15 marca 2021
Obszar działalności: Aktualności, Przedsiębiorczość
Typ publikacji: aktualności artykuły raporty

Pandemiczny stan gospodarki UE – dane EUROSTAT

W połowie marca EUROSTAT opublikował dane na temat sytuacji gospodarczej w krajach UE w styczniu 2021 w porównaniu do grudnia 2020 r.

Jak wynika z szacunków Eurostatu, urzędu statystycznego Unii Europejskiej, w styczniu 2021 r. produkcja przemysłowa w UE wzrosła o 0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W strefie euro styczniowa produkcja przemysłowa wzrosła o 0,8%. Styczniowy wzrost UE nastąpił po stagnacji produkcji w grudniu 2020 r.

Dla poszczególnych grup produktowych dane te przedstawiają się następująco: w całej UE produkcja nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (np. żywności, odzieży) wzrosła o 0,8% w styczniu 2021 r. W porównaniu z miesiącem wcześniej. Produkcja energii i dóbr inwestycyjnych (np. Sprzętu transportowego, komputerów) wzrosła po 0,6%. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (np. Mebli) i dóbr pośrednich wzrosła o 0,4%.

EUROSTAT przedstawił też dana z całego roku 2020. Rysunek 1 przedstawia rozwój produkcji przemysłowej w 2020 r. Dla całego przemysłu i różnych głównych grup przemysłowych , tj. dóbr pośrednich (dobra częściowo przetworzone), dóbr kapitałowych, energii, trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych.

Po silnych spadkach w kwietniu (-18,6%) i marcu (-10,1%) produkcja przemysłowa uległa silnemu odbiciu w maju (11,9%), czerwcu (9,4%) i lipcu (4,8%). Późnym latem poziom produkcji pozostawał stosunkowo stabilny. W październiku 2020 r. produkcja wzrosła o 2,1%, a w listopadzie 2020 r. o 2,0%.

W styczniu 2021, całkowita strata produkcji przemysłowej spowodowana kryzysem Covid-19 została prawie odzyskana. Produkcja ogółem powróciła obecnie prawie do poziomu sprzed kryzysu, osiągając poziom 99,8%.

EUROSTAT informuje, że kryzys Covid-19 spowodował dodatkowe problemy przy gromadzeniu danych, ponieważ na przykład nie można było dotrzeć do zamkniętych sklepów i zakładów produkcyjnych lub nie dostarczyły żadnych danych. Ponadto nie było jasne, czy brakujące dane mogą nie wynikać z trwałego zamknięcia firm. W konsekwencji można oczekiwać, że korekty pierwszych danych mogą podlegać większym korektom niż zwykle.

Foto: https://pixabay.com

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe