27 lutego 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Model wsparcia doradztwa zawodowego

 

Model wzmocnienia instytucjonalnego realizowany w ramach projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych obejmuje współdziałanie Fundacji Altum oraz organizacji pracodawców na rzecz realizacji poradnictwa zawodowego. Wskazywana współpraca obejmuje rekomendację przez Fundację Altum partnerom z organizacji pracodawców modelu prowadzenia działalności poradnictwa zawodowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (internetowych) służących promocji zatrudnienia w firmach rzemiosła i MŚP (w tym łączenie ofert ze strony pracodawców oraz osób poszukujących pracę w środowiskach lokalnych) oraz promocji zawodów, które są reprezentowane w tych firmach.

Model pod nazwą Broker poradnictwa zawodowego, obejmuje następujące elementy:

  • Prezentacja i promocja (za pośrednictwem internetu) zawodów, w których zatrudnienie oferują firmy zrzeszane przez organizacje pracodawców Rzemiosła i MŚP.
  • Udostępnianie za pośrednictwem platformy internetowej bazy ofert pracy zgłaszanych przez zrzeszonych w organizacjach pracodawców MŚP i Rzemiosła.
  • Zamieszczenie na platformie internetowej zakładek o poszczególnych terenowych organizacjach pracodawców, umożliwiających prezentowanie informacji o ich ofercie w kontekście poradnictwa zawodowego prowadzonego przez te organizacje.
  • Wdrożenie rekomendowanego modelu (w tym platformy internetowej) pilotażowo w 10 cechach Rzemiosła i MŚP w postaci szkoleń i doradztwa z zakresu korzystania z narzędzi internetowych na użytek poradnictwa zawodowego. Rekomendacja wdrożenia dedykowanej platformy cyfrowej na stronie internetowej organizacji pracodawców.

Głównym celem projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych jest wsparcie oraz rozwój instytucjonalny Fundacji Altum oraz organizacji pracodawców prowadzących poradnictwo na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne. Zakres Projektu obejmuje efektywny model realizacji poradnictwa  z wykorzystaniem narzędzi informatycznych przez Fundację Altum oraz udzielanie w tym zakresie lokalnym organizacjom pracodawców wsparcia merytorycznego i nowych technologii służących skuteczniejszemu świadczeniu usług.

W ramach projektu została uruchomiona podstrona na głównej stronie internetowej Fundacji ALTUM: https://fundacja-altum.pl/spoleczenstwo/poradnictwo-zawodowe.

Projekt Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe