8 czerwca 2022
Forma aktywności: , ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Konferencja w formacie Futu Business Day by ALTUM

Inauguracja nowego formatu wydarzeń FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM będzie miała miejsce w środę 8 czerwca w Politechnice Warszawskiej. Pierwsza konferencja nosi tytuł „Przemysł kolejowy napędzany innowacjami”. Jest ona efekt partnerskiej współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Przyjęta formuła pozwoli na zgłębienie zagadnień z obszaru badawczo-rozwojowego oraz innowacji w przemyśle kolejowym. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej wiodących firm z sektora transportu szynowego.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń środowiska akademickiego, przemysłu oraz instytucji otoczenia biznesu, wspierających poszukiwanie finansowania na implementację nowych rozwiązań technicznych w środkach transportu. W konsekwencji możliwe będzie zawiązywanie dedykowanych partnerstw pod przyszłe przedsięwzięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe. W I edycji wydarzenia będzie to też okazja do popularyzacji wśród studentów uczelni technicznych branży kolejowej, jako potencjalnego miejsca ich przyszłej pracy.

Panele merytoryczne będą dotyczyć: nowoczesnych technologii oraz inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności, trendów rynkowych i działalność B+R+I w branży kolejowej, generowania innowacji oraz przeglądu możliwości pozyskiwania dofinansowania na rozwój. FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM w Warszawie uwieńczy panel dyskusyjny pt. Praca dla inżyniera w innowacyjnych firmach przemysłu kolejowego: oczekiwania i wyzwania.

Partnerami wydarzenia są firmy: Siemens Mobility, Faiveley Transport Polska i Transportation Poland (dwie ostatnie firmy należą do grupy Wabtec Corp.). Patronat nad wydarzeniem objęły: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Wydarzenie będzie moderowane przez dr inż. Macieja Andrzejewskiego – Dyrektora ds. Projektów Sektorowych w IAS Fundacja ALTUM. Dr inż. Maciej Andrzejewski zaprezentuje również dwa wystąpienia merytoryczne podczas konferencji. Dyskusję moderowaną poprowadzi dr inż. Mateusz Nowak – ekspert IAS Fundacji ALTUM.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarzy miejsca – władz wydziału SIMR PW: dziekana –  prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowicza oraz prodziekana ds. rozwoju i nauki – dr hab. inż. Jacka Dybały, prof. PW.

Podziękowania za współpracę organizacyjną kierujemy również do p. Gabrieli Snarskiej – przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału SIMR PW.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe