26 maja 2023
Forma aktywności:
Typ publikacji: aktualności informacje

Projekt Fundacji Altum odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

 

Projekt Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych, który realizuje aktualnie Fundacja Altum odpowiada zarówno na potrzeby rynku pracy, jak i potrzeby branżowych orgazniacji pracodawców zajmujących się także poradnictwem zawodowym.

Kluczowym argumentem na rzecz potrzeby realizacji projektu jest konieczność rozwoju i profesjonalizacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych poradnictwa zawodowego świadczonego przez organizacje pracodawców mające status instytucji dialogu społecznego. Potrzeba ta wpisuje się w założenia zawarte w Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 (PWROP), odwołujące się do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.) (UoPZiIR). W PWROP wskazuje się literalnie, że organizacje pozarządowe mające status instytucji dialogu społecznego na podstawie ww. ustawy mogą realizować zadania w ramach usług rynku pracy, w szczególności poradnictwa zawodowego, które polegają na udzielaniu pomocy zarówno bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy, jak i pracodawcom, w ramach inicjowanych, organizowanych oraz prowadzonych przez organizacje szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania i znajdowania miejsc zatrudnienia.

Firmy mają coraz większe problemy z pozyskaniem nowych pracowników. W firmach tradycyjnej gospodarki, funkcjonujących już długo na rynku, dostarczających wyrobów na rynek konsumencki, lub produktów i usług dla innych firm (produktów nie wymagających zaawansowanych technologii).

Sytuacja jest trudna i potwierdzają to również wyniki badań nad rynkiem pracy firmy Grant Thornton  „Oferty pracy w Polsce” edycja Lipiec 2022. Jak możemy przeczytać w dokumencie: lipiec 2022r. był już trzecim miesiącem z rzędu, w którym liczba nowych ofert pracy była niższa niż w analogicznym miesiącu rok temu. W tym samym raporcie przeczytamy również, że: „Od początku pandemii Poznań notuje najniższą liczbę nowych ofert pracy wśród największych polskich miast.”  Informacje te potwierdzają również specjaliści z Instytutu Analiz Rynku Pracy w raporcie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (sierpień 2022)” W raporcie przeczytamy: „W lipcu 2022 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pracodawcy opublikowali ponad 288,0 tys. nowych ofert pracy – to o 6,3% mniej niż w lipcu 2021 r.” Mamy więc coraz więcej nowych ofert pracy. Jednocześnie firmy zgłaszają coraz większe problemy ze znalezieniem ofert pracowników, szczególnie tych dostępnych dla firm małych, z sektora MŚP i Rzemiosła.

Zasoby i narzędzia wsparcie w ramach projektu udostępniane są pod subdomeną: http://www.zawodowcy.fundacja-altum.pl

W ramach projektu uruchomiona została także podstrona na głównej stronie internetowej Fundacji ALTUM: https://fundacja-altum.pl/spoleczenstwo/poradnictwo-zawodowe.

Projekt Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych, który realizuje Fundacja Altum sfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033. Program udziela wsparcia publicznego organizacjom pozarządowym zajmującym się poradnictwem. Całkowita wartość finansowania projektu Cyfrowa platforma wsparcia organizacji poradniczych ze środków programu: 385 554,00 zł.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Napisz przed jakim wyzwaniem stoi Twoja organizacja? Jaki problem wymaga rozwiązania lub jaka decyzja dotycząca obecnej sytuacji jest do podjęcia i wymaga wsparcia eksperckiego?


    W czym możemy pomóc?

    * pole obowiązkowe