6 grudnia 2022

Idea i cele I Kongresu Kształcenia Dualnego

Narodowe Forum Doradztwa Kariery – organizator główny kongresu oraz Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych – partner organizacyjny kongresu zapraszają 08.12.2022 r. do auli Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na I Kongres Kształcenia Dualnego.

Kongresowa strona www: http://kongresnfdk.pl/#home

IDEA KONGRESU

Kongres Kształcenia Dualnego to pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem jest debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy. W przekonaniu Organizatorów Kongresu taka debata jest niezbędna i powinna być zorientowana na kreowanie spójnej strategii rozwoju tej formy edukacji zawodowej w Polsce. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na narastające problemy z brakiem profesjonalnych kadr w polskiej gospodarce.

TEMAT I CEL PIERWSZEJ EDYCJI KONGRESU

Tematem wiodącym tegorocznej, I edycji Kongresu jest: Dialog i współdziałanie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego w Polsce. CELEM KONGRESU jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że podjęcie i prowadzenie dialogu, może zaowocować efektywnym działaniem na rzecz upowszechniania, promocji i rozwoju polskiego modelu kształcenia dualnego. Rozwój ten może i powinien czerpać z doświadczeń innych rozwiniętych gospodarczo państw, szczególnie Europy Zachodniej, ale powinien być także dostosowany do polskich uwarunkowań. Stabilność i możliwości rozwoju gospodarki polskiej, ale także wzrostu kapitału społecznego, zależą w dużej mierze od możliwości rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, w tym rzemiosła. To w tym sektorze, działają firmy tzw. gospodarki kreatywnej. To również w tym sektorze jest duży potencjał upowszechniania innowacyjności.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

 1. Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?
 2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
 3. Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
 4. Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
 5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
 6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
 7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


  W czym możemy pomóc?

  * pole obowiązkowe