiz, sondern auch dem hiesigen Publikum näher zu bringen, das – auch dank der begleitenden Vorträge und Diskussionen – die Schlüsselfiguren der polnischen Kultur und Geschichte aus dieser Zeit kennen lernen wird.

Das Konzert findet mit der grosszügigen Unterstützung der Kanzlei des Premierministers von Polen in Rahmen des Piasten-Festivals/Festiwal Piastowski statt (Die Ausschreibung «Polonia und Polen im Ausland 2022»).