28 kwietnia 2022

Konferencja biznesowa Zoomers Business Mixer

28 kwietnia 2022, odbyła się konferencja biznesowa Zoomers Business Mixer, w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Wydarzenie będące podsumowaniem projektu Szkoła Liderów Innowacji organizowane było przez Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej oraz Fundację Wielkopolska Pracownia Pomysłów.

Podczas zaplanowanego wydarzenia – Zoomers Business Mixer – omawiane były możliwości wsparcia przedsięwzięć typu startup oraz dobre praktyki współpracy z pracownikami, należącymi do najmłodszej na rynku pracy „Generacji Z”. Agenda spotkania skupiała się na wsparciu „Zoommersów”, czyli pokolenia ludzi urodzonych od roku 1995 do roku 2010, dopiero wkraczających na rynek pracy.

W ramach konferencji wystąpili przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach części praktycznej uczestnicy mieli szansą wziąć udział w dyskusjach dotyczących moderowania i oceny pomysłów biznesowych, start-upów oraz możliwości „Pokolenia Z” na rynku pracy. Warsztat poprowadzili doświadczeni eksperci ze świata biznesu.

Szkoła Liderów Innowacji to miejsce spotkań i dialogu. Konfrontacja z innym punktem widzenia jest jednym z podstawowych narzędzi do budowania kultury dyskusji, opartej na szacunku, ale także pomaga w weryfikacji dotychczasowych poglądów na biznes i przedsiębiorczość.

Projekt ten skupiał się na organizacji cyklu warsztatów, spotkań młodzieży z przedsiębiorcami oraz politykami odpowiedzialnymi za politykę gospodarczą. Przedsięwzięcie obejmowało województwo wielkopolskie. Przyszli, młodzi liderzy mieli możliwość zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz nowe, praktyczne umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, projektami i procesami. Organizatorem Szkoły Liderów Innowacji jest Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe