Chcesz skorzystać z dofinansowanych usług HPC4Poland?

Już niedługo rozpoczynamy świadczenie usług jako partner EDIH. HPC4Poland EDIH to sieć non-profit złożona z 16 partnerów biznesowych i technologicznych z północno-zachodniej Polski. Jako partner w jednym z 11 Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych operujących w Polsce współtworzymy i dostarczamy zaawansowane narzędzia, dzięki którym małe i średnie przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność na rynku.

Świadcząc usługi na rynku dbamy o ich jak najwyższą jakość, dostosowanie do potrzeb klientów i wymagań rynkowych.

Udostępnione w ramach EDIH propozycje koncentrują się na kilku obszarach: promocja, biznes i technologie pozwolą korzystającym przejść transformację cyfrową.

Obecne trendy w naborach konkursowych wskazują również na liczne możliwości wykorzystania usług finansowanych w kontekście pozyskiwania kolejnych funduszy na odpowiedzialny rozwój w tym zakup technologii, usług, rozbudowę zasobów itp.

Dlaczego warto rozpocząć współpracę z EDIH?

Dzięki pozyskanym przez konsorcjum środkom, każda z naszych usług jest bezpłatna, realizowana w ramach pomocy de minimis, dla małych, średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

W ramach Europejskiego Hubu Innowacji HPC4Poland oferujemy blisko 3 000 konkretnych usług.

Całkowita wartość projektu to 3 933 986 EUR w ramach programu Digital Europe oraz 3 547 522 EUR w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, z założeniem 100% kwalifikowalności kosztów związanych realizacją usług na rzecz MŚP.

Projekt HPC4Poland jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programów Digital Europe oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Obraz: Grafiki HPC4Poland

HPC4POLAND EDIH

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe