12 sierpnia 2022
Forma aktywności: ,
Obszar działalności: Aktualności, Kultura, Wydarzenia
Typ publikacji: aktualności informacje

Festiwal Piastowski 2022

Z wielką radością zapraszamy na Festiwal Piastowski 2022, który odbywać się będzie w Szwajcarii. Złożą się nań dwa koncerty muzyki średniowiecznej w wykonaniu międzynarodowego ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Zespołu posłuchać można będzie w przepięknych miejscach – imponującym Klosterkirche Königsfelden AG, gdzie w dawnym klasztorze klarysek zabrzmią utwory z archiwów tego właśnie zakonu ze Starego Sącza i Krakowa oraz w kościele Herz Jesu w Zurychu, gdzie posłuchamy poetyckich historii o początkach państwa polskiego. Obu koncertom towarzyszyć będą wprowadzenia i arcyciekawe rozmowy, a naszym specjalnym gościem będzie pierwsza dama powieści historycznej Elżbieta Cherezińska.

Nasz festiwal ma za cel przybliżenie polskiej muzyki z czasów pierwszych Piastów nie tylko Polonii w Szwajcarii, a także publiczności lokalnej, która, również dzięki towarzyszącym wykładom i dyskusjom, zapoznać się będzie mogła z kluczowymi dla polskiej kultury i historii postaciami tej epoki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Herzliche Einladung zum Piast Festival 2022 in der Schweiz! Es erwarten Sie zwei wunderschöne Konzerte mit mittelalterlicher Musik von dem internationalen Ensemble Peregrina unter der Leitung von Agnieszka Budzińska-Bennett.

Das Ensemble wird an grossartigen Orten zu hören sein – in der beeindruckenden Klosterkirche Königsfelden AG, wo im ehemaligen Klarissenkloster Werke aus den Klarissenklöster aus Stary Sącz und Krakau aufgeführt werden, und in der Herz-Jesu-Kirche in Zürich, wo wir poetischen Geschichten über die Anfänge des polnischen Staates lauschen werden. Beide Konzerte werden von Einführungen und spannenden Gesprächen begleitet, mit unserem besonderen Gast, der ersten Dame des historischen Romans – Elżbieta Cherezińska.

Unser Ziel ist, die polnische Musik aus der Zeit der ersten Piasten nicht nur der polnischen Gemeinschaft in der Schweiz, sondern auch dem hiesigen Publikum näher zu bringen, das – auch dank der begleitenden Vorträge und Diskussionen – die Schlüsselfiguren der polnischen Kultur und Geschichte aus dieser Zeit kennen lernen wird.

Das Konzert findet mit der grosszügigen Unterstützung der Kanzlei des Premierministers von Polen in Rahmen des Piasten-Festivals/Festiwal Piastowski statt (Die Ausschreibung «Polonia und Polen im Ausland 2022»).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe