24 kwietnia 2023

Brokerzy Innowacji Fundacji ALTUM

W kwietniu zakończyliśmy w Fundacji ALTUM pierwszą edycję projektu Brokerzy Innowacji. Projekt dotyczy nawiązanie współpracy ze środowiskiem gospodarczym w obszarach projektów przedwdrożeniowych realizowanych przez PCSS. Celem realizacji projektu, z punktu widzenia PCSS jest: wytwarzanie podaży na zastosowanie wyników prac B+R realizowanych przez PCSS we wskazanych obszarach dziedzinowych skutkującego nawiązaniem porozumień o współpracy z zainteresowanymi podmiotami działającymi na rynku. Z punktu widzenia Fundacji ALTUM to realizacja działań w jednym z ważnych obszarów celów statutowych, tj. budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorcami a nauką.

Formuła zadania na podstawie zapisów projektu Inkubator 4.0, realizowanego przez PCSS i Politechnikę Poznańską, w ramach którego realizowaliśmy projekt przedstawia się następująco:

„Celem zadania jest przygotowanie przez Brokerów Innowacji, współpracujących w ramach projektu, partnerstw z podmiotami działającymi w sferze gospodarczej i społecznej. Dla każdego z pięciu obszarów dziedzinowych obejmujących medtech, przemysłowy internet rzeczy, przemysły kreatywne, zdrowie publiczne oraz zastosowania dronów zostanie wskazany Broker, którego zadaniem będzie nawiązanie współpracy ukierunkowanej na zastosowanie wyników prac B+R w danej dyscyplinie.”

W pierwszym etapie Brokerzy Innowacji Fundacji ALTUM działając w swoim otoczeniu rynkowym, doprowadzili do zawarcia umów ramowych o współpracy PCSS z 15 firmami z terenu kraju.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe