Polskie freski w Bretanii

10 stycznia 2023

W okresie: czerwiec 2022 – kwiecień 2023, w kościele w małej miejscowości Comblessac (Bretania, Francja) powstają współczesne freski opowiadające historię tej miejscowości i regionu. Ich autorem jest poznański artysta Piotr Paweł Drozdowicz.

Autor fresków współpracuje także z Fundacją ALTUM, która wspiera niektóre z jego projektów. Również w tym niezwykłym dziele udzielamy wsparcia organizacyjnego i objęliśmy je patronatem.

Tak o tym projekcie mówił jego twórca, przed rozpoczęciem prac:

„Projekt zakłada wpisanie we wnętrze kościoła saint Eloi czterech pól freskowych, które pozwolą zwizualizować i opowiedzieć językiem kolorów i form malarskich jakże bogatą historię Comblessac. Wielkość i proporcje poszczególnych fresków wynikają z analizy zastanego wystroju wnętrza pod kątem jego proporcji i skali. Projekt przewiduje rozmieszczenie fresków w pasie wyznaczonym przez podziały geometryczne głównego ołtarza. Freski będą wydzielone z powierzchni ścian dzięki zastosowaniu dekoracyjnych motywów znajdujących wokół otworów okiennych. Ważnym rezultatem, który chciałbym osiągnąć to takie wpisanie fresków w przestrzeń wnętrza, aby
uzyskać naturalną spójność estetyczną z wyposażeniem wnętrza, aby nie stanowiły one obcego elementu i sprawiały wrażenie, że były tu od dawna. Ponadto przeznaczenie na freski narożników ścian znajdujących się w transepcie kościoła spowoduje, że malowane tam sceny będą sprawiały wrażenie bardziej przestrzennych. Główne postaci i sceny na freskach mają być wpisane w syntetyczne, umowne pejzaże bretońskie. Narracja w poszczególnych scenach ma być prowadzona symultanicznie, nie w sposób po klatkowy, ale tak, aby odbiorcy mogli w dowolnej kolejności, intuicyjnie odczytywać ich treść.”

Freski w kościele saint Eloi w Comblessac  mają przybliżyć historię Comblessac począwszy od świętego Melaine z V wieku (fresk nr 4) poprzez życie świętego Convoyona, który miał wywodzić się z rodu świętego Melaina i św. Conhorarna (fresk nr 2). Następnie prezentują historię związaną z fundacją kaplicy N.D Loretto (fresk nr 3). Pobyt polskich żołnierzy w 1940 roku w Comblessac zamyka klamrą długą opowieść o historii i duchowości Bretanii (fresk nr 1), czego pamiątka i symbolem jest znajdujący się do dziś ikona matki Bożej Czestocowskiej.  Freski realizowane przez polskiego artystę Piotra P. Drozdowicza ujmują w ramy całą historię Comblessac i wzmocnią związki Bretanii z Polską. Jest nadzieja, że staną się one ważnym punktem na turystycznej mapie Bretanii, gdzie polskie ślady będą widoczne na długie lata.

* Piotr Paweł Drozdowicz

Poznański artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studia u konceptualisty Jarosława Kozłowskiego. W 1998 uzyskał dyplom w zakresie malarstwa ściennego. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Rządu Francuskiego. W latach 1998-1999 podjął staż artystyczny w l`Ecole des Beaux-Arts w Rennes we Francji. W 2014 obronił doktorat w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2009 uczy rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą, temperą oraz zajmuje się malarstwem ściennym specjalizując się w technikach al fresco, al secco, Keim A. Swoje doświadczenia artystyczne łączy z wykonywaniem muzyki chóralnej. Autor książki Między muzeum i prezbiterium (2017). Jest członkiem Chóru Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.