20 kwietnia 2020
Forma aktywności: ,
Obszar działalności: Aktualności, Edukacja, Nauka
Typ publikacji: aktualności raporty

Praca zdalna w projektach studenckich

Nasi partnerzy z Fundacji CSV – Student oraz ENACTUS Polska, podjęli ciekawy i niezwykle aktualny obecnie temat związany z pracą zdalną. Modelem pracy, który w obliczu epidemii w Polsce i na świecie, niemal z dnia na dzień, stał się dla wielu organizacji i podmiotów jedynym możliwym do zastosowania. CSV – Student badając zasoby kadrowe zespołów projektowych organizacji ENACTUS i model zdalnej pracy projektowej, w tym wyjątkowym czasie (który nabiera na znaczeniu ze względu na nieokreśloność swojego zakończenia) pokazuje nie tylko problemy i zagrożenia, które się z nim wiążą, ale również proponuje rozwiązania i wskazuje dostępne możliwości technologiczne, które pomogą zespołom projektowym odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wymaga to nie tylko sięgnięcia po nowe rozwiązania komunikacyjne, ale także na przemodelowaniu dotychczasowego sposobu myślenia o swoich działaniach i pracy projektowej.

Badania były prowadzone przez studentów z Fundacji Na Rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej Przez Studentów (CSV – Student) od 2 kwietnia do 18 kwietnia, pod kierunkiem dra Adama Weinerta – eksperta Fundacji ALTUM IAS i szefa Rady Fundacji CSV – Student. Tematem badania były: uwarunkowania kształtujące proces zarządzania projektami studenckimi w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Badania miały zakres ogólnopolski, przy wielkości próby badawczej wyniosła 150 obserwacji (populacja – ok. 400 zrzeszonych studentów). Dobór próby miał charakter celowy:  wypełnienie kwestionariuszy zostali poproszeni liderzy i członkowie kół naukowych realizujących projekty studenckie w ramach organizacji ENACTUS . Narzędziem pomiarowym był kwestionariusz elektroniczny ankiety, udostępniony w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który sporządzono w dwóch wersjach:

– dla kierowników projektów: https://drive.google.com/file/d/1ZCpqyCLXyQuTOa_Sqs5-W7K3OV5ExLhc/view?fbclid=IwAR3_tZM3upsdspANdJqTMuLi_G6Ms41kSoDK9SrBiIuGcA8AG9tLRBEwUjM

– dla liderów organizacji: https://drive.google.com/file/d/1q8BfunAtfEDZYtcfqxCJX_yjPbgGRNhi/view?fbclid=IwAR2Fg3WpJhelDK0TEgfn-mh_6FoFE1-3AtKnm1jchBnQnTS-l3GV6WW6LUs

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe