27 grudnia 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Cechy Rzemiosła i MŚP – brokerzy poradnictwa zawodowego

 

Realizowany przez Fundacją ALTUM w roku 2022 i roku bieżącym, projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych” dobiega końca w tej odsłonie. To projekt, który odpowiada zarówno na potrzeby rynku pracy, jak i potrzeby branżowych organizacji pracodawców zajmujących się także poradnictwem zawodowym.

Pilotażowy projekt zrealizował wszystkie założenia, w tym przede wszystkim opracowanie modelu prowadzenia poradnictwa przez organizacje branżowe, opracowanie i pilotażowe uruchomienie platformy internetowej realizującej zaproponowany model oraz współpracę z pierwszymi 10 branżowymi organizacjami pracodawców (brokerami poradnictwa zawodowego).

Model wzmocnienia instytucjonalnego realizowany w ramach projektu „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych” obejmuje współdziałanie Fundacji ALTUM oraz organizacji pracodawców na rzecz realizacji poradnictwa zawodowego. Wskazywana współpraca obejmuje rekomendację przez Fundację ALTUM partnerom z organizacji pracodawców modelu prowadzenia działalności poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (internetowych) służących promocji zatrudnienia w firmach rzemiosła i MŚP.

Nasza platforma stanowi model prezentowania ofert pracy i możliwości rozwoju w firmach MŚP i Rzemiosła. Wdrożenie takiego modelu dla pracodawców stanowi wsparcie promocji zawodów i zatrudnienia oraz procesów rekrutacji. Dla poszukujących pracy – to model łatwego dostępu do informacji o zawodach w których pracę oferują firmy rzemiosła i MŚP a także do  atrakcyjnych ofert z tych firm. Wdrażanie takiego modelu we własnych zasobach internetowych organizacji pracodawców lub korzystanie z naszej platformy to szansa na usprawnienie poradnictwa zawodowego przez organizacje zrzeszające firmy MŚP i Rzemiosło.

Fundacja zamierza rozwijać ten obszar już nie w formule pilotażowej, ale jako projekt pod własną marką (należącą do Fundacji). W nowym projekcie, który chcemy uruchomić w IV kwartale roku 2024, znajdą się rozbudowane 4 obszary obecne już w bieżącym pilotażu. Chcemy także uruchomić badania społeczno-gospodarcze tego aspektu działalności organizacji pracodawców MŚP, rozwijać promocję zawodów (w tym zawodów przyszłości), a także wprowadzać nowe tematy i formy szkoleniowe (webinary i blended learning).

Fundacja zamierza rozwijać ten obszar działalności wsparcia już nie w formule pilotażowej, ale jako projekt pod własną marką (należącą do Fundacji). W nowym projekcie, który chcemy uruchomić w IV kwartale roku 2024, znajdą się rozbudowane 4 obszary obecne już w bieżącym pilotażu.

Chcielibyśmy także uruchomić badania społeczno-gospodarcze tego aspektu działalności organizacji pracodawców MŚP, rozwijać promocję zawodów (w tym zawodów przyszłości), a także wprowadzać nowe tematy i formy szkoleniowe (webinary i blended learning) w tym zakresie tematycznym.

 

Projekt „Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych”, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe