10 stycznia 2023
Forma aktywności: ,
Typ publikacji: aktualności informacje

Polskie freski w Bretanii

W okresie: czerwiec 2022 – kwiecień 2023, w kościele w małej miejscowości Comblessac (Bretania, Francja) powstają współczesne freski opowiadające historię tej miejscowości i regionu. Ich autorem jest poznański artysta Piotr Paweł Drozdowicz.

Autor fresków współpracuje także z Fundacją ALTUM, która wspiera niektóre z jego projektów. Również w tym niezwykłym dziele udzielamy wsparcia organizacyjnego i objęliśmy je patronatem.

Tak o tym projekcie mówił jego twórca, przed rozpoczęciem prac:

„Projekt zakłada wpisanie we wnętrze kościoła saint Eloi czterech pól freskowych, które pozwolą zwizualizować i opowiedzieć językiem kolorów i form malarskich jakże bogatą historię Comblessac. Wielkość i proporcje poszczególnych fresków wynikają z analizy zastanego wystroju wnętrza pod kątem jego proporcji i skali. Projekt przewiduje rozmieszczenie fresków w pasie wyznaczonym przez podziały geometryczne głównego ołtarza. Freski będą wydzielone z powierzchni ścian dzięki zastosowaniu dekoracyjnych motywów znajdujących wokół otworów okiennych. Ważnym rezultatem, który chciałbym osiągnąć to takie wpisanie fresków w przestrzeń wnętrza, aby
uzyskać naturalną spójność estetyczną z wyposażeniem wnętrza, aby nie stanowiły one obcego elementu i sprawiały wrażenie, że były tu od dawna. Ponadto przeznaczenie na freski narożników ścian znajdujących się w transepcie kościoła spowoduje, że malowane tam sceny będą sprawiały wrażenie bardziej przestrzennych. Główne postaci i sceny na freskach mają być wpisane w syntetyczne, umowne pejzaże bretońskie. Narracja w poszczególnych scenach ma być prowadzona symultanicznie, nie w sposób po klatkowy, ale tak, aby odbiorcy mogli w dowolnej kolejności, intuicyjnie odczytywać ich treść.”

Freski w kościele saint Eloi w Comblessac  mają przybliżyć historię Comblessac począwszy od świętego Melaine z V wieku (fresk nr 4) poprzez życie świętego Convoyona, który miał wywodzić się z rodu świętego Melaina i św. Conhorarna (fresk nr 2). Następnie prezentują historię związaną z fundacją kaplicy N.D Loretto (fresk nr 3). Pobyt polskich żołnierzy w 1940 roku w Comblessac zamyka klamrą długą opowieść o historii i duchowości Bretanii (fresk nr 1), czego pamiątka i symbolem jest znajdujący się do dziś ikona matki Bożej Czestocowskiej.  Freski realizowane przez polskiego artystę Piotra P. Drozdowicza ujmują w ramy całą historię Comblessac i wzmocnią związki Bretanii z Polską. Jest nadzieja, że staną się one ważnym punktem na turystycznej mapie Bretanii, gdzie polskie ślady będą widoczne na długie lata.

* Piotr Paweł Drozdowicz

Poznański artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studia u konceptualisty Jarosława Kozłowskiego. W 1998 uzyskał dyplom w zakresie malarstwa ściennego. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Rządu Francuskiego. W latach 1998-1999 podjął staż artystyczny w l`Ecole des Beaux-Arts w Rennes we Francji. W 2014 obronił doktorat w dziedzinie sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 2009 uczy rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.

Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą, temperą oraz zajmuje się malarstwem ściennym specjalizując się w technikach al fresco, al secco, Keim A. Swoje doświadczenia artystyczne łączy z wykonywaniem muzyki chóralnej. Autor książki Między muzeum i prezbiterium (2017). Jest członkiem Chóru Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe