1 lipca 2021

PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

Oficjalnie otwarto pierwsze biuro regionalne PARP. Wielkopolska placówka, mieszcząca się na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie punktem kontaktowym dla
przedsiębiorców z zachodniej części Polski. Będzie też odpowiedzialna za m.in. opracowywanie i
testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, a
także koordynację Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP – jednego z najważniejszych
tegorocznych programów uruchamianych z funduszy unijnych w ramach POWER.

– Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców
odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko.
Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o
KPO, dzięki któremu Polska może dysponować ponad 58 miliardami EURO. Wykorzystajmy naszą
szansę! Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy
między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego
PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i
minister rozwoju, pracy i technologii.

PARP bliżej przedsiębiorców
Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między
przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie
odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla
przedsiębiorców z Polski Zachodniej.
– Jako Wielkopolanin wiem dobrze, że Wielkopolska to takie wartości jak praca organiczna,
przedsiębiorczość i gospodarność. Regionalne Biuro PARP w Poznaniu zostało powołane właśnie
po to, by na tym ważnym dla przedsiębiorców obszarze dać dodatkowe wsparcie i stanowić siłę
napędową dla rozwoju kompetencji, inwestycji technologii i innowacji. Kluczowe jest również
budowanie świadomości wśród przedsiębiorców z całego makroregionu Polski Zachodniej, w
zakresie efektywnego wykorzystania oferty oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP.
Jestem przekonany, że udzielona pomoc, konsultacje, konferencje, webinary przeprowadzone
przez Zespół poznańskiego Biura PARP będą przekładać się na konkretne rezultaty i liczbę
obsłużonych przedsiębiorców – podkreślił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i
technologii.
PARP od ponad 20 lat analizuje stan sektora MŚP w ujęciu regionalnym. Wielkopolska w tych
badaniach wypada jako bardzo silne województwo pod względem istotnych parametrów
przedsiębiorczości. W przypadku dwóch zajmuje pierwsze miejsce w rankingu województw –
takich jak liczba aktywnych małych firm na mieszkańca (1,5), a także liczba pracowników
przypadająca na jedną małą firmę (32,4). W województwie pozytywnie wyróżniają się też
mikrofirmy, które przeznaczają wyższe środki na inwestycje niż podobne podmioty w pozostałej
części kraju, plasując się na drugim miejscu po Mazowszu.
– W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będziemy wspierać technologiczny rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki
o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym
zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu. Zdobyte know-how będzie służyło
wszystkim polskim firmom, ponieważ pozyskiwana wiedza będzie pomocna w opracowywaniu
instrumentów wsparcia, które będą dostępne w całym kraju – zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Pracownicy poznańskiego oddziału PARP będą odpowiedzialni m.in. za opracowywanie i
testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
oraz wspieranie przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach.
– Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i
samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z
dużym zapleczem firm produkcyjnych, które z pewnością będą promotorami rozwoju w obszarach,
które chce w kolejnych latach wspierać PARP. Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze
dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów, a także
dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój – mówi Małgorzata
Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/poznan

W poznańskim oddziale będzie ponadto zlokalizowany punkt informacyjny jednego z
najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w
okresowych trudnościach (SWO).

AKTUALNOŚCI

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy kształcimy odpowiednie kadry dla Przemysłu 4.0?

Czy dzisiejsi studenci sprostają potrzebom kompetencyjnym przemysłów przyszłości? Czy uczelnie dają szansę, aby absolwenci mogli wejść na rynek pracy z…

Czytaj więcej

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Czy firmy w restrukturyzacji rząd skazał na upadłość?

Znane i wdrożone są już przepisy w ramach tzw. Tarczy 2.0 oraz najnowszej formy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorców, czyli…

Czytaj więcej

Praca zdalna w projektach studenckich

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą…

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja instytucja lub firma? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia? Jakich danych lub prognoz potrzebujesz, aby z odwagą podejmować decyzje rozwojowe dla przyszłości?


W czym możemy pomóc?

* pole obowiązkowe