15 marca 2021

Pandemiczny stan gospodarki UE – dane EUROSTAT

W połowie marca EUROSTAT opublikował dane na temat sytuacji gospodarczej w krajach UE w styczniu 2021 w porównaniu do grudnia 2020 r.

Jak wynika z szacunków Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w styczniu 2021 r. produkcja przemysłowa w UE wzrosła o 0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W strefie euro styczniowa produkcja przemysłowa wzrosła o 0,8%. Styczniowy wzrost UE nastąpił po stagnacji produkcji w grudniu 2020 r.

Dla poszczególnych grup produktowych dane te przedstawiają się następująco: w całej UE produkcja nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (np. żywności, odzieży) wzrosła o 0,8% w styczniu 2021 r. W porównaniu z miesiącem wcześniej. Produkcja energii i dóbr inwestycyjnych (np. Sprzętu transportowego, komputerów) wzrosła po 0,6%. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (np. Mebli) i dóbr pośrednich wzrosła o 0,4%.

EUROSTAT przedstawił też dana z całego roku 2020. Rysunek 1 przedstawia rozwój produkcji przemysłowej w 2020 r. Dla całego przemysłu i różnych głównych grup przemysłowych , tj. dóbr pośrednich (dobra częściowo przetworzone), dóbr kapitałowych, energii, trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych.

Po silnych spadkach w kwietniu (-18,6%) i marcu (-10,1%) produkcja przemysłowa uległa silnemu odbiciu w maju (11,9%), czerwcu (9,4%) i lipcu (4,8%). Późnym latem poziom produkcji pozostawał stosunkowo stabilny. W październiku 2020 r. produkcja wzrosła o 2,1%, a w listopadzie 2020 r. o 2,0%.

W styczniu 2021, całkowita strata produkcji przemysłowej spowodowana kryzysem Covid-19 została prawie odzyskana. Produkcja ogółem powróciła obecnie prawie do poziomu sprzed kryzysu, osiągając poziom 99,8%.

EUROSTAT informuje, że kryzys Covid-19 spowodował dodatkowe problemy przy gromadzeniu danych, ponieważ na przykład nie można było dotrzeć do zamkniętych sklepów i zakładów produkcyjnych lub nie dostarczyły żadnych danych. Ponadto nie było jasne, czy brakujące dane mogą nie wynikać z trwałego zamknięcia firm. W konsekwencji można oczekiwać, że korekty pierwszych danych mogą podlegać większym korektom niż zwykle.

Foto: https://pixabay.com

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe