Mapa Drogowa transformacji jako klucz do sukcesu

Warto wiedzieć, że w ostatnim czasie jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorstwa usług oferowanych przez zespół IAS Altum jest przygotowanie Map Drogowych, w oparciu o badanie dojrzałości cyfrowej i audyt technologiczny. Usługa ta pozwala na obranie odpowiednich kierunków działania, a także daje możliwość aplikowania o dofinansowania w konkursach takich jak Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0, czy FEPW Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, gdzie w poprzednim naborze na liście wyróżnionych znaleźli się na liście wyróżnionych nasi klienci, z rekomendacją dofinansowania na poziomie nawet 3 000 000 PLN.

Rozpoczęcie kolejnych naborów w ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP obejmujące kompleksowe wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie automatyzacji i robotyzacji mające na celu zwiększenie innowacyjności procesów produkcji lub usług oraz produktywności Wsparcie obejmuje przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, na podstawie której zostanie wdrożona innowacja procesowa lub produktowa, przeznaczone dla województw:
• warmińsko-mazurskie,
• świętokrzyskie,
• lubelskie,
• podkarpackie,
• podlaskie,
Region NUTS2:
mazowiecki regionalny.
zaplanowane są na 1.08.2024 i II kwartał 2025.
Mając na uwadze zbliżający się termin rozpoczęcia naboru, ze względu na zakres wymagań wskazanych w minimalnym zakresie mapy drogowej, zachęcamy do odpowiedzialnego przygotowania i przeprowadzenia procesu zgodnie z dobrymi praktykami. Współpracując z różnorodnym gronem ekspertów, mamy szansę na realizację usług odpowiadając na potrzeby i oczekiwania klientów.
Kontakt dla zainteresowanych współpracą w ramach przygotowania dokumentów:
b.sobieska@fundacja-altum.pl
s.malewski@fundacja-altum.pl

Informacje na temat naborów FEPW

Foto: canva.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe