13 lipca 2022
Forma aktywności: ,

EDIH przyspieszy transformację cyfrową firm

W 2021 r. Komisja Europejska (KE) ogłosiła „Drogę do cyfrowej dekady”. Jest to program transformacji cyfrowej Europy do roku 2030, który obejmuje aktywności w 4 głównych obszarach: cyfryzacji usług publicznych, budowie infrastruktury, rozwoju umiejętności technicznych oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

W Polsce nadal zbyt mało firm wykorzystuje możliwości oferowane przez dostępne narzędzia cyfrowe. Obecnie tylko 15% polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych, 18% ze sztucznej inteligencji (Articicial Intelligence) i zaledwie 8% z rozwiązań Big Data. Natomiast w całej Unii Europejskiej (odpowiednio) chmurę stosuje obecnie 26% firm, AI – 25%, a Big Data – 14%.

44% przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, nie jest przekonanych, że ma odpowiednie narzędzia cyfrowe do monitorowania i poprawy zrównoważonego rozwoju. Brakuje też odpowiednich kompetencji u części kadry. Specjaliści wskazują natomiast, że korzystając np. z usług opartych na chmurze, m.in. w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship Management), firmy mogą zwiększyć wydajność biznesową o 10-25%.

Pomimo obserwowanych niedostatków badania pokazują, że cyfryzacja w Polsce mocno ruszyła. Siemens w czterostopniowej skali wskaźnika Digi wskazuje, że polskie firmy uzyskały 2,4 pkt wobec 1,8 pkt rok temu. Po raz trzeci sprawdził on stopień cyfryzacji czterech branż: motoryzacyjnej, maszynowej, chemicznej i farmaceutycznej oraz żywności i napojów. Najwyższy wskaźnik – 2,6 pkt – mają branże motoryzacyjna i maszynowa. Najniższy, 2,2 pkt, ma branża żywności i napojów.

Gwoli ścisłości – poziom 2,1-2,5 pkt to relatywnie niski wynik świadczący o etapie tworzenia podstaw cyfryzacji. Wynik na poziomie 2,6-3,0 pkt oznacza, że organizacja stosuje cyfryzację w praktyce. Na wskaźnik Digi składają się informacje o cyfryzacji w następujących obszarach: planowanie strategiczne, organizacja i administracja, integracja systemów, produkcja i działania operacyjne, zarządzanie danymi oraz zastosowanie procesów cyfrowych.

Z doniesień sektorowych wynika, że 39,3% firm zamierza w przeciągu roku zwiększyć budżet na cyfryzację. Rok temu takie deklaracje złożyło tylko 16% badanych. 34,7% zamierza utrzymać budżet, a 8% go zmniejszyć. Jako główną barierą dla wdrażania cyfryzacji wskazywany jest brak finansowania (53,3% respondentów). Ci, którzy jednak dokonają efektywnej digitalizacji firmy, jako główne korzyści wskazują: oszczędności (38,7%), wyższą wydajność prac (38%) i większe bezpieczeństwo operacyjne (27,3%).

W sukurs ograniczeń w finansowaniu transformacji cyfrowej firm ma przyjść właśnie EDIH – środki pieniężne z Programu Digital Europe w ramach Horyzontu Europa. Potwierdzeniem tego, że warto sięgać po to dofinansowanie są wyliczenia unijnych ekspertów, którzy twierdzą, że w przypadku przyspieszenia wdrażania technologii cyfrowych w Polsce i zrealizowaniu założeń planu KE możliwe jest uzyskanie w PKB do 2030 r. dodatkowych 491 mld zł.

Autor: dr inż. Maciej Andrzejewski DYREKTOR DS. PROJEKTÓW SEKTOROWYCH

Źródła:

https://www.pb.pl/cyfrowy-potencjal-polskich-firm-czeka-na-uwolnienie-1154959

https://www.pb.pl/polskie-firmy-zaczely-sie-digitalizowac-1154035

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe