20 maja 2022
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

„Inwestor Społecznie Odpowiedzialny – wysokie standardy i efekty współpracy międzysektorowej”

Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM we współpracy z Fundacją VEOLIA, Biurem Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania oraz Centrum Obsługi Inwestora Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, prowadzi projekt badawczy zatytułowany: „Inwestor Społecznie Odpowiedzialny – wysokie standardy i efekty współpracy międzysektorowej”.
Głównym rezultatem projektu badawczego będzie raport przedstawiający różne modele projektów CSR-owych z wyszczególnieniem dobrych praktyk ukierunkowanych na współpracę międzysektorową (podmioty sektora społecznego – inwestorzy – jednostki samorządowe, publiczne) oraz  rozwiązywanie problemów społecznych w społeczności lokalnej w ramach takiej współpracy. Raport zostanie zaprezentowany w kanałach internetowych partnerów realizujących badania oraz na MTP, podczas wydarzenia Poznań Tech Arena 2022 w październiku br. (wydarzenie towarzyszące targom Lokal Trends oraz Poleko 2022). Raporty zostaną również rozesłane do firm uczestniczących w badaniu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety znajdującej się pod wskazanym linkiem:

Link do ankiety: www.webankieta.pl/ankieta/719590/inwestor-odpowiedzialny-spolecznie.html

O wypełnienie kierowanej do Państwa ankiety prosimy osobę odpowiedzialną za CSR lub podejmującą w Państwa firmie działania w tym zakresie (w ramach pełnionego stanowiska pracy).

Niezależnie od ankiety prosimy Państwa o zgłoszenie i opis maksymalnie 3 najważniejszych dla Państwa praktyk (projektu CSR) w zakresie współpracy międzysektorowej, którymi chcieliby Państwo zainspirować innych. Szczególnie cenne dla założeń naszego projektu są bowiem takie działania, które angażują do współpracy różne podmioty (np. inne firmy, samorząd, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, parafie, organizacje harcerskie etc.). Jeśli zgłoszą Państwo gotowość do zaprezentowania Państwa praktyki w ramach konferencji, prosimy o uwzględnienie w formularzu z poniższego linku również adresu e-mail i nr telefonu osoby do kontaktu z Państwa strony.

Link do formularza zgłoszeniowego z dobrymi praktykami międzysektorowymi: www.webankieta.pl/ankieta/725260/formularz-zgloszeniowy-dobra-praktyka-csr-we-wspolpracy-miedzysektorowej.html

Wypełnienie ankiety w formule on-line nie powinno zająć więcej niż 20 minut.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe