14 lipca 2022
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Inwestor Odpowiedzialny Społecznie

 

 

Fundacja ALTUM we współpracy z Fundacją VEOLIA, prowadzi projekt badawczy zatytułowany:
„Inwestor Społecznie Odpowiedzialny – wysokie standardy i efekty współpracy międzysektorowej”
Głównym rezultatem projektu badawczego będzie raport przedstawiający różne modele projektów CSR-owych z wyszczególnieniem dobrych praktyk ukierunkowanych na współpracę międzysektorową (podmioty sektora społecznego – inwestorzy – jednostki samorządowe, publiczne) oraz  rozwiązywanie problemów społecznych w społeczności lokalnej w ramach takiej współpracy. Raport zostanie zaprezentowany w kanałach internetowych partnerów realizujących. Raport zostanie również rozesłany do firm uczestniczących w badaniu. Obecnie w ramach projektu realizujemy badania ankietowe wśród przedsiębiorstw (inwestorów).

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe