5 grudnia 2023
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Kongres EDIH 2023 Warszawa

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii odbył się Kongres EDIH 2023, zatytułowany: „Szybsza droga do cyfryzacji przedsiębiorstw w Polsce”.
Fundacja ALTUM wzięła udział w tym wydarzeniu, który inauguruje działalność Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w Polsce. Jako partner HPC4Poland EDIH będziemy mogli świadczyć pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez ich wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.

Pierwszy panel dyskusyjny zatytułowany: „Przyszłość zaczyna się dziś. Jakie trendy kreują przyszłość transformacji cyfrowej w Polsce?”. Uczestnicy panelu: Aleksander Poniewierski, Digital & Emerging Technology Leader, EY Global, Marcin Piaskowski – Project Officer, European Commission, DG CNECT, Michał Dżoga – Country Manager, Intel oraz Magda Malec – Konsultant, World Bank. Moderatorem panelu był: Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji. Rozmowa dotyczyła perspektyw transformacji cyfrowej, a właściwie szerzej: tzw. rewolucji technologicznej, w kontekście geopolitycznej rywalizacji państw. Dyskutanci podkreślali, że Europa przegrywa tę rywalizację na korzyść USA, Azji (szczególnie Chin), ale nawet niektórych krajów Afryki (np. Rwanda). Jako główną barierę, czynnik powodujący tę gorszą pozycję Europy w rywalizacji światowej wskazywano, zdecydowanie niższe nakłady inwestycyjne na rozwój innowacji. Po brexicie, gdy od UE odpadła GB, okazało się, że wiodąca gospodarka europejska, czyli Niemcy nie jest w stanie kreować biznesów reprezentujących przełomowe innowacje i unicorn. Pozostałe państwa europejskie inwestują w tym obszarze jeszcze mniej środków, a już szczególnie Polska. Nie chodzi tu wyłącznie o inwestycje publiczne, ale i skłonność do inwestowania po stronie firm prywatnych, szczególnie MŚP. W tym kontekście mówiono o potrzebie tworzenia warunków do rozwoju innowacji i ich upowszechniania w europejskiej gospodarce, szczególnie wśród MŚP. Tymczasem przedstawiciel KE zwracał uwagę na potrzebę nadążania z tworzeniem regulacji prawnych, za rozwojem technologii. Inni dyskutanci nie podkreślali tego aspektu jako priorytetowego w pakiecie warunków stymulujących rozwój technologiczny europejskiej gospodarki. Jeśli pandemia była z jednej strony czynnikiem stymulującym transformację cyfrową firm to jednak dotyczyło to głównie firm dużych które często znacząco przyspieszyły te procesy, ale z drugiej strony nie dotyczy to firm MŚP, które nie wykorzystały tej szansy i po pandemii często wracały do działania w modelu nisko scyfryzowanej organizacji. Przeciętna europejska firma inwestuje od 3 do 10 razy mniej niż przeciętna firma amerykańska (dane z badań z 2022 r.). Potrzeba zachęt i edukacji MŚP, aby te dostrzegły, że inwestycje w transformację technologiczną są konieczne nie tylko z perspektywy szans europejskiej gospodarki w globalnej rywalizacji, ale i możliwości nawiązania walki konkurencyjnej przez firmy prywatne, a często nawet: dania sobie szansy na przetrwanie na rynku. W tej perspektywie dyskutanci oceniali, że projekt EDIH realizowany w skali całej Europy (w tym w Polsce) może być szansą na zmianę zachowawczego podejścia MŚP do cyfryzacji i dostrzeżenie przez ten sektor szans w inwestycjach w transformacje. Takie zdanie wyrażał m. in. przedstawiciel INTELa, który już nawiązał współpracę z jednym z polskich EDIHów.
Po przerwie przedstawiciele kilku polskich EDIHów zaprezentowali swoje podejście do wdrażania oferty na rynek lub casy dostarczanych w ramach tej oferty konkretnych usług. To ostatnie podejście zaprezentował przedstawiciel naszego EDIHa HPC4Poland, prof. Paweł Pawlewski, przedstawiający usługę ( oferowaną w ramach oferty EDIHa): tworzenia cyfrowego bliźniaka stanowiska, linii lub całej fabryki. Paweł Pawlewski reprezentuje w HPC4Poland: firmę Atres Intralogistics oraz Politechnikę Poznańską.
Na zakończenie kongresu odbył się drugi panel dyskusyjny, którego moderatorką była: Anna Pająk, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. w tej dyskusji wzięli udział: Jan Filip Staniłko, Dyrektor ds. strategii, NASK, Robert Bronisz, Prezes Zarządu, ABM Greiffenberger Polska, Sebastian Rynkiewicz, Prezes Zarządu, Klaster Obróbki Metali oraz Krzysztof Lipiec, Dyrektor ds. Komercjalizacji, Łukasiewicz-PIAP. Dyskutanci podkreślali znaczenie dostępu do usług EDIHów dla wzrostu szans na efektywną transformacje technologiczna polskich firm sektora MŚP. . Rozmówcy Anny Pająk z FPPP podkreślali, wagę maksymalnie szerokiego rozpowszechniania informacji o uruchamianych niebawem usługach EDIHów w Polsce.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe