1 lipca 2021
Typ publikacji: aktualności informacje

PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

Oficjalnie otwarto pierwsze biuro regionalne PARP. Wielkopolska placówka, mieszcząca się na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie punktem kontaktowym dla
przedsiębiorców z zachodniej części Polski. Będzie też odpowiedzialna za m.in. opracowywanie i
testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, a
także koordynację Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP – jednego z najważniejszych
tegorocznych programów uruchamianych z funduszy unijnych w ramach POWER.

– Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców
odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko.
Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o
KPO, dzięki któremu Polska może dysponować ponad 58 miliardami EURO. Wykorzystajmy naszą
szansę! Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy
między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego
PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i
minister rozwoju, pracy i technologii.

PARP bliżej przedsiębiorców
Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między
przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie
odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla
przedsiębiorców z Polski Zachodniej.
– Jako Wielkopolanin wiem dobrze, że Wielkopolska to takie wartości jak praca organiczna,
przedsiębiorczość i gospodarność. Regionalne Biuro PARP w Poznaniu zostało powołane właśnie
po to, by na tym ważnym dla przedsiębiorców obszarze dać dodatkowe wsparcie i stanowić siłę
napędową dla rozwoju kompetencji, inwestycji technologii i innowacji. Kluczowe jest również
budowanie świadomości wśród przedsiębiorców z całego makroregionu Polski Zachodniej, w
zakresie efektywnego wykorzystania oferty oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP.
Jestem przekonany, że udzielona pomoc, konsultacje, konferencje, webinary przeprowadzone
przez Zespół poznańskiego Biura PARP będą przekładać się na konkretne rezultaty i liczbę
obsłużonych przedsiębiorców – podkreślił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i
technologii.
PARP od ponad 20 lat analizuje stan sektora MŚP w ujęciu regionalnym. Wielkopolska w tych
badaniach wypada jako bardzo silne województwo pod względem istotnych parametrów
przedsiębiorczości. W przypadku dwóch zajmuje pierwsze miejsce w rankingu województw –
takich jak liczba aktywnych małych firm na mieszkańca (1,5), a także liczba pracowników
przypadająca na jedną małą firmę (32,4). W województwie pozytywnie wyróżniają się też
mikrofirmy, które przeznaczają wyższe środki na inwestycje niż podobne podmioty w pozostałej
części kraju, plasując się na drugim miejscu po Mazowszu.
– W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będziemy wspierać technologiczny rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki
o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym
zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu. Zdobyte know-how będzie służyło
wszystkim polskim firmom, ponieważ pozyskiwana wiedza będzie pomocna w opracowywaniu
instrumentów wsparcia, które będą dostępne w całym kraju – zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Pracownicy poznańskiego oddziału PARP będą odpowiedzialni m.in. za opracowywanie i
testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
oraz wspieranie przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach.
– Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i
samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z
dużym zapleczem firm produkcyjnych, które z pewnością będą promotorami rozwoju w obszarach,
które chce w kolejnych latach wspierać PARP. Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze
dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów, a także
dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój – mówi Małgorzata
Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/poznan

W poznańskim oddziale będzie ponadto zlokalizowany punkt informacyjny jednego z
najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w
okresowych trudnościach (SWO).

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe