8 czerwca 2022

Konferencja w formacie Futu Business Day by ALTUM

Inauguracja nowego formatu wydarzeń FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM będzie miała miejsce w środę 8 czerwca w Politechnice Warszawskiej. Pierwsza konferencja nosi tytuł „Przemysł kolejowy napędzany innowacjami”. Jest ona efekt partnerskiej współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Przyjęta formuła pozwoli na zgłębienie zagadnień z obszaru badawczo-rozwojowego oraz innowacji w przemyśle kolejowym. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej wiodących firm z sektora transportu szynowego.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń środowiska akademickiego, przemysłu oraz instytucji otoczenia biznesu, wspierających poszukiwanie finansowania na implementację nowych rozwiązań technicznych w środkach transportu. W konsekwencji możliwe będzie zawiązywanie dedykowanych partnerstw pod przyszłe przedsięwzięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe. W I edycji wydarzenia będzie to też okazja do popularyzacji wśród studentów uczelni technicznych branży kolejowej, jako potencjalnego miejsca ich przyszłej pracy.

Panele merytoryczne będą dotyczyć: nowoczesnych technologii oraz inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności, trendów rynkowych i działalność B+R+I w branży kolejowej, generowania innowacji oraz przeglądu możliwości pozyskiwania dofinansowania na rozwój. FUTU BUSINESS DAY BY ALTUM w Warszawie uwieńczy panel dyskusyjny pt. Praca dla inżyniera w innowacyjnych firmach przemysłu kolejowego: oczekiwania i wyzwania.

Partnerami wydarzenia są firmy: Siemens Mobility, Faiveley Transport Polska i Transportation Poland (dwie ostatnie firmy należą do grupy Wabtec Corp.). Patronat nad wydarzeniem objęły: Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Wydarzenie będzie moderowane przez dr inż. Macieja Andrzejewskiego – Dyrektora ds. Projektów Sektorowych w IAS Fundacja ALTUM. Dr inż. Maciej Andrzejewski zaprezentuje również dwa wystąpienia merytoryczne podczas konferencji. Dyskusję moderowaną poprowadzi dr inż. Mateusz Nowak – ekspert IAS Fundacji ALTUM.

Fundacja ALTUM szczególne podziękowania za inicjatywę wydarzenia kieruje do gospodarzy miejsca – władz wydziału SIMR PW: dziekana –  prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowicza oraz prodziekana ds. rozwoju i nauki – dr hab. inż. Jacka Dybały, prof. PW.

Podziękowania za współpracę organizacyjną kierujemy również do p. Gabrieli Snarskiej – przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału SIMR PW.

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe