Zakończył się Festiwal Piastowski w Szwajcarii

14 listopada 2022

Serdecznie dziękujemy uczestnikom Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii. W ramach cyklu trzech spotkań mieliśmy szansę na przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom publiczność miała okazję zapoznać się z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki. Szczególne podziękowania kierujemy do Patronów i Partnerów naszego wydarzenia.

Wykład: Muzyka w klasztorach klarysek ze Starego Sącza i Krakowa XIII-XIV wiek.
Prelegentki: dr Angela Dettling – kustosz Muzeum Aargau oraz dr Agnieszka Budzińska- Bennett – muzykolog, dyrektor artystyczna zespołu Peregrina

Czas i miejsce: Königsfelden, Windisch, kanton Aargau 27 sierpnia 2022 r., godz. 18:15

Partnerami wydarzenia było Muzeum Aargau, oddział Königsfelden

Publiczność zgromadziła ok. 60 osób, byli to głównie Szwajcarzy. Wykład odbył się w języku niemieckim. Nie było potrzeby tłumaczenia go na język polski. Streszczenie wykładu w obu językach znalazło się w bookletach festiwalowych dostępnych bezpłatnie dla uczestników.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o dostępność miejsca, w którym realizowany był Festiwal. Kompleks klasztorny posiada duży parking z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Dojazd komunikacją miejską jest również wygodny dla osób z ograniczoną mobilnością. Kościół klasztorny, w którym odbywał się koncert i wykład ma wygodne i wystarczająco szerokie wejście, gdzie pomimo niewielkiej różnicy poziomów została ustawiona pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem. Dodatkowe ułatwienia zostały przygotowane dla osób niesłyszących – wśród obsługi muzeum były osoby posługujące się językiem migowym. Przejścia pomiędzy krzesłami uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych. Nie było ograniczeń z wprowadzeniem psa przewodnika.  Pomieszczenia sanitarne, w tym również toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się poza budynkiem kościoła, ok. 10 m. od wyjścia. Drogi i wyjścia ewakuacyjne: Kościół ma jedno głównie wejście w ścianie zachodniej. Na tej samej ścianie znajduje się jeszcze jedno wyjście ewakuacyjne. Dodatkowe umieszczone jest w ścianie północnej, koło prezbiterium kościoła. 

Kolejnym elementem wydarzenia był Koncert Małopolska – Filia Praeclara – muzyka z XIII i XIV wiecznych klasztorów polskich klarysek, 

Wykonawcy: ensemble Peregrina, Bazylea pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett

Czas i miejsce: Königsfelden, Windisch, kanton Aargau 27 sierpnia 2022 r., godz. 19:15

Partner: Muzeum Aargau, oddział Königsfelden

Publiczność: ok. 90 osób, głównie Szwajcarzy. Dla uczestników spotkania były przygotowane foldery z tłumaczeniami tekstów śpiewanych utworów na język polski i niemiecki. 

Dziękujemy za wsparcie w zakresie promocji inicjatywy – informacje o wydarzeniach znalazły się na: Stronie Muzeum Aargau, Grupie Kulturalni w Szwajcarii, Fanpage: Blogu Mikroopowieści nie tylko ze Szwajcarii, Crescendo klasyka na Podkarpaciu, Polskiej Ambasady w Bernie, Pieśń Naszych Korzeni, Forum Alte Musik in der Schweiz, Blog Szwajcarskie Blabliblu, partner Festiwalu, przeprowadził wywiad z założycielką zespołu Peregrina. 

Relacje ze spotkań znalazły się na stronie Towarzystwo Rapperswilskie oraz Polska Ambasada w Bernie.

Kolejna część wydarzenia to Wykład „Sacer Nidus, o spotkaniu i jego konsekwencjach, Ottona III, Bolesława Chrobrego i św. Wojciecha”.

Czas i miejsce: wykład odbył się on-line 3 listopada, o godz. 18:00 w formie webinarium o ostatecznym tytule „Polityczne, kulturalne i ekonomiczne znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego”. 

Dzięki współpracy z Polską Ambasadą w Bernie wykład był emitowany na żywo z rezydencji Ambasador Rzeczpospolitej Iwony Kozłowskiej i na kanałach social media ambasady: Facebooku i YouTube.

W spotkaniu udział wzięły:

Elżbieta Cherezińska – teatrolog, autorka bestsellerowych powieści historycznych. 

Dr Agnieszka Budzińska-Bennett – muzykolog, śpiewaczka, multiinstrumentalistka, założycielka zespołu Peregrina

Moderację prowadziła Marzena Mikosz, archeolog.

W dniu spotkania obejrzało je 160 widzów, jednak dzięki zapisom w mediach takich jak Facebook i YouTube prelekcja nadal cieszy się dużą oglądalnością.

Nagranie z wykładu nadal jest dostępne w sieci:

Link Facebook

Promocja:

Informacje o webinarium były wysyłane mailowo do Polonii przez konsulat Polski w Bernie, do dyrektorów szkół polonijnych na terenie Szwajcarii, znalazły się również na popularnych grupach i blogach polonijnych:

Szwajcarskie BlaBliBlu

Kulturalni w Szwajcarii

Polacy w Szwajcarii

Fanpage Elżbiety Cherezińskiej

Koncert Wielkopolska Sacer Nidus – Święte Gniazdo, pieśni o Bolesławie Chrobrym i św. Wojciechu w wykonaniu Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett kończył cykl wydarzeń Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii.

Odbył się 13 listopada 2022 r., godz. 13:45, kościół Herz Jesu w Zurychu Wiedikonie

Partnerem spotrkania była Polska Misja Katolicka w Zurychu

Publiczność zgromadziła ok. 160 osób, głównie Polonia. Dla uczestników spotkania były przygotowane booklety z tłumaczeniami tekstów śpiewanych utworów na język polski i niemiecki. 

Dostępność i drogi ewakuacyjne: Koncert odbył się w Kościele, do którego prowadzi wygodny podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Umieszczony w drzwiach mechanizm automatycznego otwierania drzwi ułatwiał wejście do środka osobą z ograniczoną mobilnością. Dodatkowym ułatwieniem były szerokie przejścia pomiędzy ławkami.  Brak ograniczeń dla osób niewidomych.

Koncert do 3 listopada był promowany wspólnie z webinarium, a po 3 listopada samodzielnie, dzięki takiemu działaniu wydarzenie osiągnęło większą liczbę odbiorców.

Głównym kanałem promocji były listy mailingowe: 

Polskiego Konsulatu w Bernie

Polskiej Misji Katolickiej

Własne zespołu Peregrina i producenta Festiwalu

Informacje i zaproszenie na koncert pojawiły się:

podczas webinarium

na imiennych zaproszeniach wysyłanych przez Ambasadę RP do przedstawicieli Polonii z okazji 11 listopada. 

Na portalu Kulturalni w Szwajcarii

Na Blogu Szwajcarskie BlaBliBlu

Fanpage ensemble Peregrina

Realizacja Festiwalu Piastowskiego 2022 znacząco przyczyniła się do przypomnienia o polskiej historii i kulturze, była wyrazem dbałości o budowanie dumy narodowej, budowanie dobrego wizerunku Polski oraz polonii za granicą. Dzięki wskazanym działaniom budowana jest tożsamość narodowa, przywiązanie do polskości środowiska polonijnego, chęć dzielenia się kulturą i tradycją z otoczeniem, pielęgnowanie polskich wartości. Wydarzenie dało możliwość nauki historii przez muzykę, przeżycie „muzycznej podróży w czasie” do najstarszych dziejów Polski i jej najważniejszych regionów, prezentację najstarszych polskie zabytków muzycznych w interpretacji międzynarodowego zespołu. Istotnym elementem przy organizacji przedsięwzięcia było budowanie relacji międzynarodowych, wzmacnianie polskiego „soft power”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

14 listopada 2022

Prezentujemy raport z naszego projektu badawczego zatytułowanego: „Inwestor Odpowiedzialny Społecznie”

Inwestor Odpowiedzialny Społecznie 2022_RAPORT_Fundacja ALTUM_Fundacja VEOLIA

Inspiracją do realizacji projektu badawczego, z którego raport niniejszym Państwu prezentujemy, była jedna z koncepcji wypracowanych w 2020 roku w ramach programu Szkoły Liderów Miasta Poznania. Podczas finału tego programu przedstawiono zbiór dziewięciu koncepcji wprowadzenia zmiany w mieście Poznaniu. Całość tego zbioru znalazła się w publikacji „Miejskie Modele Współpracy Międzysektorowej” wydanej przez Fundację Szkoła Liderów w 2020 r. Zespoły, które przygotowały koncepcje, to uczestnicy i uczestniczki programu Szkoła Liderów Miasta Poznania, wśród autorów są przedsiębiorcy, urzędnicy, społecznicy, aktywiści, radni miejscy i osiedlowi, których możemy określić mianem liderów reprezentatywnych dla społeczności, w której pozostają aktywni i którą na co dzień starają się zmieniać.

Projekty wypracowane w ramach programu są odzwierciedleniem idei Szkoły Liderów Miast, której podstawą jest współpraca, na rzecz miasta, osób reprezentujących różne sektory. Idei, którą realizowano także na poziomie organizacji projektu łącząc potencjał sektora pozarządowego (Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji VEOLIA Polska), biznesu (VEOLII Energii Poznań) oraz samorządu i władzy lokalnej (Urzędu Miasta Poznania).

W zbiorze tym na pierwszym miejscu znalazła się koncepcja pt. „Inwestor Społecznie Odpowiedzialny” opracowana przez zespół, w składzie: Monika Lisiecka, Marta Nowak, Katja Lozina, Piotr Szulc i Szymon Pawelczyk. Koncepcja ta została dostrzeżona i wyróżniona przez Zarząd Fundacji VEOLIA Polska i Zarząd VEOLII Energii Poznań. To właśnie ta koncepcja stała się przyczynkiem do projektu badawczego.

Dziękujemy Fundacji VEOLIA Polska, za wsparcie finansowe naszego projektu badawczego.

 

4 listopada 2022

Druga odsłona Festiwalu Piastowskiego w Szwajcarii, którego organizatorem jest Fundacja ALTUM już za nami, ale materiał filmowy z wczorajszego wydarzenia jest nadal dostępny, na kanale YT Ambasady RP w Konfederacji Szwajcarskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=DNGgg0zKNcA

Wczoraj wieczorem Marzena Mikosz poprowadziła niezwykle interesującą dyskusję na temat jednego z kluczowych dla dziejów Polski, ale wpływającego także na kształtowania się losów całej średniowiecznej Europy, wydarzenia, jakim był Zjazd Gnieźnieński. Na temat tego jakie było kulturalne, polityczne i ekonomiczne znaczenie Zjazdu Gnieźnieńskiego, dyskusję podjęły: Elżbieta Cherezińska i dr Agnieszka Budzińska-Bennett oraz Marzena Mikosz – prowadząca spotkanie wprost z rezydencji polskiej ambasador w Szwajcarii.

Całe wydarzenie dzięki uprzejmości ambasady i osobiście JE Pani Ambasador Iwony Kozłowskiej, która objęła cały nasz projekt festiwalowy swoim patronatem, było transmitowane m. in. w kanałach internetowych ambasady.

Dziękujemy Pani Ambasador oraz uczestniczkom niezwykle ciekawej rozmowy: Elżbiecie Cherezińskiej i dr Agnieszce Budzińskiej-Bennett oraz Marzenie Mikosz, moderującej dyskusję.

Przed nami trzecia odsłona naszego Festiwalu – już 13 listopada w Zurychu – szczegóły prezentujemy w osobnych informacjach.

Projekt „Festiwal Piastowski w Szwajcarii” finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

3 listopada 2022

13 listopada 2022 w Kościele Herz Jesu, Aemtlerstrasse 41, Zurych Wiedikon o godzinie 13:35 rozpocznie się Koncert Sacer Nidus – w ramach wydarzenia wystąpi Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Agnieszka Budzińska-Bennett  to wokalistka, instrumentalistka, badaczka muzyki średniowiecza i renesansu. Założycielka i liderka międzynarodowego ensemble Peregrina. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Ensemble Peregrina, założony w 1997 roku przez polską śpiewaczkę i muzykolog Agnieszkę Budzińską-Bennett w Bazylei, bada i wykonuje muzykę sakralną i świecką Europy od IX do XIV wieku. Głównym zainteresowaniem zespołu są wczesne polifonie i monofoniczne repertuary szkoły Notre Dame oraz akwitańska nova cantica; celem zawsze jest poszukiwanie twórczego „kontrapunktu” dla głównego nurtu w mniej znanych źródłach peryferyjnych. Programy zespołu charakteryzują się starannym doborem tematów i utworów, zawsze zwracając szczególną uwagę na ich wzajemne relacje tekstowe i muzyczne.

Interpretacja i styl Peregriny opiera się na oryginalnych materiałach źródłowych i traktatach oraz najnowszych badaniach muzykologicznych i historycznych. Zespół stara się jak najściślej zbliżyć się do wykonania przekazywanego w źródłach, bez konieczności rezygnowania z wyważonego i pięknego wykonania wokalnego.

Stała współpraca zespołu ze Schola Cantorum Basiliensis, gdzie spotykali się i studiowali jego członkowie, zaowocowała nagraniem płyt CD Mel et lac (Raumklang 2005) z pieśniami mariańskimi z Akwitanii z XII wieku oraz Filia praeclara (Divox 2008) z muzyką średniowieczną z XIII i XIII wieku. Polskie klasztory klarysek z XIV wieku. Obie płyty zyskały uznanie w prasie europejskiej i amerykańskiej, m.in. dwukrotnie Goldberg 5 (ES), Selection Musicora (CH), CD miesiąca (Muzyka 21 PL), Supersonic Pizzicato (LUX). Filia praeclara zdobyła również prestiżową nagrodę ECHO-KLASSIK 2009 za najlepsze nagranie roku a cappella. W latach 2011-2017 ukazało się sześć nowych płyt CD: Crux z paryską muzyką wielkanocną z XIII i XIV wieku (Glossa 2011), Sacer Nidus z najstarszą zachowaną muzyką średniowiecznej Polski (Raumklang 2011), Veiled Desires – Lives and Loves of Nuns w średniowieczu (Raumklang 2012, nominacja do International Classical Music Awards 2013), Cantrix, prezentujący muzyczną przeszłość Zakonu Maltańskiego z Królewskich Klasztorów Sigena i Las Huelgas (Raumklang 2013), Miracula z muzyką średniowieczną dla św. Mikołaja (Tacet 2014) oraz Codex 457 z muzyką średniowieczną z Tyrolu (Musikmuseum 2017). W pierwszym tomie czteropłytowego projektu Mare Balticum z najstarszą zachowaną muzyką z Danii (Muzyka w średniowiecznej Danii, wydana przez Tacet 2017) do Peregriny dołączył znany wykonawca Benjamin Bagby (Sequentia). Ten album zdobył International Classical Music Awards ICMA 2019 w kategorii muzyki dawnej. Drugie nagranie Mare Balticum – Medieval Finland and Sweden (Tacet 2019) – otrzymało Supersonic Pizzicato i nominację do ICMA 2020. Tom 3 – kompletne utwory Wizlava von Rügen (Tacet 2020) – otrzymał również nominację ICMA 2021. Ostatnia Mare Album Balticum Pomerania ze średniowieczną muzyką z północnej Polski i Niemiec ukazał się w 2021 roku.

Peregrina występowała na licznych festiwalach w Szwajcarii (m.in. Lucerne Festival), Belgii (Bozar), Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwie, Łotwie, Islandii, Włoszech, Czechach, Holandii oraz koncertowała trzy razy w USA. Koncerty Peregriny były regularnie transmitowane przez SFR2, Deutschlandfunk, Südwestfunk, SWR2, BR, Klaasika Radio, PR2 i BBC3.

Nazwa peregrina, wędrowiec, nawiązuje do przekazu muzyki i idei przez Europę w średniowieczu, ale także odzwierciedla osobiste podróże samych śpiewaków. Członkowie zespołu (pochodzący z Polski, Szwajcarii, Finlandii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii) wspólnie osiągają dynamiczną równowagę poprzez swoje różne pochodzenie i jednoczą się, aby naśladować interakcje i konwergencję kultur i historii wykonywanej muzyki.

Obecnie trzonem zespołu są Agnieszka Budzińska-Bennett, Lorenza Donadini, Hanna Järveläinen, Grace Newcombe, Baptiste Romain i Marc Lewon. Do projektu Mare Balticum do zespołu dołączył Benjamin Bagby (Sequentia).

Kelly Landerkin jest najcenniejszym członkiem zespołu od 20 lat. Przez ponad dwie dekady działalności koncertowejzespół współpracował również ze śpiewakami Ulrike Andersen, Clarą Coutouly, Anitą Dettwiler (współzałożycielką grupy), Kate Dineen, Raitisem Grigalisem, Eve Kopli, Els Janssens, Veroniką Jensovską- Holliger, Agnieszka Kowalczyk, Sabine Lutzenberger, Hanna Marti, Tobie Miller, Kinga Misiak, Matthieu Romanens, Cristina Rosario, Csongor Szántó, Mathias Spoerry, Witte-Maria Weber i Agnieszka Tutton oraz instrumentaliści Jane Achtman, Susanne Ansorg, Annette Baucal, Biffi, Isacco Colombo, Bolette Roed, Elisabeth Rumsey, Felix Verry, Mara Winter i Aliénor Wolteche.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022