6 grudnia 2022

Idea i cele I Kongresu Kształcenia Dualnego

Narodowe Forum Doradztwa Kariery – organizator główny kongresu oraz Fundacja ALTUM Instytut Analiz Strategicznych – partner organizacyjny kongresu zapraszają 08.12.2022 r. do auli Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie na I Kongres Kształcenia Dualnego.

Kongresowa strona www: http://kongresnfdk.pl/#home

IDEA KONGRESU

Kongres Kształcenia Dualnego to pierwsza ogólnopolska konferencja tematyczna, której celem jest debata przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie warunków dla kształcenia dualnego, prowadzonego przemiennie w szkole oraz miejscu pracy. W przekonaniu Organizatorów Kongresu taka debata jest niezbędna i powinna być zorientowana na kreowanie spójnej strategii rozwoju tej formy edukacji zawodowej w Polsce. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na narastające problemy z brakiem profesjonalnych kadr w polskiej gospodarce.

TEMAT I CEL PIERWSZEJ EDYCJI KONGRESU

Tematem wiodącym tegorocznej, I edycji Kongresu jest: Dialog i współdziałanie na rzecz rozwoju kształcenia dualnego w Polsce. CELEM KONGRESU jest podjęcie debaty na temat roli kształcenia w miejscu pracy w systemie edukacji. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy wymaga zaangażowania zarówno przedstawicieli władz centralnych, jak też samorządu terytorialnego i gospodarczego. Wobec narastających problemów z brakiem kadr w gospodarce, Kongres wychodzi na przeciw oczekiwaniom opinii publicznej dotyczącym rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. Organizatorzy wyrażają przekonanie, że podjęcie i prowadzenie dialogu, może zaowocować efektywnym działaniem na rzecz upowszechniania, promocji i rozwoju polskiego modelu kształcenia dualnego. Rozwój ten może i powinien czerpać z doświadczeń innych rozwiniętych gospodarczo państw, szczególnie Europy Zachodniej, ale powinien być także dostosowany do polskich uwarunkowań. Stabilność i możliwości rozwoju gospodarki polskiej, ale także wzrostu kapitału społecznego, zależą w dużej mierze od możliwości rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP, w tym rzemiosła. To w tym sektorze, działają firmy tzw. gospodarki kreatywnej. To również w tym sektorze jest duży potencjał upowszechniania innowacyjności.

ZAKRES MERYTORYCZNY KONGRESU

  1. Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?
  2. Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
  3. Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
  4. Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
  5. Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
  6. Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
  7. Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe