12 marca 2023
Forma aktywności: ,
Obszar działalności: Aktualności
Typ publikacji: aktualności informacje

Branżowe organizacje pracodawców w projekcie poradnictwa zawodowego

 

Do realizowanego przez naszą fundację projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych przystąpiło 10 branżowych. Są to Cechy Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MŚP) zlokalizowane w następujących miastach: Włocławek, Lublin (2 organizacje), Radzyń Podlaski, Świebodzin, Świnoujście, Szubin, Trzcianka, Zbąszyń i Wyszków.

Ekspercki zespół Fundacji ALTUM realizując zadanie Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych opracował i wdraża model pozwalający na stałe udzielanie wsparcia osobom, które w organizacjach branżowych (cechach Rzemiosła i MŚP) zajmują się prowadzeniem działalności poradniczej osobom poszukującym zatrudnienia w firmach rzemieślniczych i małych firmach.

Podstawowym założeniem Projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym przez lokalne i regionalne struktury organizacji pracodawców. Koncepcja Projektu bazuje na diagnozie rynku pracy w Polsce, jak też potencjale świadczenia usług poradniczych przez organizacje pracodawców. Niezwykle istotnym argumentem na rzecz celowości wzmocnienia działalności poradniczej tych organizacji są potrzeby kadrowe zgłaszane przez pracodawców pod adresem zrzeszających je organizacji. Tym samym trudna sytuacja pod względem możliwości pozyskiwania pracowników jest bardzo znaczącą motywacją do rozwijania usług poradniczych dla potencjalnych pracowników firm zrzeszonych. Poradnictwo zawodowe prowadzone przez organizacje pracodawców odznacza się bardzo dużą skutecznością dzięki „skróceniu” pośrednictwa pomiędzy stronami rynku pracy. Organizacje te bowiem mają bezpośrednie rozeznanie w zakresie potrzeb kadrowych swoich członków. Dzieje się tak, gdyż problemy w obsadzeniu stanowisk pracy stają się kluczową barierą w prowadzeniu działalności przedsiębiorstw i potrzeby w tym zakresie są zgłaszane na forum reprezentujących je podmiotów.  Członkami Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców. Reprezentatywne organizacje pracodawców to: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club – Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich. W naszym Projekcie skupiamy uwagę na organizacjach skupionych w Związku Rzemiosła Polskiego, zrzeszających firmy sektora Rzemiosła i MŚP.

Zasoby i narzędzia wsparcie w ramach projektu udostępniane są pod subdomeną: http://www.zawodowcy.fundacja-altum.pl

W ramach projektu uruchomiona została także podstrona na głównej stronie internetowej Fundacji ALTUM: https://fundacja-altum.pl/spoleczenstwo/poradnictwo-zawodowe.

Projekt Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe